EVU-Kurs


Ultralydbilder som viser foster i svangerskapsuke 11 + 6 dager.

Foster i svangerskapsuke 11+6. Foto: Senter for fostermedisin, St. Olavs Hospital

Første trimester ultralyd for jordmødre

Start: 29.08.2022
Søknadsfrist: 01.06.2022

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 2,5
Emnekode: UL6004

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Utdanningen er for jordmødre som har fullført videreutdanning i ultralyddiagnostikk ved NTNU og som skal utføre ultralyd i første trimester i svangerskapet. Dette er et påbygningsemne som blir tilbudt en begrenset periode og som tilsvarer 2,5 studiepoeng.

 

Målgruppe

Jordmødre som har fullført den ettårige ultralydutdanningen ved NTNU og som skal utføre første trimester ultralyd i svangerskapsomsorgen.

Innhold

Overgangsemnet i første trimester ultralyd tilbys for siste gang høsten 2022. Deretter vil UL6004 fases ut. Vi antar da at alle ultralydjordmødre har fått dette tilbudet om kompetanseheving.

Emnet har en arbeidsbelastning som gir 2,5 studiepoeng. Studentens tidligere erfaring med første trimester ultralyd og tilgang på ultralydpraksis vil være avgjørende for lengden på utdanningsperioden.

Den teoretiske undervisningen blir en hybrid løsning. Praktiske øvelser foregår ved studentens arbeidssted.

Emnet starter med  teoretisk undervisning som strekker seg over tre dager. Praksis foregår ved studentens arbeidssted hvor kompetanse i første trimester ultralyd skal innarbeides. Basal ultralydkompetanse og undersøkelsesteknikk har studenten fra sin ettårige ultralydutdanning. Av den grunn stilles ikke krav til et minimum antall ultralydundersøkelser i første trimester eller veiledning på arbeidsstedet.

Den endelige vurderingen skjer ved godkjenning av innsendt skriftlig arbeidskrav som viser teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter ved egenproduserte ultralydbilder. Det gis flere alternative datoer for innlevering av arbeidskravet.

Emnebeskrivelse

UL6004

Opptakskrav

Jordmødre som søker opptak må ha fullført Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre (UL6000 eller UL6001 eller UL6010) ved NTNU. 

 

Politiattest

Alle som blir tatt opp til dette studiet, må legge fram politiattest i forbindelse med opptak, jf. kap. 6 i Forskrift om opptak til høyere utdanning. Kravet har hjemmel i Universitets- og høyskoleloven § 4-9, første ledd, etter politiregister. § 39 (barneomsorgsattest). Nærmere informasjon om politiattest og frist for innsending kommer sammen med eventuelt tilbudsbrev. Du skal altså ikke sende inn politiattest før du eventuelt får tilbud om studieplass.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Teoretisk undervisning i tre hele dager: 28. - 31. august

Undervisningen blir en hybrid løsning, der du kan velge mellom å møte opp fysisk i Trondheim eller delta digitalt.

Praktiske øvelser foregår ved studentens arbeidssted.

Annen informasjon

 

 

Samarbeidspartnere

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin, St. Olavs hospital

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Eva Tegnander, Inst. for klinisk og molekylær medisin
Epost: eva.tegnander@ntnu.no

Kontakt

Hilde Viviann Eriksen, Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre, Inst. for klinisk og molekylær medisin
Telefon: 72574918
Epost: hilde.v.eriksen@ntnu.no
Annveig Skurseth, NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Epost: annveig.skurseth@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev