EVU-Kurs

Organisasjon og endring

Kvinne i dongeryskjorte. Foto.

Foto: Yayimages/wavebreakmedia

Start: 13.09.2023
Slutt: 20.11.2023
Søknadsfrist: 15.05.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: SOS6502

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Kurset gir deg forståelse for organisasjonsteori og hvordan organisasjoner fungerer. Du får også innsikt i utfordringer ved og metoder for endring av organisasjoner. 

Målgruppe

Alle som ønsker å lære mer om hvordan organisasjoner fungerer, og som ønsker et faglig grunnlag for å bidra i eller lede endringsprosesser.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To samlinger i Trondheim høsten 2023:

Første samling: 13. - 14. september

Andre samling: 18. - 19. oktober 

Oppstart første dag kl 10 og avslutning ca kl 16 begge dager. 

Vi anbefaler oppmøte på samlingene for best mulig læringsutbytte, men det er ikke obligatorisk oppmøte. 

Eksamensbeskrivelse

Prosjektoppgave som kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.
Innleveringsfrist for eksamen er 20. november 2023.

Eksamenskrav: Godkjent øvingsoppgave med frist 15. oktober.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen og gjentak.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Julsrud, T.E. (2018). Organisatorisk tillit. Grunnlaget for samarbeid i nettverkenes tid. Bergen: Fagbokforlaget.
Ericsson-Zetterquist, U. et al: Organisasjonsteori. Oslo: Cappelen Akademisk, 2014.
Klemsdal, Lars: Hva trenger vi ledere til? Ledelse og organisering i komplekse arbeidssituasjoner. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013/2018
Klev, R. og M. Levin: Forandring som praksis. Bergen: Fagbokforlaget, 2021.

Artikkelsamling.

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Lars Klemsdal, Professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Mobil: 48 11 42 32
Epost: lars.klemsdal@sosgeo.uio.no

Kontakt

Marit Kvidal, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev