EVU-Kurs

Risikoanalyse

Smilende kvinne med hvit sikkerhetshjelm og gul signalvest som inspiserer byggeplass

Foto: Mostphotos

Start: 12.09.2023
Slutt: 20.11.2023
Søknadsfrist: 20.08.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: PK6017

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Når ulykken er ute er det for sent å være forutseende. Systematiske risikoanalyser kan imidlertid hjelpe deg forebygge ulykker. Du vil lære grunnleggende begreper og analysemetoder som brukes i risikoanalyser, samt bruksområder og bruksmåter for disse. 

Emnebeskrivelse

Risikoanalyse

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende forkunnskaper i sannsynlighetsregning. Det er en fordel med en viss teknisk bakgrunn.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Samlinger i Trondheim høsten 2023:
  • Første samling: 12. - 14. september
  • Andre samling: 31. oktober - 2. november

Begge samlinger starter kl 10 første dag og avsluttes kl 15 siste dag.

Vi anbefaler oppmøte på samlingene for best mulig læringsutbytte, men det er ikke obligatorisk oppmøte. 

 

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard.

Eksamensbeskrivelse

Hjemmeeksamen 20. november kl 0900-1300.

Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt, samt PC/Mac og alle typer kalkulatorer.

Eksamenskrav: Godkjent obligatorisk oppgave. Denne foregår mellom samlingene.

Vurderingsformen kan bli endret til muntlig eksamen ved utsatt eksamen.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Rausand, Marvin og Stein Haugen: Risk Assessment: Theory, Methods, and Applications, Wiley, 2020.

Boken kan kjøpes på www.akademika.no. Pensum ut over dette vil bli tilgjengelig elektronisk.

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap
Jørn Vatn, Professor, Institutt for maskinteknikk og produksjon
Mobil: 414 73 730
Epost: jorn.vatn@ntnu.no

Kontakt

Marit Kvidal, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev