EVU-Kurs

Ultralyd av dialysefistler, nyrer og urinveier

Foto: Karl Jørgen Martinsen ISB/NTNU

Start: 21.08.2023
Søknadsfrist: 22.06.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 10000 Kr
Studiepoeng: 15
Emnekode: RAT6013

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Ultralyd benyttes både i planlegging, oppfølging og kontroller av arteriovenøse fistler (AV-fistler). Det er et svært nyttig verktøy fordi undersøkelsen er tilgjengelig, pasientnær, dynamisk, billig, uten ubehag og ufarlig for pasient. Ulempen er at ultralyd er brukeravhengig og krever god kompetanse for å være pålitelig. Vi tilbyr et kurs som gir deltakerne grundig teoretisk og praktisk opplæring i ultralydundersøkelser av AV-fistler. Målet er å gi raske, pasientnære og gode ultralydundersøkelser av slike. Dette vil forkorte diagnoseforløpet og forenkle hverdagen for pasient og behandler. Orienterende ultralyd av nyrer, urinveier og graftnyrer er nyttig for spesialister i nyremedisin. Kurset omfatter også en innføring i ultralyd av nyrer og urinveier.

Målgruppe

Nyreleger og leger i spesialiteten indremedisin som har startet på grenspesialisering i nyresykdommer.

Innhold

Kursdeltakerne vil få undervisning i grunnleggende ultralydfysikk, med fokus på forståelse av basale prinsipper.

Videre vil det bli gitt undervisning i ultralydteknologi; herunder knottologi, innstillinger på apparatet, optimalisering, praktisk bruk av doppler og grunnleggende undersøkelsesteknikk.

Sirkulasjonssystemets oppbygning og funksjon blir gjennomgått, herunder særlige forhold ved fistelanleggelse.

Videre skal deltakerne få kjennskap til hvordan AV-fistler anlegges, og hvordan man avdekker og behandler komplikasjoner.

Det vil bli gitt en praktisk innføring i orienterende ultralyd av nyrer og urinveier og prinsippene for enkel vurdering av størrelse og patologi.

Det vil bli lagt vekt på praktiske øvelser og trening ved samlingene. Dette for at deltakerne på egen hånd kan utføre egentrening som trengs for å få de nødvendige ferdigheter, for å kunne utføre enkle ultralydundersøkelser av AV-fistler. Det tilbys også én til én videoveiledning ved ultralyd av AV-fistel. Deltakerne skal med denne treningen kunne avgi svar basert på observasjoner ved ultralydundersøkelsen og kunnskap som beskrevet ovenfor.

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført RAT6013 skal deltageren kunne:

 • forklare grunnleggende prinsipper innen ultralydfysikk og bildedannelse
 • ta hånd om daglig vedlikehold og ha kjennskap til kvalitetskontroll av ultralydapparatur og -utstyr
 • gjøre rede for standardisert bildeframstilling ved ultralydundersøkelse av AV-fistel
 • gjøre rede for målemetoder ved ultralydundersøkelser av AV-fistler; herunder diametermål, avstandsmål, dopplerteknikker inkludert hastighetsmålinger
 • gjøre rede for teknikk for anleggelse av arteriovenøs (AV) fistel og graft for hemodialyse.
 • gjøre rede for anatomiske, fysiologiske og hemodynamiske forhold ved AV-fistel

Ferdigheter

Etter å ha fullført RAT6013 skal deltageren kunne:

 • anvende, tilpasse og optimalisere innstillinger på ultralydapparatur og -utstyr
 • gjennomføre standard ultralydundersøkelser av AV-fistler på et innføringsnivå
 • anvende dopplerteknikker for vurdering av blodstrøm (retning, hastighet, mengde)
 • beherske klinisk vurdering av AV-fistel
 • benytte ultralyd ved kanylering av AV-fistel
 • gjennomføre orienterende ultralyd av native nyrer og urinveier på et innføringsnivå
 • gjennomføre orienterende ultralyd av graftnyre for vurdering av størrelse, avløpsforhold og vaskularisering på et innføringsnivå

Opptakskrav

- Godkjenning som lege i Norge

- Dokumentasjon på spesialisering

- Krav om skriftlig praksisavtale med sykehus på hjemstedet vedlegges søknaden. Deltakerne må ha tilgang til ultralydapparat med mulighet for hastighetsmåling. I tillegg må det foreligge tillatelse fra avdeling til å gjøre praksisøvelser. Skjema for avtale om praksisplass

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du må laste opp dette innen søknadsfristen går ut. Les mer om krav til dokumentasjon her

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må i tillegg dokumentere at de fyller de generelle språkkravene i norsk og engelsk


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Digital oppstart i uke 34. Undervisningen vil bestå av nettstudier, innspilte leksjoner, veiledning via video og praksis.

Det vil være to dagssamlinger med fokus på praktiske øvelser. Den første vil bli i medio september og den andre i medio oktober. Detaljer kommer.

Datoer for de to samlingene vil komme.

Praksis/øving på ferdigheter på hjemsted

Eksamensbeskrivelse

Eksamensform er praktisk muntlig med ultralydundersøkelse av pasient med AV-fistel, og teoretiske spørsmål knyttet til dette.

Eksamenskrav: Deltakelse på samlinger.

Ny/utsatt eksamen kan bli avholdt for studenter med gyldig fravær eller som ikke har bestått ordinær eksamen.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Det vil bli lagt ut læringsressurser på digital læringsplattform. I tillegg er det utarbeidet to elektroniske kompendier som består av bokkapitler fra kvalitetssikrede bøker og vitenskapelige artikler innen ultralydfysikk, ultralydteknologi, fysiologi, patologi, kirurgi og ultralyddiagnostikk; relatert til arteriovenøse fistler.

I tillegg anbefaler vi boka: Hoskins PR, Thrush A, Martin K: Diagnostic Ultrasound: Physics And Equipment. 3rd ed (2019.) Cambridge University Press; (S4)

 

Annen informasjon

Praktisk informasjon og betingelser

Søkere må ha tilgang til ultralydapparat med mulighet for hastighetsmålinger i studietiden.

Kurset har 15 plasser.

Prisinformasjon

Pris: 10000 Kr

Det tas forbehold om endring i avgift.

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden SiT, pt kr 600.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Christina Kjelby, Høgskolelærer, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Epost: christina.kjelby@ntnu.no
Kristin Rambech, Universitetslektor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Telefon: 73 41 22 33
Epost: kristin.rambech@ntnu.no
Ingvild Kinn Ekroll, Førsteamanuensis/Forsker, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Epost: ingvild.k.ekroll@ntnu.no

Kontakt

Marit Kvidal, Seniorkonsulent, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no
Tonje Svendsen, Studiekonsulent, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Epost: tonje.c.svendsen@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev