EVU-Kurs

Markedsføring og internasjonalisering

Skyskrapere/storby by night

Illustrasjonsfoto: Yay Images, leungchopan.

Start: 04.09.2023
Slutt: 15.12.2023
Søknadsfrist: 15.05.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: IØ6018

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Kurset gir innsikt i viktige trender innen internasjonal handel og hvilke innvirkninger dette har på markedsstrategier og ledelse i internasjonale selskaper.

Innhold

Faglig innhold

Markedsføring er en kjernefunksjon for de fleste organisasjoner. Hensikten er å forstå, skape og levere verdi. Kurset starter med en introduksjon til markedsføring og markedsføringens viktigste konsepter, og vi ser hvordan suksessfylte organisasjoner bygger på disse når de utformer sine markedsstrategier. Videre bruker vi dette som et utgangspunkt for å diskutere trender innen internasjonal markedsføring og handel. Internasjonalisering er en av de sterkeste trendene i norsk industri de siste par tiår, og det har ført til store endringer i norsk næringsliv og hvordan bedrifter leder sine aktiviteter.

I kurset gir vi en introduksjon til de viktigste utfordringene som norske selskaper møter i internasjonale markeder, og man lærer hvordan de kan løses på en god måte. Vi diskuterer moderne perspektiver på internasjonalisering av foretak, og hvordan digitalisering og digital markedsføring har revolusjonert hvordan vi tenker, og hva vi er i stand til å få til.

Den siste delen av kurset omhandler internasjonal ledelse og utgjør den implementerende og praktiske delen av de internasjonale markedsstrategiene vi har diskutert over. I denne delen av kurset vil vi gå gjennom verktøy for valg av markeder og styring av internasjonale markedsaktiviteter.

Øvingsopplegget, som er en viktig del av gjennomføringen av kurset, legger opp til refleksjoner rundt internasjonaliseringsprosessen til teknologi- og kunnskapsbaserte bedrifter. I tillegg er det øvinger som omhandler praktiske utfordringer ved etablering i nye markeder. Det legges til rette for at kandidatene skal kunne bruke egen bedrift som utgangspunkt for semesteroppgaven i kurset.

Temaer

 • Grunnleggende konsepter for markedsføring
 • Markedsføring av høyteknologi
 • Crossing the Chasm
 • Moderne trender innen internasjonal handel og implikasjoner for norsk næringsliv
 • Digitalisering og digital markedsføring
 • Teorier og modeller for internasjonalisering av foretak
 • Born Globals eller internasjonale oppstartsbedrifter
 • Internasjonal markedsføring
 • Industriell markedsføring og inngangsstrategier i nye markeder
 • Ledelse av internasjonale aktiviteter

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To samlinger i Trondheim høsten 2023.

Første samling: 4. - 5. september
Andre samling: 23. - 24. oktober

Klokkeslett er 09.00 - 16.00 alle dager.

Vi anbefaler oppmøte på samlingene for best mulig læringsutbytte, men det er ikke obligatorisk oppmøte.

Eksamensbeskrivelse

Semesteroppgave som teller 100% av karakteren.

Innleveringsfrist: 15. desember 2023, kl. 14.00.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Pensumbøker du selv må kjøpe:

Runar Framnes, Håvard Huse, Arve Pettersen og Hans Mathias Thjømøe, "Markedsføringsledelse".

Geoffrey Moore, "Crossing the Chasm" 2nd edition eller nyere.

Kompendium – artikler og utdrag fra bøker

Se leseguide som legges ut i Blackboard for tips om hvordan du forbereder deg til samlingene.

Annen informasjon

Kurset overlapper med IØ6016 Internasjonal forretningsutvikling.

Praktisk informasjon og betingelser

 

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr


I kursavgiften inngår:

 • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
 • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Referanser

Veldig relevant teori for oss som ikke jobber med markedsføring også. (Kursdeltaker, høsten 2022)

Engasjerende og svært faglig sterke forelesere. Svært lærerikt og relevant, også for bedrifter som per i dag ikke selger produktene sine på det internasjonale markedet. (Kursdeltaker, høsten 2016)

Svært faglig sterke faglærere som underviste på en pedagogisk god og engasjerende måte. Flinke til å trekke frem den røde tråden i stoffet og hjelpe elevene med å få en dypere forståelse av hvordan teorien brukes. (Kursdeltaker, høsten 2016)

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Arild Aspelund, Professor, Inst. for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU
Telefon: 735 97603
Mobil: 908 40 017
Epost: arild.aspelund@ntnu.no

Kontakt

Linda Bjørgan, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev