EVU-Kurs

Digitale løsninger for planlegging og optimalisering av vedlikehold

Portrett av smilende mann. Foto.

Dette kurset er særlig for deg som er vedlikeholdsledere eller jobber med optimalisering og effektivisering av vedlikehold. Foto: Anne Line Bakken/NTNU

Start: 10.10.2023
Slutt: 18.12.2023
Søknadsfrist: 01.06.2023

Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: PK6029

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Studieåret 2023/2024 kjøres dette emnet gratis som en del av pilot i den nye spesialiseringen i Digitalisering og automatisering i erfaringsbasert masterprogram i Teknologiledelse og digital omstilling. Ved senere gjennomføringer vil emnet ha en kursavgift

En del av plassene er forbeholdt BRU21 partnere
 

Emnet gir en innføring i metoder og modeller for vedlikeholdsoptimalisering. 

Emnet kan inngå i NTNUs Masterprogram i teknologiledelse og digital omstilling, spesialisering for teknologibasert omstilling, spesialisering i digitalisering og automatisering, eller som del av et annet studium ved NTNU hvor det passer inn.

Målgruppe

Emnet passer for vedlikeholdsledere og andre som jobber med optimalisering og effektivisering av vedlikehold. Du arbeider for eksempel med analyse av vedlikeholdsdata for å kunne ta bedre beslutninger med hensyn til bruk av tilstandskontroll, hvor mye og når man skal gjennomføre vedlikehold. Du er også opptatt av hvordan digitale verktøy inngår i moderne vedlikeholdsstyring. Og så må du heller ikke være redd for å teste ut noen enkle modeller ved bruk av Excel. Emnet passer for de fleste bransjer innenfor produksjon, transport og forvaltning.

Innhold

Med sikte på å løse utfordringene ved nyere strategier slik som prediktivt vedlikehold, blir optimering av intervall og intervensjonsnivå ved bruk av tilstandskontroll behandlet. Emnet tar også for seg utvikling av digitale tvillinger for vedlikehold spesielt med hensyn på hvordan vedlikeholdsoppgaver kan grupperes og synkroniseres med planer for drift og produksjon, innsamling og analyse av erfaringsdata for bruk i vedlikeholdsstyring samt vedlikeholdets betydning mht. sikkerhet og pålitelighet for komplekse systemer.

 

Tema

  • Vedlikeholdsstyring og bruk av IKT-baserte vedlikeholdsstyringssystemer
  • Alders-, blokk- og minimale vedlikeholdsstrategier
  • Optimering av intervall og intervensjonsnivå ved modeller for tilstandskontroll
  • Digitale tvillinger for vedlikeholdsfunksjonen
  • Sanntidsmodeller for synkronisering av operasjon, drift og vedlikehold
  • Gruppering av vedlikeholdsoppgaver, og optimering av strategier for gruppering
  • Pålitelighetsstyrt vedlikehold (RCM)
  • Innsamling og analyse av erfaringsdata for bruk i vedlikeholdsstyring
  • Vedlikeholdets betydning mht. sikkerhet og pålitelighet for komplekse systemer
  • Bruk av numeriske metoder

 

Undervisning

Emnet gjennomføres med to samlinger, tre + to dager med forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne.

Første samling starter med at hver student skal presentere utfordringer i egen virksomhet knyttet til å ta i bruk digitale løsninger på vedlikeholdsområdet. Ulike problemstillinger vil bli gruppert tematisk og belyst gjennom begge samlingene så langt det lar seg gjøre.

Mellom de to samlingene er det selvstudier med lesepensum, oppgaver og veiledning via internett. En av hjemmeoppgavene skal knyttes til problemstillingen studenten presenterte i starten av samlingen. Så langt det lar seg gjøre skal denne hjemmeoppgaven løses som gruppearbeid hvor gruppene etableres ut fra felles tema presentert innledningsvis.

For hver gruppe skal det settes opp minimum ett nettmøte mellom gruppedeltagerne og faglærer(e) hvor gruppeoppgaven diskuteres. Det settes også opp et nettmøte mellom alle studenter og faglærer(e) i mellomperioden for å diskutere utfordringer med de felles hjemmeoppgavene.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Fullført grad i teknologi, økonomi eller realfag på 180 studiepoeng.
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring
Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet. Hvis du ikke har en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget ditt.

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper i sannsynlighetsregning.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To obligatoriske samlinger i Trondheim høsten H2023:
Første samling: 10. - 11. oktober 
Andre samling: 21. - 23. november 

Eksamensbeskrivelse

Hjemmeeksamen 15. - 18. desember 2023.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap
Jørn Vatn, Professor, Institutt for maskinteknikk og produksjon
Telefon: 73597109
Epost: jorn.vatn@ntnu.no

Kontakt

Marion Alseth, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev