EVU-Kurs


Grunnleggende programmering med Python

Illustrasjon som viser student foran datamaskin

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Dette kurset retter seg primært mot deg som er ansatt eller permittert/arbeidsledig innen olje-, gass- eller leverandørindustrien.

Emnet tar for seg grunnleggende programmering og gir innsikt i hvordan programmering brukes for å lage digitale løsninger; teknikk og metoder for utprøving og feilfinning i korte, enkle programmer; og gir grunnleggende kunnskap om konstruksjoner og strukturer i moderne programmering. I emnet vil det være fokus på programmering som gir studenten et godt grunnlag for å jobbe med representasjon av tall, enkel prosessering og visualisering av måledata og iterativ løsning av enkle ligninger.

Søknadsfrist: 10.12.2020

Målgruppe:

Ansatte, permitterte og arbeidsledige i olje-, gass- og leverandørbransjen som har lite eller ingen programmeringsbakgrunn.

Kursbeskrivelse:

Emnet tar for seg følgende temaer:

  • Grunnleggende om datamaskiners oppbygging, introduksjon til programmering og algoritmisk tenkning.
  • Prosedyreorientert programmering: Variabler og datatyper. Input og output. Kontrollstrukturer: Sekvens, valg, og repetisjon. Strukturering og oppdeling av programmer; funksjoner og moduler. Datastrukturer: Lister, tabeller, tekststrenger, mengder, tupler og poster (dictionary). Filbehandling, persistent lagring av informasjon, og unntak (exception).
  • Introduksjon til object orientert programmering: Konsepter, bruk av objektorienterte biblioteker
  • Representasjon av tall, enkel prosessering og visualisering av måledata og iterativ løsning av enkle ligninger.

Kurset er nettbasert og består av ukentlige aktiviteter i form av obligatoriske øvinger og forelesninger/webinarer. Undervisningen foregår på norsk og engelsk.

Eksamensbeskrivelse:

Obligatoriske arbeidskrav/programmeringsøvinger som alle må være godkjent før vurdering kan gjennomføres. Vurderingen består av: Mini-prosjekt (vurderes til bestått/ikke bestått)

Tid og sted for kurs/samlinger:

Nettbaserte forelesninger: 11. januar - 31. mai (ikke obligatorisk)

Aktiviteter/øvinger: 11. januar - 31. mai (obligatorisk)

Kursavgift:

0 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Majid Rouhani
Førstelektor, Institutt for datateknologi og informatikk
Telefon: 73559355
Epost: majid.rouhani@ntnu.no

Ali Alsam
Førsteamanuensis, Institutt for datateknologi og informatikk
Telefon: 73558988
Epost: ali.alsam@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor Viker Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73590066
Epost: videre@ntnu.no

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut. Krav til dokumentasjon

Prioritering av søkere:
1. Ansatte, arbeidsledige og permitterte innen olje-, gass- eller leverandørindustrien
2. Permitterte/ledige i andre bransjer
3. I jobb i andre bransjer
4. Dersom det blir flere søkere innenfor hver gruppe enn vi har antall plasser på kurset, prioriteres man etter "først til mølla"-prinsippet (dato for søknad)

I merknadsfeltet i søknaden må du oppgi hvilken del av bransjeprogrammet du er knyttet til.

Du må besvare spørsmålet om du er permittert, arbeidsledig eller om du er i jobb, og du må oppgi navn på (siste) arbeidsgiver.

Anbefalte forkunnskaper:

I undervisningen forutsettes det grunnleggende ferdighet i bruk av datamaskin, men det forutsettes ingen forkunnskaper i programmering. Det er en forutsetning at deltaker har grunnleggende bransjekunnskap innen olje-, gass- og leverandørindustrien.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Pensumlitteratur/kursmateriell:

"Starting out With Python, Global Edition", fjerde utgave (2018) av Tony Gaddis. Boka kan f.eks. kjøpes hos Akademika.

Tilleggsnotater vil bli gitt ut i læringsplattformen.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Tilgang til egen pc er nødvendig. Læringsplattformen Blackboard, PyCharm, Jupyter Notebook.

Kursdetaljer

Startdato: 11.01.2021
Slutt: 31.05.2021

Søknadsfrist: 10.12.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IT6206

Undervisningssted: Nettbasert

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.