EVU-Kurs


Første trimester ultralyd for jordmødre

Ultralydbilder som viser foster i svangerskapsuke 11 + 6 dager.

Foster i svangerskapsuke 11+6. Foto: Senter for fostermedisin, St. Olavs Hospital

Utdanningen er for jordmødre som har fullført videreutdanning i ultralyddiagnostikk ved NTNU og som skal utføre ultralyd i første trimester i svangerskapet. Dette er et påbygningsemne som blir tilbudt en begrenset periode og som tilsvarer 2,5 studiepoeng.


Søknadsfrist: 19.04.2021

Målgruppe:

Jordmødre som har fullført den ettårige ultralydutdanningen ved NTNU og som skal utføre første trimester ultralyd i svangerskapsomsorgen.

Kursbeskrivelse:

Overgangsemnet i første trimester ultralyd tilbys første gang i vårsemesteret, og deretter i høstsemesteret 2021. Det vurderes et andre opptak i høstsemesteret og ett opptak i vårsemesteret i 2022.

Emnet har en arbeidsbelastning som gir 2,5 studiepoeng. Studentens tidligere erfaring med første trimester ultralyd og tilgang på ultralydpraksis vil være avgjørende for lengden på utdanningsperioden.

Den teoretiske undervisningen foregår digitalt. Praktiske øvelser foregår ved studentens arbeidssted.

Emnet starter med digital teoretisk undervisning som strekker seg over tre dager. Praksis foregår ved studentens arbeidssted hvor kompetanse i første trimester ultralyd skal innarbeides. Basal ultralydkompetanse og undersøkelsesteknikk har studenten fra sin ettårige ultralydutdanning. Av den grunn stilles ikke krav til et minimum antall ultralydundersøkelser i første trimester eller veiledning på arbeidsstedet.

Den endelige vurderingen skjer ved godkjenning av innsendt skriftlig arbeidskrav som viser teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter ved egenproduserte ultralydbilder. Det gis flere alternative datoer for innlevering av arbeidskravet.

Emnebeskrivelse:

UL6004

Tid og sted for kurs/samlinger:

Den teoretiske undervisningen foregår digitalt.

I vårsemesteret er undervisningen fra tirsdag 18. mai til og med torsdag 20. mai. 

Praktiske øvelser foregår ved studentens arbeidssted.

Kursavgift:

0 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Eva Tegnander
Inst. for klinisk og molekylær medisin
Epost: eva.tegnander@ntnu.no

Kontakt:

Hilde Viviann Eriksen
Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre, Inst. for klinisk og molekylær medisin
Telefon: 72574918
Epost: hilde.v.eriksen@ntnu.no

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Epost: annveig.skurseth@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Senter for fostermedisin, St. Olavs hospital

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Jordmødre som søker opptak må ha fullført Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre (UL6000 eller UL6001 eller UL6010) ved NTNU. Tjenestebevis som dokumenterer nåværende ansettelse må lastes opp samtidig med at du søker, eller senest innen søknadsfristen.

Rangering av kvalifiserte søkere

• Geografisk vurdering (helseforetak)
• Antall år etter fullført ultralydutdanning hvor høyeste antall prioriteres
• Ved lik vurdering avgjøres rekkefølgen ved alder med den eldste først, spesifisert etter fødselsdato

For å sikre et likeverdig tilbud til alle gravide kvinner i Norge foretas en geografisk spredning på opptaket både nasjonalt og innenfor hvert helseforetak. Innenfor helseforetaket rangeres søkerne etter årstall for fullført Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre, hvor ansiennitet som ultralydjordmor blir prioritert. Antall studieplasser i vårsemesteret 2021 begrenses oppad til 50 plasser. For senere opptak vurderes flere studieplasser per opptak.
Søkere med arbeidssted i Norge vil bli prioritert da utdanningen finansieres av den norske stat.

Venteliste

Det tas hensyn til geografisk spredning når ventelisten aktiveres.

Politiattest

Alle som blir tatt opp til dette studiet, må legge fram politiattest i forbindelse med opptak, jf. kap. 6 i Forskrift om opptak til høyere utdanning. Kravet har hjemmel i Universitets- og høyskoleloven § 4-9, første ledd, etter politiregister. § 39 (barneomsorgsattest). Nærmere informasjon om politiattest og frist for innsending kommer sammen med eventuelt tilbudsbrev. Du skal altså ikke sende inn politiattest før du eventuelt får tilbud om studieplass.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Praktiske opplysninger:

 

 

Kursdetaljer

Startdato: 18.05.2021

Søknadsfrist: 19.04.2021

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 2,5

Emnekode: UL6004

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.