EVU-Kurs


Smilende kvinnelig foreleser.

Brita Fladvad Nilsen foreleser på emnet Tjenester for alle.

Tjenester for alle

Start: 09.03.2023
Søknadsfrist: 05.02.2023

Sted for samlinger: Nett

Pris: 24000 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: PD6011

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Emnet bygger opp ferdigheter innen tjenestedesign og hvordan disse kan tilpasses arbeid i egen virksomhet innen offentlig eller privat sektor for å oppnå gode brukeropplevelser på tvers av ulike kontaktpunkter. 

Emnet kan inngå i NTNUs masterprogram i Teknologiledelse og digital omstilling - i spesialisering for Strategisk design og tjenesteutvikling, eller som del av et annet studium ved NTNU hvor det passer inn.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er ansatte i alle sektorer og fagområder som jobber med produkt- og tjenesteutvikling eller digitaliseringsprosesser i privat og offentlig sektor.

Innhold

Det fokuserer også sterkt på muligheten som oppstår som følge av teknologiutvikling og digitalisering i fremtidens tjenester.

Emnet Tjenester for Alle fokuserer spesielt på involvering av et stort mangfold ulike perspektiver, inkludert samarbeid med brukerorganisasjoner, mennesker med ulik grad av funksjonsnedsettelse og tilretteleggingsbehov. Emnet gjennomgår historie rundt synet på funksjonshemmede og hvordan dette kan forbedre designprosessen, og hvordan man kan jobbe med tjenestedesign innenfor gjeldende regelverk for universell utforming.

Temaet for oppgaver, øvinger og prosjektarbeid vil i stor grad være basert på virksomhetens behov. Det vil si at øvingsoppgavene og prosjektarbeidet knyttes til konkrete ‘case’ som er aktuelle og relevante for virksomheten, organisasjonen eller fagområdet som deltakeren kommer fra.  Det betyr at kursdeltakerne i praksis er på jobb under kurset,og kan ta med seg resultatet hjem til sin virksomhet og bruke det direkte i videreutviklingen av tjenestetilbudet som de tilbyr.  

 

Emnebeskrivelse

Tjenester for alle

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Fullført bachlorgrad  på 180 studiepoeng
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet. Hvis du ikke har en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget ditt.

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Digitale samlinger våren 2023:

Forberedelse før første samling: Arbeid med prosjektoppgave 15 timer

1. samling, digital via zoom: 9. og 10. mars

Midtveis-presentasjonsdag: 29. mars

2. samling, digital via zoom: 12. og 13. april

Nettbasert undervisning mellom samling 1 og 2 inkludert kollokvie og veiledning, 7,5 timer

Arbeid med prosjekt 40 timer

Arbeid med prosjektrapport før innlevering: 100 timer

Eksamensbeskrivelse

Eksamen består av en skriftlig prosjektrapport som kan leveres individuelt eller i gruppe. Dersom man velger gruppeinnlevering, vil samme karakter gis til alle gruppemedlemmene.

Frist for innlevering er 2. mai 2023

Pensumlitteratur/kursmateriell

This Is Service Design Doing: Applying Service Design Thinking in the Real World (Stickdorn, et al, 2018) Artikler og videomateriale gjøres tilgjengelig ved studiestart.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for arkitektur og design
Brita Fladvad Nielsen, Koordinator for studiespesialisering, førsteamanuensis, Institutt for design
Marikken Høiseth, Førsteamanuensis, Institutt for design
Mari Bjerck, Førsteamanuensis, Institutt for design

Kontakt

Annveig Skurseth
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev