EVU-Kurs


Coaching er en målrettet aktivitet som fokuserer på de gode utviklingsmulighetene både hos ledere og medarbeidere. Kurset gir innføring i grunnleggende metodikk, prosess- og relasjonsorientering som står sentralt i coaching- og veiledningsarbeid. Foto: Rune Petter Ness

Coaching er en målrettet aktivitet som fokuserer på de gode utviklingsmulighetene både hos ledere og medarbeidere. Kurset gir innføring i grunnleggende metodikk, prosess- og relasjonsorientering som står sentralt i coaching- og veiledningsarbeid. Illustrasjonsfoto: Yay Images, Wavebreakmedia.

Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (oppstart 30. aug.)

Start: 30.08.2023
Slutt: 30.11.2023
Søknadsfrist: 15.05.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: RAD6502

Kurset er fulltegnet.


Kurset gir innsikt i hvordan coaching og veiledning kan anvendes i ledelse for å møte og bidra i de prestasjons- og relasjonsutfordringer som arbeidslivet krever.

Målgruppe

Kurset passer for deg som arbeider med utvikling av medarbeidere, team- og ledelsesutvikling og læring i organisasjoner og samfunn.

Innhold

Faglig innhold

Ledere i akselerasjons- og omstillingssamfunnet står overfor krevende oppgaver med hensyn til å skape gode læringsbetingelser i organisasjonen, opprettholde effektiv produksjon og samtidig fremme gode arbeidsmiljø basert på samarbeidsklima og gode relasjoner blant medarbeidere.

Kurset gir:

 • innsikt i hvordan coaching, mentoring og veiledning kan anvendes for å møte de prestasjons- og relasjonsutfordringer det moderne arbeidslivet krever
 • forståelse for hvordan coaching- og veiledningssamtaler kan skape grunnlag for empowerment og motivasjon for å utvikle seg. Coaching forstås som deltagelse i personer og gruppers utviklings- og læreprosess.
 • avansert kunnskap om metodikk, prosess- og relasjonsorientering som står sentralt i coaching- og veiledningsarbeid

Temaer

 • Coaching, veiledning og mentoring
 • Coaching: metoder, prosesser og relasjonskvalitet
 • Handlingskompetanse og praktisk orientering
 • Oppmerksomhets- og påvirkningsferdigheter
 • Læring og ressursutvikling
 • Selvinnsikt og selvledelse

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to fysiske samlinger. Den første på to dager, den siste på tre dager. Det gis korte forelesninger og innlegg om teori og aktuelle temaer. Sentralt i kurset er at deltakerne selv skal utvikle ferdigheter i coaching, mentoring og veiledning. Det legges derfor til rette for læring og utvikling av erfaringskunnskap, hvor hele personen er i fokus med tanker, følelser og kroppsspråk. Det arbeides i små grupper (triader og dyader) for å trene på konkrete coaching- og veiledningsteknikker. Mellom samlingene gjennomfører deltakerne to coachingsamtaler i egen virksomhet og skriver en kort rapport. Kurset avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen etter siste samling.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To obligatoriske samlinger i Trondheim høsten 2023.

Første samling: 30.-31. august
Andre samling: 7.-8.-9. november

Merk at de fysiske samlingene i Trondheim er obligatoriske. Dette henger sammen med kursets læringsmål og undervisningsformer. Det vil ikke være mulig med alternativ eller digital gjennomføring. Det innebærer at du ikke vil kunne gå opp til eksamen dersom du ikke har vært til stede på minst 80% av samlingene.

Eksamensbeskrivelse

Skriftlig individuell hjemmeeksamen som leveres ut på siste samlingsdag.

Innleveringsfrist er 30. november 2023, kl. 14.00.

Eksamenskrav: Oppmøte på samlingene og godkjent oppgave (coachingrapport) mellom samlingene. Coachingrapporten har innleveringsfrist 30. oktober.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Bøker du selv må kjøpe finnes under.

Gjerde, S. (2022) Ledere og ledelse i utvikling. Refleksjon for problemløsning, innsikt og nytenkning. Fagbokforlaget.

Kvalsund, R. (2020) Coaching: metode: prosess: relasjon. Tønsberg: Synergy Publishing. Kan bestilles hos: synergy.no/nettbutikk/ 

Kvalsund, R. (2006) Oppmerksomhet og påvirkning i hjelperelasjoner. Trondheim: Tapir Akademiske Forlag. Kan bestilles hos: synergy.no/nettbutikk/ 

Reinhard, S. (2021) Kort & godt om coaching. Dansk psykologisk forlag.

I tillegg inneholder pensumlisten noen artikler/kapitler som blir tilgjengelig i læringsstøttesystemet Blackboard.

Annen informasjon

Dette kurset har plass til 21 deltakere.

Praktisk informasjon og betingelser

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr


I kursavgiften inngår:

 • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
 • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Referanser

Dette er et kurs jeg virkelig vil anbefale uavhengig av hvilken jobb man har. Der man videreutvikler sine evner til å lytte, reflektere og stille gode spørsmål i enhver samtale. (Kursdeltaker, høsten 2022)

Kurset er svært praktisk rettet og gjennom øvelser og refleksjon med de andre deltakerne omsettes teori til praksis - svært lærerikt og relevant. Takk! (Kursdeltaker, høsten 2022)

Lærer nyttige verktøy samtidig som en blir veldig godt kjent med seg selv. Det en lærer kan benyttes i alle aspekter i livet, i relasjon med venner, barn, familie, jobb og alt imellom. (Kursdeltaker, høsten 2022)

Et nyttig kurs uansett hvor du befinner deg i livet, i jobb, uten jobb, imellom jobber. Med lederansvar, uten lederansvar, som kollega osv. (Kursdeltaker, høsten 2022)

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Camilla Fikse, Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
Telefon: 73 59 04 70
Epost: camilla.fikse@ntnu.no

Kontakt

Linda Bjørgan, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev