EVU-Kurs


Foto: Kristin Søylen

Datadrevet markedsføringsstrategi

Start: 20.10.2022
Søknadsfrist: 25.09.2022

Undervisningsform: Nettstudium med digitale samlinger

Pris: 24000 Kr
Studiepoeng: 7.5
Emnekode: AV600317

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Emnet vil gi deg innsikt i hvordan du kan designe gode markedssføringsstrategier og bygge en sterk merkevare. Digitalisering har gitt mange nye muligheter for analyse av markedsdata og digital kommunikasjon, og vil være et sentral tema i emnet.

Målgruppe

Personer med beslutningsansvar, som medlemmer av ledelsen, styremedlemmer, og mellomledere. Konsulenter og andre personer i rådgivende stillinger.

Innhold

Formålet med programmet er å gi deg innsikt i hvordan du kan designe gode digitale strategier for utvikling av bedriften og bygge en sterk merkevare. Digitalisering vil stå sentralt i dette kurset, og har gitt mange nye muligheter for analyse av markedsdata og for digital kommunikasjon. Bedrifters markedsføringsstrategi har blitt sterkt endret av den økte digitaliseringen. Teknologi, inkludert smarttelefoner, sosiale nettverk, big data analyse og nye måter å følge kunden på, har skapt både muligheter og hindringer på måter man ikke kunne forutse for bare noen få år siden. For eksempel, fremskritt i big data har tillatt stadig mer detaljert analyse av kundeatferd, noe som gir bedre prediktive modeller og muligheter for mer målrettet kommunikasjon. På grunn av dette, har det blitt både enklere og mer komplekst å bygge en relasjon med kundene. Gjennom dette programmet få du innsikt i hvordan du kan utvikle gode digitale markedsføringsstrategi for ulike bedrifter og bransjer, som både er bærekraftige og lønnsomme. 

Tema

 • Digital markedsføringsstrategi planlegging
 • Digitale kommunikasjonskanaler og innholdsmarkedsføring
 • Design thinking og den digitale kundereisen
 • Problemstillinger rundt etikk og bedrifters samfunnsansvar
 • Digitaliseringstrender i markedsføring 

 

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen skjer gjennom to obligatoriske samlinger à to dager i form av forelesninger, diskusjoner, case og oppgaveløsning.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Kunne analysere problemer, finne muligheter og skape konkrete løsninger som kan bidra til å utvikle gode digitale markedsføringsstrategier
 • Kunne bruke terminologien av feltet
 • Ha inngående kunnskap om de sentrale prinsippene innenfor digitale markedsføring 
 • Forstå bruken av digitale verktøy i markedsføring og merkevarebygging

Ferdigheter:

 • Kunne kritisk analysere en bedrifts digitale markedsføringsstrategier og bidra til strategisk endring i bedriften med hjelp av digitale verktøy
 • Kunne kontinuerlig utvikle data-drevet markedsinformasjon og planlegging av digital markedsføring av bedriften
 • Ha evne til å synliggjøre og argumentere for markedsutfordringer innen en bedrifts strategiske kontekst

Generell kompetanse:

 • Kurset vil gi deg innsikt i et rammeverk for utvikling av digitale markedsføringsstrategier
 • Ha oversikt over sentrale teorier innenfor feltet digital markedsføring
 • Ha oversikt over bruk av digitale verktøy innenfor markedsføring

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning i teknologi, økonomi eller realfag på minimum 180 studiepoengs omfang
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring
Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet. Hvis du ikke har en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget ditt.

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper

Kurset er bygget på grunnleggende kunnskap om markedsføring og strategi.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Digitale halvdags samlinger høsten 2022:

 • 20. oktober
 • 21. oktober
 • 25. november (tentativt)

Samlingene foregår digitalt i sanntid. Deltakelse er obligatorisk.

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard

Eksamensbeskrivelse

Skriftlig gruppeoppgave/prosjektoppgave med 1 til 3 deltakere.
Obligatorisk arbeidskrav før eksamen: Muntlig gruppepresentasjon som gjennomføres på andre samling. Det er krav til oppmøte på samlingene. Dersom noen er forhindret fra å kunne møte på deler av samlingene, vil dette kunne kompenseres ved å utføre et ekstra arbeidskrav knyttet til den aktuelle samlingens innhold.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Foreløpig pensum:
 
Bok
Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2015). Digital
Marketing: Strategy, Implementation and Practice
(6th. ed.): Pearson Education Limited.
 
Artikler oppgis ved kursstart

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for økonomi
Mark Pasquine , Førsteamanuensis Institutt for internasjonal forretningsdrift
Telefon: 70 16 15 45
Epost: mapa@ntnu.no

Kontakt

Gunvor Viker Singsaas , NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no
Even Fostervoll Langvatn , Institutt for internasjonal forretningsdrift
Telefon: 73 55 98 18
Epost: even.f.langvatn@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev