EVU-Kurs


Introduksjon til digital sikkerhet - risikostyring

Alvorlig mann sittende ved pc ser rett i kamera

Foto: Mostphotos

Dette er et av fire emner på bachelornivå i Digital sikkerhet som i samarbeid med SINTEF tilbys gjennom bransjeprogrammet for olje-, gass- og leverandørindustrien.

Kurset retter seg primært mot deg som er ansatt eller permittert/arbeidsledig innen olje-, gass- eller leverandørindustrien. Ledige plasser kan tilbys fortrinnsvis permitterte/arbeidsledige, og deretter ansatte i andre bransjer.
 
De andre tre emnene er:
Digital sikkerhet - sikkerhetsledelse (tilbys våren 2022)
Digital sikkerhet - sikkerhetsteknologi (tilbys våren 2022)

Søknadsfrist: 10.10.2021

Målgruppe:

Passer for alle som ønsker å øke sin kompetanse innen informasjonssikkerhet. Emnet retter seg primært mot deg som er ansatt eller permittert/arbeidsledig innen olje-, gass- eller leverandørindustrien. Ledige plasser kan tilbys fortrinnsvis permitterte/arbeidsledige, og deretter ansatte i andre bransjer.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Obligatoriske samlinger på nett:


Første samling: mandag 8. november kl. 18.00 - 20.00
Andre samling: mandag 15. november kl. 18.00 - 20.00
Tredje samling: mandag 22. november kl. 18.00 - 20.00

Innlevering eget arbeid: slutten av november*

Fjerde samling: mandag 6. desember kl. 18.00 - 20.00
Femte samling: mandag 13. desember kl. 18.00 - 20.00
Sjette samling: mandag 20. desember kl. 18.00 - 20.00


Innlevering essay: i løpet av januar*

*Innleveringer og endelige frister avtales ved kursstart.

Kursavgift:

0 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Nils Kalstad
førsteamanuensis,Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonssikkerhet (IIK)

Kontakt:

Hilde Bakke
Studieveileder, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonssikkerhet (IIK)

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Prioritering av søkere:
1. Ansatte, arbeidsledige og permitterte innen olje-, gass- eller leverandørindustrien
2. Permitterte/ledige i andre bransjer
3. I jobb i andre bransjer
4. Dersom det blir flere søkere innenfor hver gruppe enn vi har antall plasser på kurset, prioriteres søkerne etter "først til mølla"-prinsippet (dato for søknad)

I søknaden må du besvare spørsmål om bransjetilknytning og du må oppgi navn på (siste) arbeidsgiver.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Tilgang til egen pc er nødvendig. Digital læringsplattform Blackboard benyttes.

Kursdetaljer

Startdato: 08.11.2021

Søknadsfrist: 10.10.2021

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 2,5

Emnekode: IIK6515

Undervisningssted: Nettbasert

Påmeldingsfristen er utgått for dette kurset.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.