EVU-Kurs


Cybersikkerhet - Introduksjon til informasjonssikkerhetsledelse

Foto: Colourbox/ 1STunningArt

Emnet gir en innføring i cyber- og informasjonssikkerhet slik at du skal kunne forstå behovet for sikkerhetstiltak og kunne planlegge gjennomføring av sikring i samarbeid med eksperter. Du får en innføring i hvordan du skal håndtere og forebygge dataangrep for å styrke samfunnssikkerheten samt hvordan du kan bygge trygge og solide informasjonssystemer.

Emnet kan inngå i basismodulen i NTNUs Masterprogram i teknologiledelse og digital omstilling, eller som del av et annet studium ved NTNU hvor det passer inn. 

Les også bloggartikkel Stort behov for kunnskap om cyber-sikkerhet


Søknadsfrist: 01.06.2021

Kursbeskrivelse:


Emnet undervises på engelsk med hovedtema:
 • Introduction to System Thinking and Scientific Management
 • Cultural, Organization and Behavior theories  used information security management  organization.
 • Legal and Ethical Aspects of Information and Privacy Management.
 • Overview of current information security management standards and practices
 • Basic Micro and Macro Theory of Information Security
 • Introduction to Risk, Threat and vulnerability Modeling
 • Information Security Management and Security Awareness education and training
 • Overview of Security Planning and Incident Management

 

 

Læringsutbytte:

Knowledge:

 • The candidate possess through knowledge of the fundamental theories , models practices of  information security management for both large and small organization. 
 • The candidate possess insight and understanding  of  ethical and legal aspect information security management and privacy management
 • The candidate possesses good understanding of the risk management processes
 • The candidate possesses good understanding of  security planning and incident management process
 • The candidate possess insight and good understand of security awareness and security escalations issues in information security management work
 • The candidate possess insight and good understand of both macro and micro economics issues in information security management.
 • The candidate possess insight of the technological innovation process in IT security and its effect on security management.
 • The candidate possess basic knowledge of the standards  in information security management

Skills:

 • The candidate is capable of analyzing existing theory , models and methods in the field of information security management and work independently on solving theatrical and practical problems.
 • The candidate is capable of applying his/her knowledge to both modeling  the potential problems and the solutions in information security management and be able to communicate this problems and solutions using basic rhetorical skills.
 • The candidate is capable of using and the basic terminology and is aware of the basic standards used in the area.

General competence:

 • Can participate in group work and manage different organization roles of information security management.

Eksamensbeskrivelse:

Oppgave som teller 49% og individuell hjemmeeksamen (3 timer) som teller 51% av total karakter.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Emnet undervises digitalt fra Gjøvik. 

Vi starter med nettsamling/informasjonsmøte 2 timer 19. august kl 18.00-20.00.

Deretter blir det nettsamlinger hver fredag kl. 10.15 - 16.00 fra
27. august fram til november. Samlingene kan følges direkte eller ses i opptak etterpå.

Undervisning og læringsaktiviteter via Blackboard underveis.

I tillegg blir det en digital obligatorisk samlingsdag i løpet av høsten, dato kommer senere.

Kursavgift:

24000 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Grethe Østbye

Kontakt:

Hilde Bakke
Studieveileder, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Fullført grad i teknologi, økonomi eller realfag på 180 studiepoeng.
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring
Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet. Hvis du ikke har en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget ditt.

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 27.08.2021

Søknadsfrist: 01.06.2021

Kursavgift: 24000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IIKG6503

Undervisningssted: Nettbasert

Arrangør: NTNU i Gjøvik

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.