EVU-Kurs


Oppslått pc med en mobiltelefon, hvor skjermen viser en hengelås, liggende på tastaturet.

Foto: Colourbox

Digital sikkerhet i praksis - Identitet

Start: 13.04.2023
Søknadsfrist: 20.03.2023

Sted for samlinger: Oslo

Pris: 5000 Kr
Studiepoeng: 0

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser


Den nye sikkerhetsbarrieren i den nye arbeidshverdagen.

Målgruppe

Ingeniører, konsulenter og andre som jobber med drift og utvikling av IT-systemer i små og store virksomheter.  

Innhold

Kurset dekker fire hovedtemaer: identifikasjon, autentisering, autorisasjon og tilgangskontroll. Det vil gå i dybden på hva identiteter er og hvordan man administrerer dem, ulike måter å autentiserer brukere på, hvordan man bestemmer autorisasjonspolicyer og gir tilgang basert på attributter, og hvordan kryptografi kan benyttes til nevnte formål.

Fokusområder:

- Identitet og rolle tilpasset tilganger og arbeidsoppgaver

- Autentiseringsmekanismer som benyttes i dag:

  • Passord, to-faktor, tokens, biometri og kryptografi

- Tillitsløs sikkerhetsmodell («Zero trust security model»)

Kurset har total varighet på 15 arbeidstimer delt inn i tre tidsperioder.

Forberedelse (3 timer):

- Hvordan løses identitetsstyring og autentisering i din virksomhet?

- Gjennomgå materiell som sendes ut i forkant av kursdagen.

Kursdagen (7 timer):

Presentasjoner, diskusjoner, gruppearbeid og felles refleksjon.

Etter kurset (5 timer):

Egenarbeid som inkluderer dokumentasjon, innlevering og evaluering.

Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Dagssamling i Oslo 13. april 2023. Undervisning kl 09 til 17.

Hjemmeoppgave: Hvordan løses identitetsstyring og autentisering i din virksomhet?

Prisinformasjon

Pris: 5000 Kr

Du kan fritt trekke deg fra kurset frem til påmeldingsfristen. Etter fristen gjelder angrerettloven på 14 dager. Les mer om avmelding og angrerett her.

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for igangsetting av kurset.
Dersom vi mottar flere påmeldte enn antall kursplasser, gjelder "først til mølla"-prinsippet.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev