EVU-Kurs

Datadrevet markedsføringsstrategi

Foto: Kristin Søylen

Start: 26.10.2023
Søknadsfrist: 15.08.2023

Undervisningsform: Nettstudium med digitale samlinger
Sted for samlinger: Nett

Pris: 24000 Kr
Studiepoeng: 7.5
Emnekode: AV600317

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Få innsikt i hvordan du kan designe gode markedsføringsstrategier og bygge en sterk merkevare. Digitalisering står sentralt i dette kurset, og gir mange nye muligheter for analyse av markedsdata og for digital kommunikasjon.

Målgruppe

Personer med beslutningsansvar, som medlemmer av ledelsen, styremedlemmer, og mellomledere. Konsulenter og andre personer i rådgivende stillinger.

Innhold

Bedrifters markedsføringsstrategi har blitt sterkt endret av den økte digitaliseringen. Teknologi, inkludert smarttelefoner, sosiale nettverk, big data analyse og nye måter å følge kunden på, har skapt både muligheter og hindringer på måter man ikke kunne forutse for bare noen få år siden. For eksempel, fremskritt i big data har tillatt stadig mer detaljert analyse av kundeatferd, noe som gir bedre prediktive modeller og muligheter for mer målrettet kommunikasjon. På grunn av dette, har det blitt både enklere og mer komplekst å bygge en relasjon med kundene. Du får innsikt i hvordan du kan utvikle gode digitale markedsføringsstrategi for ulike bedrifter og bransjer, som både er bærekraftige og lønnsomme.

Tema

  • Datadrevet markedsføringsstrategi
  • Teknologi i markedsføring
  • Digitale kommunikasjonskanaler og innholdsmarkedsføring
  • Design thinking og den digitale kundereisen
  • Problemstillinger rundt etikk og GDPR
  • Digitaliseringstrender i markedsføring

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen skjer gjennom obligatoriske digitale samlinger i form av forelesninger, diskusjoner, case og oppgaveløsning.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Hvis du ikke har en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget ditt.

Merk: Hvis du planlegger å fullføre master i teknologiledelse og digital omstilling varierer det faglige opptakskravet mellom de ulike spesialiseringene.
For spesialiseringene Teknologibasert omstilling og Digitalisering og automatisering er det faglig krav om bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning i teknologi, økonomi eller realfag av minimum 180 studiepoengs omfang.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset er bygget på grunnleggende kunnskap om markedsføring og strategi.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Digitale obligatoriske samlinger høsten 2023:

Første samling: 26. - 27. oktober, kl. 09.00-12.00 begge dager
Andre samling: 27. november kl. 09.00-12.00

Eksamensbeskrivelse

Skriftlig gruppeoppgave/prosjektoppgave med 1 til 3 deltakere.
Obligatorisk arbeidskrav før eksamen: Muntlig gruppepresentasjon som gjennomføres på andre samling. Det er krav til deltakelse på samlingene. 

Pensumlitteratur/kursmateriell

Foreløpig pensum:
 
Bok
Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2015). Digital
Marketing: Strategy, Implementation and Practice
(6th. ed.): Pearson Education Limited.
 
Artikler oppgis ved kursstart

Annen informasjon

Referanser

Utrolig dyktige kursholdere, mange fine samtaler (Kursdeltaker høsten 2022)

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for økonomi
Mark Pasquine, Førsteamanuensis Institutt for internasjonal forretningsdrift
Telefon: 70 16 15 45
Epost: mapa@ntnu.no

Kontakt

Gunvor Viker Singsaas, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev