EVU-Kurs


To oljeplattformer i det fjerne med del av plattform i forgrunnen.

Bilde: Yayimages.com

Industriell sikkerhet og pålitelighet

Start: 21.02.2023
Slutt: 24.04.2023
Søknadsfrist: 15.01.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 10855 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: PK6018

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Kurset vil gi deg en innføring i grunnleggende begreper og angrepsmåter knyttet til analyse og vurdering av sikkerhet og pålitelighet av industrielt utstyr, systemer som benyttes i transportløsninger og kritisk infrastruktur.

Kurset kan inngå i erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse, spesialiseringen Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold

MORG

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper i sannsynlighetsregning.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Samlinger våren 2023:

Første samling: 21. - 23. februar, fysisk i Trondheim

Andre samling: 15. mars, digital heldagssamling

Tredje samling: 12. - 13. april, fysisk i Trondheim

De to fysiske samlingene starter kl 10 første dag og avsluttes kl 15 siste dag. Digital samling foregår 08.30 - 15.30. Vi anbefaler oppmøte på samlingene.

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard

MS Excel

CARA FaultTree (studentversjon kan lastes ned fra Blackboard)

Eksamensbeskrivelse

Hjemmeeksamen 21. april til 24. april 2023. Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt, samt PC og alle typer kalkulatorer.
Eksamenskrav: Godkjente øvingsoppgaver mellom samlingene.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Rausand og Høyland: System Reliability Theory: Models, Statistical Methods and Applications, Wiley, 2004. Bestill boka fra Akademika.

I tillegg bør eLæring, Leksjon 2 - Sannsynlighetsregning være lest før første samling.

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 10855 Kr

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Referanser

Kurset et lærerikt og interessant. Meget faglig dyktig lærer! Spennende å bli kjent med andre kursdeltagere som også bidro mye med kompetanse og erfaring.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap
Jørn Vatn, Professor, Institutt for maskinteknikk og produksjon
Epost: jorn.vatn@ntnu.no

Kontakt

Marit Kvidal, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev