EVU-Kurs

Vedlikeholdsoptimalisering

To mennesker er på vei inn i et helikopter som står på landingsplass på en oljeplattform. Foto.

Foto: Colourbox

Start: 10.10.2023
Slutt: 18.12.2023
Søknadsfrist: 15.05.2023

Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: PK6021

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Kurset gir grunnleggende innsikt i det teoretiske grunnlaget og praktiske anvendelser av vedlikeholdsoptimalisering.

Målgruppe

Kurset passer for deg som ønsker fordypning i optimalisering og har gode forkunnskaper i matematikk.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper

  • Grunnleggende kunnskaper i sannsynlighetsregning
  • Kurset Industriell sikkerhet og pålitelighet (PK6018) eller tilsvarende

Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To samlinger i Trondheim høsten 2023:

Første samling: 10. - 12. oktober
Andre samling: 22. - 23. november

Du må ta med PC med MS Excel på samlingene, Mac med siste versjon av Excel kan også benyttes.

Oppstart kl 10 første dag og avslutning kl 15 siste dag på første samling og oppstart kl 08.15 første dag og avslutning kl 15 siste dag på andre samling. Vi anbefaler oppmøte på samlingene for best mulig læringsutbytte, men det er ikke obligatorisk oppmøte. 

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard
MS Excel

Eksamensbeskrivelse

Det gjennomføres hjemmeeksamen i etterkant av siste samling. Utlevering fredag 15. desember kl 0900 og innlevering mandag 18. desember kl 0900. Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt, samt PC/Mac og alle typer kalkulatorer.

Eksamenskrav: Godkjente øvingsoppgaver.
Ved utsatt eksamen kan vurderingsform bli endret til muntlig eksamen.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Kompendier og vitenskapelige artikler.
eLæringsopplegg hvor leksjon 2: Introduksjon til sannsynlighetsregning bør være lest før første samling.

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap
Jørn Vatn, Professor, Institutt for maskinteknikk og produksjon
Mobil: 414 73 730
Epost: jorn.vatn@ntnu.no

Kontakt

Marit Kvidal, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev