EVU-Kurs

Skap rom for dialog – med deg sjølv og andre

Nærbilde av flere personer i et møte

Emnet vil mellom anna gje deg nye perspektiv og verktøy til dialog og sjølverkjennelse. Foto: Mostphotos

Start: 29.09.2023
Søknadsfrist: 15.08.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 17500 Kr
Studiepoeng: 15
Emnekode: PSY6012

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Er du opptatt av å skapa dialog med deg sjølv og med andre som bidragsytar til gode relasjonar og sjølvutvikling? Vil du gjerne tileigne deg nye perspektiv og verktøy til dialog og sjølverkjennelse? Og vil du gjerne vite meir om, korleis du kan holde deg til deg sjølv i stadig levende utvikling og bistå andre til det? Då er dette kurset for deg

Målgruppe

Du som er opptatt av å vera i kontinuerleg «utvikling» og å kunna bidra til andre si sjølvutvikling.

Kurset passer for helsearbeidarar, lærarar, leiarar og folk med leiar-ansvar eller leiarambisjonar, HR-ansvarlege, fagfolk som jobbar med menneske, coacher, rådgjevarar og andre samtalepraktikere.

Kurset passar for deg som arbeider med menneske, og derfor treng relasjonskompetanse eller har behov for å vidareutvikla og forbedra din relasjonskompetanse for å gjera ein god jobb. Men det er to i ein relasjon: deg og den andre. Gjennom kurset vil du få nye verktøy til god bruk av deg sjølv og til sjølvivaretaking, og samtidig kunna bidra til det same hos andre. Slike interne og eksterne dialogar, refleksjon og utvikling av deg sjølv og andre er viktige for å unngå utbrentheit i arbeidslivet og i livet elles.

Innhold

Kurset handlar korleis ein skapar rom for dialog, både med seg sjølv og med andre.

Her er fokus på teoretiske begrep og praksis som kan fremma evne til sjølvrefleksjon om korleis ein er  i dialog seg til seg sjølv og til andre, i livet og i arbeidslivet. Det vil bli vektlagt korleis du kan ta ansvar for deg sjølv som eit menneske i utvikling, for å få til et liv i overensstemmelse med den du er og dine verdiar og ønsker.

Ved å få innsikt i begrep og praksis som kan fremma sjølvrefleksjon vil ein stå stødigare for å få til eit god liv og gode relasjonar. Fokus er på måten ein forheld seg til seg sjølv og andre, i livet og arbeidslivet.

Det vil bli lagt opp til refleksjonar om kva sjølvutvikling vil sei, på tvers, i livs- og arbeidsroller, og på langs, i livsløpet. Vidare vil det vera fokus på endring, både i oss og i vår omgivnader, samt korleis vi som menneske må forholda oss til både vår styrke og sårbarhet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Hvis vi får flere søkere enn vi har plass til, prioriteres søkerne etter "først til mølla"-prinsippet (dato for søknad).


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Obligatoriske samlinger høsten 2023 

  1. samling: Nettsamling 29. september - 2 timer
  2. samling: Fysisk samling i Trondheim, 6. - 10. november

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Undervisningen på nett går via Zoom og Blackboard.

Eksamensbeskrivelse

Kurset avsluttes med ei semesteroppgåve/essay på ca. 10-12 sider. Tema og problemstillingar må være knytta til det overordna tema for kurset og bestemmes i samarbeid med kursleiarane. Deadline for semesteroppgåva blir 11.12.2023. Oppgåva kan være teoretisk eller ein (teoretisk basert) refleksjon over praksis.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Hagen, Ingunn (2018): Lykkeverktøy for fagfolk som jobbar med menneske. Oslo: Cappelen Damm.

Jung, Carl Gustav.; Chodorow, Joan (1997) Jung on Active Imagination. Pocket eller heftet utgave. 1997.

Artikler om sentrale yoga filosofiske og teoretiske begrep (som Swadhyaya – selvrefleksjon) og sentrale begrep fra jungiansk psykoanalyse (som individuasjon).

Annen informasjon

Kurset har tidligere vært tilbudt under navnet "Mindfulness, coahing og eksistenspsykologiske perspektiv på samtalekunst og det gode (arbeids)liv".

Klikk her for praktisk informasjon som gjelder dette kurset

Prisinformasjon

Pris: 17500 Kr

Semesteravgift til Studentsamskipnaden (kr 600), og kostnader til reise, opphold og pensum kommer i tillegg til kursavgiften.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Dorthe Odde, Ph.D. i kultursociologi, Jungiansk analytiker, IAAP

Kontakt

Annveig Skurseth, NTNU VIDERE
Telefon: 91 89 72 61
Epost: videre@adm.ntnu.no
Angelina Nordgård, Institutt for psykologi
Epost: angelina.nordgard@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev