EVU-Kurs


Fem mennesker samlet rundt et bord diskuterer. Foto.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Operativ ledelse - utvikling av prestasjonsteam

Start: 13.03.2023
Søknadsfrist: 01.03.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Oslo

Pris: 18000 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: IØ6390

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Hvordan utvikle strategiske ledergrupper, utviklerteam eller andre team som skal håndtere usikkerhet og omstilling?

Gitte betingelser må være på plass om team skal yte opp mot sitt potensial, og ikke «miste hodet» under særlig krevende situasjoner. Det er viktig å ha innsikt i hvilke mekanismer som påvirker en operativ virkelighet, hvordan mennesker reagerer under press, samt hvordan relasjonelt samspill påvirkes av omgivelser, teknologi og prosedyrer.

 

Målgruppe

Ledere, prosjektledere og andre jobber med utvikling av prestasjonsteam.

Innhold

Emnet gir deg faglig og praktisk innsikt i hvordan mennesker reagerer under uforutsigbarhet og press, hvordan samspill i team påvirkes av og kan påvirke omgivelsene. Videre ser vi på hvordan struktur, teknologi og prosedyrer kan hemme eller fremme prestasjon.

Du skal gjennom denne innsikten bli bedre i stand til å utvikle dine team til å prestere best mulig i den situasjonen de opererer og lede team i krevende og uforutsigbare situasjoner. Arbeidet med emnet gir mulighet til utvikling av eget lederskap og utvikling av prestasjonsteam.

Viktige tema:

 • Hva er et prestasjonsteam (High Performance Team (HPT))

 • Hvordan skapes og ledes prestasjonsteam
 • Hva skiller basis-, prosjekt- og operativledelse
 • Ledelse i kriser: risikoer og muligheter i en operativ virkelighet
 • Hvordan gjøre best mulig situasjonsvurdering
 • Hvordan vurdere operasjonell risiko
 • Hva er feilhandling og hvorfor gjør mennesker feil
 • Forutsetninger for innovasjon og læring i team
 • Prosedyrestyrte vs. autonome team - Hva er mest effektivt når
 • Kontrollregimenes forbannelse – om handlingslammelse og søk etter syndebukker.
 • Sikkerhet, «soft issues» og resilience engineering
 • Organisasjonslæring, kultur og differensiering
 • Samspillet mellom organisasjon, ledelse og strategi;
 • intensjonsforståelse    
 • Organisering og operative ansvarslinjer

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. 

Første opptak er gjennomført. Nye søkere rangeres etter "først til mølla"- prinsippet dersom det er flere søkere enn studieplasser. Les mer om krav til dokumentasjon her

 

Anbefalte forkunnskaper

Utdanning fra høgskole/universitet, og minst tre års yrkeserfaring


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Emnet består av åtte (digitale) moduler med webforelesninger, litteratur og webinarer.

I tillegg kommer obligatoriske (fysiske) samlinger på NTNUs kontor i Oslo:

 1. Digital oppstartsmøte på zoom: mandag 13. mars kl. 09.00 - 10.00
 2. Samling på NTNUs kontor i Oslo: 20. mars kl. 10.00 - 15.30 
 3. Samling på NTNUs kontor i Oslo: 27. april kl. 10.00 - 15.30

I tillegg tilbys frivillige Q&A sesjoner via zoom etter avtale. 

Eksamensbeskrivelse

Prosjektoppgave som gjennomføres i grupper.

Eksamenskrav: Deltakelse på samlingene og godkjente øvinger.

Karakter: Bestått - Ikke bestått.

Prosjektoppgaven leveres innen 2. juni kl. 15.00

Pensumlitteratur/kursmateriell

Pensum oppgis ved oppstart

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 18000 Kr

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden. Deltakere må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for økonomi
Tim Kristian Andreas Torvatn, Førsteamanuensis
Endre Sjøvold, Professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Mobil: 41300300
Epost: endre.sjovold@ntnu.no

Kontakt

Annveig Skurseth, NTNU VIDERE
Mobil: 91 89 72 61
Epost: annveig.skurseth@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev