EVU-Kurs

Akutt og postoperativ smerte

Bildetekst Bildetekst Bildetekst<BR>Foto Astrid Woodhouse

På dette kurset lærer du om konsekvenser av akutt smerte, hvordan behandling av akutt smerte bør organiseres.
Foto Astrid Woodhouse

Start: 07.02.2023
Slutt: 01.06.2023
Søknadsfrist: 15.12.2022

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: MDV6013

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


God lindring av akutt smerte er viktig for et godt utfall for smerteproblemet på lenger sikt. Dårlig lindring innebærer lidelse, øker komplikasjonsraten og øker liggetiden i sykehus. I dette kurset lærer man om konsekvenser av akutt smerte, hvordan behandling av akutt smerte bør organiseres i sykehus og man får inngående kjennskap til legemidler og teknikker for lindring av akutt og postoperativ smerte.

 

Emnet tilbys i nært samarbeid med St. Olavs Hospital

Målgruppe

Studiet er særlig tilpasset sykepleiere i sykehus, men er også relevant for andre som arbeider med akutt og postoperativ smerte.

Innhold

Undervisningen vil dekke følgende tema:

-omfanget av og konsekvensene av akutt og postoperativ smerte
-fysiologien ved akutt og postoperativ smerte, inkludert den inflammatoriske prosessen og adrenerg aktivering
-organisering av smertebehandling og smerteteam i sykehus
-virkningsmekanismer, indikasjoner, kontraindikasjoner og komplikasjoner til medikamenter og teknikker brukt i behandling av akutte og postoperative smerter
-smertebehandling ved prosedyrerelatert smerte
-overgangen fra akutt til kronisk smerte
-evaluering og behandling av akutt og postoperativ smerte hos spesielle pasientgrupper som barn, demente, intensivpasienter, rusavhengige og personer med kronisk smerte

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad innen sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, radiografi eller vernepleie, eller fullført profesjonsstudium i medisin eller psykologi. Søkere med bachelorgrad i sosialfag eller masterutdanning innen klinisk ernæringsfysiologi (5-årig) og farmasi (3-2) kan tas opp etter individuell vurdering. 

 Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk.

Krav til dokumentasjon

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Anbefalte forkunnskaper

Selv om emnet er åpent for flere helseprofesjoner, er erfaringen at emnet passer best for sykepleiere eller leger. Klinisk efaring med postoperativ smertebehanlding er en vesentlig fordel. 


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Forelesninger og gruppearbeid. Undervisningen gjennomføres i to samlinger med to undervisningsdager i hver samling.

Det tas forbehold om et visst antall oppmeldte studenter for at undervisningen gjennomføres.

To samlinger i Trondheim, NTNU, Campus Øya : 

Forelesninger

 

7.-8. februar 2023

 

Forelesninger

13.-14. mars 2023

 

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

E-læringssystemet Blackboard og Eksamenssystemet Inspera Assessment

Eksamensbeskrivelse

Skriftlig eksamen - 4 timer. Dato kommer senere.

 Obligatorisk hjemmeoppgave må være godkjent før eksamen

Pensumlitteratur/kursmateriell

Forslag til litteratur som dekker læringsmålene presenteres ved studiestart.

Annen informasjon

https://www.ntnu.no/videre/videreutdanningsstudent

Studenter fra masterprogrammet i klinisk helsevitenskap vil også delta på undervisningen.

Prisinformasjon

Pris: 0 Kr

Semesteravgift til NTNU må betales. Studentene må selv dekke ev. reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Samarbeidspartnere

Videreutdanningskurset tilbys i nært samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL), og Avdeling for smerte og sammensatte lidelser, St. Olavs Hospital

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Olav Magnus Fredheim, Professor og anestesilege, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Mobil: 41628318
Epost: olav.m.fredheim@ntnu.no

Kontakt

Bente Moslet, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 76 72
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev