EVU-Kurs


Kvinne i dongeryskjorte. Foto.

Foto: Yayimages/Wavebreak Media

Organisasjon og endring - Oslo

Start: 09.02.2023
Slutt: 22.05.2023
Søknadsfrist: 01.11.2022

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Oslo

Pris: 10855 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: SOS6502

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Kurset gir deg forståelse for organisasjonsteori og hvordan organisasjoner fungerer. Du får også innsikt i utfordringer ved og metoder for endring av organisasjoner. 

Du kan også ta dette kurset med samlinger i Trondheim.

Målgruppe

Alle som ønsker å lære mer om hvordan organisasjoner fungerer, og som ønsker et faglig grunnlag for å bidra i eller lede endringsprosesser.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To samlinger i Oslo våren 2023:

Første samling: 9. - 10. februar

Andre samling: 13. - 14. april

Oppstart kl 10 første dag og avslutning senest kl 16 siste dag. Vi anbefaler oppmøte på samlingene for best mulig læringsutbytte, men det er ikke obligatorisk oppmøte. 

 

Eksamensbeskrivelse

Hjemmeeksamen 2. - 22. mai. Eksamensoppgaven skrives individuelt eller i grupper på inntil tre medlemmer.
Eksamenskrav: Bestått semesteroppgave. Semesteroppgaven gjennomføres mellom samlingene.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen og gjentak. 

Pensumlitteratur/kursmateriell

Pensum til første samling:
Jacobsen og Thorsvik: Hvordan organisasjoner fungerer,  5. utgave, 2019
Jacobsen og Thorsvik: Hvordan organisasjoner fungerer. Arbeidsbok og casesamling, 5. utgave, 2019
Ekman: Fra prat til resultat - om lederskap i hverdagen, Abstrakt forlag, 2004
Pensum til andre samling:
Choi, Soki: Radical change attempt in healthcare. Competing logics in hospital mergers. Karolinska Institutet, 2011

Bøkene kan f.eks. kjøpes på www.akademika.no

Artikkelsamling

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 10855 Kr

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Referanser

Jeg har vært leder i over 20 år og deltatt på mange typer av lederutviklingsopplegg. Dette kurset syns jeg er det aller beste jeg hittil har deltatt på. (Kursdeltaker høsten 2016)

Kunnskapsrik foredragsholder med ene til å formidle igjennom praktiske eksempler fra privat og offentlig sektor. En stor mulighet til å få innblikk i hva vi faktisk vet om organisasjon og ledelse. Med god egeninnsats kan du forsterke grunnmuren i ledervirket betraktelig. (Kursdeltaker våren 2016)

Kurset egner seg for alle som er ledere eller har planer om å bli ledere. En får veldig god innsikt i hvordan organisasjoner fungerer, hvorfor kulturer oppstår, hvordan ansatte motiveres, hvordan en kan være en god leder og ansvaret og makten som følger lederstillinger. Videre får en god innføring i og kjennskap til organisasjonsstruktur, kommunikasjon i organisasjoner og HRM. Kurset har gitt meg en dypere forståelse for det arbeidet jeg utfører som leder. (Kursdeltaker høsten 2015)

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Jan Thorsvik, Professor II, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Mobil: 900 96 548
Epost: jan.thorsvik@uia.no

Kontakt

Marit Kvidal, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev