EVU-Kurs

Teknologi og forskningslære - Modul V. Miljøovervåking med bøye

Overvåkningsbøye i sjøen.

Overvåkingsbøye satt ut i sjøen. Foto Nils Kristian Rossing

Start: 30.08.2023
Slutt: 09.12.2023
Søknadsfrist: 16.06.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: NTNU Trondheim

Pris: 5700 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: SKOLE6626

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Emnets overordnede tema er miljøovervåking med bøye.

Emnet gir en innføring i hvordan bygge en bøye, programmere sensorer for bruk i bøyen og gjennomføre eksperimenter med sensorene montert på bøyen.

Kurset inngår i kursserien Teknologi og forskningslære.

Målgruppe

Lærere i programfaget Teknologi og forskningslære.

Lærere ansatt i skolen kan søke om finansiering (vikar- eller stipendordning) gjennom Utdanningsdirektoratet i perioden 1. februar - 1. mars. Du må da søke på "annet studietilbud" i Udirs søkeportal. Du må i tillegg søke opptak direkte til NTNU.

Innhold

Studenten skal kjenne til

 • begreper og prinsipper innenfor fagområder som driver med forskning på og utvikling av bøyer
 • regelverk for utsetting av bøye

Studenten ska ha kunnskap om

 • virkemåten til sensorer for måling av ulike parametre
 • programmering av sensorer som skal monteres til bøyen
 • hvordan bygge en bøye
 • marinbiologi
 • kreativitet
 • hvordan analysere og tolke data samlet inn ved miljøovervåking i sjø, eller vann
 • kritisk tenking
 • fagdidaktiske verktøy for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningen

Studenten kan

 • programmere sensorer for bruk i bøyen
 • bygge en bøye
 • gjennomføre eksperimenter med sensorene montert på bøyen
 • gjennomføre statistiske tester
 • planlegge og gjennomføre undervisning om miljøovervåking med bøye
 • veilede elever som arbeider med prosjekt hvor miljøovervåking med bøye inngår
 • underveisvurdering og sluttvurdering

Studenten skal være i stand til å bruke temaet miljøovervåking med bøye i faget teknologi og forskningslære i videregående skole, på en måte som fremmer de generelle målene for faget og for opplæringen for øvrig.

Opptakskrav

Minst 60 studiepoeng tilsammen i naturfagene; naturfag, biologi, fysikk, eller kjemi.

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring med programmering

 


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

NTNU - Trondheim

En tredagerssamling og en todagerssamling. Tilsammen 5 kursdager.

Samling 1: Uke 36: 6. - 8. september 2023. 

Samling 2: Uke 43: 26. - 27. oktober 2023. 

 

Eksamensbeskrivelse

 • Deltakelse på  obligatoriske samlinger (80 %). (Godkjent arbeidskrav)
 • Innlevering av oppgave: Hovedoppgaven består av to deloppgaver:

          Deloppgave 1: 40%. Deloppgave 2: 60%.

          Arbeidskravene leveres som rapport på avsluttende eksamen. (Karakter: Bestått)

Vurderingsform: Mappevurdering.

Fagansvarlig/Forelesere

Hilde Ervik, Førstelektor
Epost: hilde.ervik@ntnu.no

Kontakt

Eirik Rasmussen
Telefon: 73598371
Mobil: 91897212
Epost: videre@adm.ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev