EVU-Kurs

Damsikkerhet II

Start: 06.11.2023
Slutt: 02.12.2023
Søknadsfrist: 10.08.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 24000 Kr
Studiepoeng: 6
Emnekode: VM6001

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Damsikkerhet II gir et grunnlag for å vurdere sikkerheten for damanlegg i planleggings-, bygge- og driftsfase. NVE har godkjent kurset som dekkende for spesifikk teoretisk opplæring som kreves av vassdragsteknisk ansvarlige i klasse 2, 3 og 4 i tråd med forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (2010). Kurset er utarbeidet i samråd med NVE og Energi Norge.

Målgruppe

Personell som sitter i funksjoner med vassdragsteknisk ansvar og andre som arbeider med damsikkerhet.

Emnebeskrivelse

Damsikkerhet II

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, eller tilsvarende realkompetanse.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp sammen med søknaden din. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Ved flere søkere enn antall plasser på kurset ved søknadsfristen, vil søkere rangeres etter tidspunkt for søknad.

Anbefalte forkunnskaper

Ingeniørkompetanse.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Kurset arrangeres i Trondheim høsten 2023:

Uke 45: 6. - 10. november

Uke 48: 27. november - 1. desember

Samlingene er obligatoriske.  

Eksamensbeskrivelse

Skriftlig fire timers eksamen lørdag 2. desember (kl 09-13).

Annen informasjon

Klikk her for praktisk informasjon som gjelder dette kurset.

Vennligst angi i kommentarfeltet i søknaden din om du er/skal bli VTA.

Forelesere:

  • Grethe Holm Midttømme, sjefingeniør NVE
  • Leif Lia, professor NTNU
  • Oddbjørn Bruland, professor NTNU
  • Fjóla G. Sigtryggsdottir, NTNU
  • Bjarte Grytli Seim, siv.ing., Brødrene Dahl
  • Egil A. Vartdal, siv.ing. Norconsult
  • Lars Grøttå, seksjonssjef NVE
  • Vebjørn Pedersen, senioringeniør NVE

Kurset er det andre i rekken av kurs knyttet til damsikkerhet. Kurs I er rettet mot tilsynspersonell og annet driftspersonell. Kurs III er rettet mot ledere.

Prisinformasjon

Pris: 24000 Kr


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.

Kursavgiften inkluderer lunsj begge samlingsuker samt en middag. Kursmateriell er inkludert i avgiften.

Referanser

Kurset har svært dyktige forelesere og er svært lærerikt.

Damsikkerhet II er et meget relevant kurs for alle som skal jobbe med dammer og damsikkerhet. Kurset har dyktige og engasjerte forelesere som får deg til å ville lære enda mer om faget.

Damsikkerhetskurs II er veldig nyttig for de som jobber tett med vassdragsanlegg. Det legges stor vekt på faglig innhold, gode diskusjoner mellom deltaker og foreleser/faglærer og ikke minst NVE som myndighet var tilstede og tilgjengelige under kurset. Anbefales.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap
Fjóla G. Sigtryggsdottir, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Telefon: 73 59 83 88
Epost: fjola.g.sigtryggsdottir@ntnu.no

Kontakt

Marit Kvidal, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev