EVU-Kurs


Supplybåt ved siden av oljeplattform

Foto: yayimages.com

Innføring i logistikkledelse

Start: 11.01.2021
Søknadsfrist: 05.01.2021

Sted for samlinger: Nettbasert

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: SMF6001

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Kurset retter seg primært mot deg som er ansatt eller permittert/arbeidsledig innen olje-, gass- eller leverandørindustrien (OGL). Ledige plasser kan tilbys fortrinnsvis permitterte/arbeidsledige, og deretter ansatte i andre bransjer.
 

 

 

Målgruppe

Alle ansatte i olje-, gass og leverandørindustri med erfaring fra logistikkoppgaver eller med ønske om å lære mer systematisk hvordan man takler logistikkutfordringer i sektoren

Innhold

Logistikk er kunnskapen om å planlegge, administrere og organisere menneske-, varer, - og informasjonsstrømmer. Man etterstreber effektivitet gjennom gode prosesser, reduksjon av flaskehalser og lavest mulig omkostninger.

Ledende aktører i OGL-industri peker på de store og komplekse logistikkoperasjonene i næringen som en stor utfordring. Det er derfor kompetanse, bl.a. kompetanse innenfor logistikk, som vil være nøkkelen for en effektiv og bærekraftig OGL-industri både i dag og i fremtiden. SMF6001 gir deg mulighet til å skaffe deg analytisk innsikt og praktisk oversikt over ulike typer logistikkproblemer som er typiske for næringen.

Emnet gir en innføring i logistikkledelse på bachelor-nivå. Undervisningen er basert på en kombinasjon av forelesninger og arbeid med øvelser direkte hentet fra olje-, gass- og leverandørindustrien.

Studentene skal jobbe med problemstillinger som er relatert til sin arbeidshverdag, med fokus på teknologiske og organisatoriske utfordringer knyttet til logistikk.

Ett 7,5 studiepoengs-emne representerer normalt 250-280 timers studiearbeid som fordeles mellom 50 timer organisert undervisningsaktivitet og om lag 200-230 timer selvstudie, oppgaveløsning osv. 

Tre undervisningsvennlige reelle case fra norsk olje- gass- og leverandørindustrien vil bli tildelt til studentene i begynnelsen av kurset samt noen få reelle case fra andre industrisektorer.

 

 

Emnebeskrivelse

SMF6001

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Prioritering av søkere:
1. Ansatte, arbeidsledige og permitterte innen olje-, gass- eller leverandørindustrien
2. Permitterte/ledige i andre bransjer
3. I jobb i andre bransjer
4. Dersom det blir flere søkere innenfor hver gruppe enn vi har antall plasser på kurset, prioriteres man etter "først til mølla"-prinsippet (dato for søknad)

I merknadsfeltet i søknaden må du oppgi hvilken del av bransjeprogrammet du er knyttet til.

Du må besvare spørsmålet om du er permittert, arbeidsledig eller om du er i jobb, og du må oppgi navn på (siste) arbeidsgiver.

Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Totalt 10 elektroniske samlinger på mellom 1-3 timer inkludert oppgaveløsning og aktivitetsbasert læring knyttet til arbeidskrav som foregår over 16 uker (innberegnet vinterferie og påskeferie).

Første samling mandag 11. januar kl. 10.00 - 11.30

Oversikt over alle samlinger

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Tilgang til egen pc er nødvendig. Digital læringsplattform Blackboard benyttes.

Eksamensbeskrivelse

Digital hjemmeeksamen 4 timer

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for økonomi
Aristidis Kaloudis, Professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU
Mobil: 48194427
Per Engelseth

Kontakt

Monika Izabela Korczynska Valset, Faglig koordinator, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Epost: monika.i.k.valset@ntnu.no
Annveig Skurseth, NTNU VIDERE
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev