EVU-Kurs


Innføring i stordata

To programmerere i kontorlandskap

Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Dette kurset retter seg primært mot deg som er ansatt eller permittert/arbeidsledig innen olje-, gass- eller leverandørindustrien.

 

Søknadsfrist: 01.02.2021

Målgruppe:

Ansatte, permitterte og arbeidsledige i olje-, gass- og leverandørbransjen.

Kursbeskrivelse:

Emnet gir innføring innen Big Data/Stordata, hvor det først blir lagt et teoretisk grunnlag med gjennomgang av forskjellige aspekter som forretningsverdi, bruksområder, applikasjon, og teknikker. Disse konseptene blir videreført i et praktisk segment, hvor man benytter Python til å behandle datasett og implementere basale løsninger introdusert i det teoretiske segmentet. Til slutt gis det en oversikt over forskjellige aspekter av arkitektur og programvare ofte brukt i industrielle løsninger, for å gi et blikk utenfor klasserommet og som et utgangspunkt for videre læring.

Kurset er nettbasert og består av ukentlige aktiviteter i form av obligatoriske øvinger og forelesninger/webinarer. 
Studiet er svært fleksibelt lagt opp, slik at du stort sett kan studere når det passer deg selv best. Det er ingen obligatorisk undervisning i sanntid. 
Undervisningen foregår på norsk og engelsk.

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten kan:

 • forstå forretningsverdien av Big Data.
 • vite om innhold, bruksområder, og applikasjon av Big Data.
 • vite om teknikker for analyse og visualisering av Big Data.
 • er kjent med arkitektur innen Big Data.
 • forstår problematikk med personvern og tillit innen Big Data.

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • artikulere og kommunisere forretningsverdien av Big Data til interessenter.
 • strukturere prosessen av analyse av Big data og komponere team for dataanalyse.
 • foreslå og bruke relevante teknikker/verktøy innen Big data i praktiske prosjekter.

Generell kompetanse:

Kandidaten har:

 • forståelse for betydningen av Big Data innen virksomheter og samfunnet generelt sett.
 • kan delta i planlegging- og implementasjonsfasen av prosjekter innen Big Data.
 • kan identifisere, planlegge og implementere individuelle oppgaver inn Big Data-prosjekter.
 

 

Eksamensbeskrivelse:

Obligatoriske arbeidskrav/programmeringsøvinger som alle må være godkjent før vurdering kan gjennomføres.

Vurderingen består av: Mini-prosjekt (vurderes til bestått/ikke bestått)

Kursavgift:

0 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Xiaomeng Su
Førsteamanuensis, Institutt for datateknologi og informatikk
Telefon: 73412465
Epost: xiaomeng.su@ntnu.no

Alexander Holt
Universitetslektor, Institutt for datateknologi og informatikk
Epost: alexander.holt@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor Viker Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73590066
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Kompetanse Norge

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut. Krav til dokumentasjon

Prioritering av søkere:
1. Ansatte, arbeidsledige og permitterte innen olje-, gass- eller leverandørindustrien
2. Permitterte/ledige i andre bransjer
3. I jobb i andre bransjer
4. Dersom det blir flere søkere innenfor hver gruppe enn vi har antall plasser på kurset, prioriteres man etter "først til mølla"-prinsippet (dato for søknad)

I merknadsfeltet i søknaden må du oppgi hvilken del av bransjeprogrammet du er knyttet til.

Du må besvare spørsmålet om du er permittert, arbeidsledig eller om du er i jobb, og du må oppgi navn på (siste) arbeidsgiver.

Anbefalte forkunnskaper:

Grunnleggende kunnskaper i programmering.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Excel, Jupyter Notebook

Kursdetaljer

Startdato: 15.02.2021
Slutt: 31.05.2021

Søknadsfrist: 01.02.2021

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IT6208

Undervisningssted: Nettbasert

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.