EVU-Kurs


Foto: Karl Jørgen Martinsen ISB/NTNU

Ultralyd av dialysefistler, nyrer og urinveier

Start: 05.09.2022
Slutt: 09.12.2022
Søknadsfrist: 10.08.2022

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Bergen

Pris: 8500 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: RAT6005

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Ultralyd benyttes både i planlegging, oppfølging og kontroller av arteriovenøse fistler (AV-fistler), og er et svært nyttig verktøy fordi undersøkelsen er tilgjengelig, pasientnær, dynamisk, billig, uten ubehag og ufarlig for pasient. Ulempen er at ultralyd er brukeravhengig og krever god kompetanse for å være pålitelig. Vi tilbyr et kurs som gir deltakerne grundig teoretisk og praktisk opplæring i ultralydundersøkelser av AV-fistler. Målet er å gi raske, pasientnære og gode ultralydundersøkelser av slike. Dette vil forkorte diagnoseforløpet og forenkle hverdagen for pasient og behandler. Orienterende ultralyd av nyrer, urinveier og graftnyrer er nyttig for spesialister i nyremedisin. Kurset omfatter også en innføring i ultralyd av nyrer og urinveier.

Målgruppe

Nyreleger og leger i spesialiteten indremedisin som har startet på grenspesialisering i nyresykdommer.

Opptakskrav

- Godkjenning som lege i Norge

- Dokumentasjon på spesialisering

- Krav om skriftlig praksisavtale med sykehus på hjemstedet vedlegges søknaden. Deltakerne må ha tilgang til ultralydapparat med mulighet for hastighetsmåling. I tillegg må det foreligge tillatelse fra avdeling til å gjøre praksisøvelser. Skjema for avtale om praksisplass

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du må laste opp dette innen søknadsfristen går ut. Les mer om krav til dokumentasjon her

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må i tillegg dokumentere at de fyller de generelle språkkravene i norsk og engelsk


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Digital oppstart uke 36. Undervisningen vil bestå av nettstudier, innspilte leksjoner, veiledning via video og praksis.

Det vil være én dagssamling i Bergen med fokus på praktiske øvelser. Denne vil være i løpet av oktober/november.

Eksamensbeskrivelse

30 minutters praktisk teoretisk eksamen.

Eksamenskrav: Deltakelse på samling.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Et elektronisk kompendium som består av bokkapitler fra kvalitetssikrede bøker og vitenskapelige artikler innen ultralydfysikk, ultralydteknologi, fysiologi, patologi, kirurgi og ultralyddiagnostikk; relatert til arteriovenøse fistler.

Anbefalt litteratur: Hoskins PR, Thrush A, Martin K: Diagnostic Ultrasound: Physics and Equipment. 3rd ed (2019) Cambridge University Press.

 

Annen informasjon

Praktisk informasjon og betingelser

Søkere må ha tilgang til ultralydapparat med mulighet for hastighetsmålinger i studietiden.

Kurset har 15 plasser.

Prisinformasjon

Pris: 8500 Kr

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden SiT, pt kr 600.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Lydia Johnsen, Førsteamanuensis, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Epost: lydia.johnsen@ntnu.no
Kristin Rambech, Universitetslektor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Telefon: 73 41 22 33
Epost: kristin.rambech@ntnu.no

Kontakt

Marit Kvidal, Seniorkonsulent, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no
Tonje Svendsen, Studiekonsulent, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Epost: tonje.c.svendsen@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev