EVU-Kurs


Mental trening og eksekutive hjernefunksjoner

Kvinnelig fjellklatrer i dyp konsentrasjon i en bratt og glatt fjellside. Foto

Foto: Yayimages.com


Start: 10.03.2021

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger

Pris: 24500 Kr
Studiepoeng: 30
Emnekode: PED6062

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Studiet gir en innføring i hva mental trening er, hvilke mentale funksjoner som er involvert i læringsprosesser og hvilke basale hjernefunksjoner som regulerer disse mentale funksjonene.

Les mer om Mental trening og eksekutive hjernefunksjoner i denne bloggartikkelen


Første opptak til studiet er gjennomført, men du kan registrere deg for plass på venteliste ved å trykke på knappen "søk dette kurset nå":

Målgruppe

Lærere og trenere som arbeider med idrettsutøvere/elever eller andre prestasjonsrettede utøvere/elever som enten er på- eller har ambisjon om å nå et høyt nasjonalt og/eller internasjonalt nivå.

Innhold

Nytt studie innen mental trening som tar utgangspunkt i hvordan man kan optimalisere og utvikle egne mentale resurser med utgangspunkt i våre eksekutive hjernefunksjoner.

Studiet gir en innføring i hva mental trening er, hvilke mentale funksjoner som er involvert i læringsprosesser og hvilke basale hjernefunksjoner som regulerer disse mentale funksjonene. Studiet omfatter også opplæring i ulike typer psykologiske metoder og teknikker som kan anvendes for å øke en persons mentale funksjon og prestasjonsevne.

Deltakerne får også opplæring i hvordan man pedagogisk lærer utøveren/eleven å anvende mental trening.
Denne delen omfatter bruk av pedagogiske virkemidler samt anvendelse og praktisk bruk av ulike kommunikasjonsteknikker.

Utdanningsprogrammet bygger på evidensbasert forskning innen mental trening, kognitiv atferdsteori, kognitiv psykologi, metakognitiv psykologi og moderne hjerneforskning.

Tredje og fjerde semester av programmet er en videreføring i hvordan man som mental trener skal identifisere og håndtere motgang, skader, motivasjonssvikt og utvikling av ulike typer psykiske helseproblemer som utbrenthet og utmattelse, spiseforstyrrelser, søvnproblemer og ulike typer angst og nedstemthet som bekymringer, tvang, unngåelsesatferd og grubling.

I siste del av programmet vil man fokusere på hvordan ulike typer idretter (andre aktiviteter) krever ulike typer mentale ferdigheter.
Som mental trener er det viktig at man er bevisst på hvilke konkrete mentale funksjoner som er helt sentrale i den enkelte idrett (aktivitet) og hvordan man kan utvikle et konkret mentalt treningsprogram for en utøver/elev som sørger for at en har et spesialisert fokus.

 

Les mer om tilbudet på Viderebloggen.

Emnebeskrivelse

PED6062

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Søkerne rangeres i forhold til i hvor stor grad de er innenfor målgruppen til studiet og hvilken bakgrunnskunnskap/erfaring de har innenfor faget.

Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Alle samlingsdager er lagt til onsdager på NTNU i Trondheim:

Første semester - våren 2021

 • 10. mars (uke 10)
 • 14. april (uke 15)
 • 19. mai (uke 20)

Andre semester - høsten 2021

 • 25. august (uke 34)
 • 29. september (uke 39)
 • 3. november (uke 44)

Tredje semester - våren 2022

 • 2. februar (uke 5)
 • 23. mars (uke 12)
 • 11. mai (uke 19)

Fjerde semester - høsten 2022

 • 24. august (uke 34)
 • 28. september (uke 39)
 • 2. november (uke 44)


NTNU følge koronasituasjonen tett og vurderer fortløpende endringer i undervisningsformer. Fysiske samlinger kan bli erstattet med nettundervisning, eller bli utsatt.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Med forbehold om endringer:

Moen, F. (2013). Prestasjonsutvikling: Coaching og Ledelse. Akademika

Moen, F., & Stiles, T. C. (2021). Hjernen: Direktøren innen mental trening. Coperio

Berge, T., & Repål, A. (2015). Håndbok i Kognitiv terapi. Gyldendal

Annen informasjon

Emnet PED6062 (30 studiepoeng) erstatter PED6060 Mental trening I (15 studiepoeng) og PED6061 Mental trening II (15 studiepoeng)

Praktisk informasjon som gjelder dette kurset.

 

Prisinformasjon

Pris: 24500 Kr

I tillegg til kursavgiften må semesteravgift til Studentsamskipnaden betales hvert semester. Kostnader til pensum og ev. reise/opphold på samlinger kommer i tillegg.

Samarbeidspartnere

Olympiatoppen Midt-Norge og Trøndelag fylkeskommune

Referanser

Jeg har i lang tid vært interessert i betydningen av psykologiske faktorer i prestasjonssammenheng i mitt virke som håndballtrener og som spesialpedagog i skoleverket. Jeg hadde derfor lest en god del litteratur innenfor dette emnet før jeg startet studiet. Det ble derimot raskt klart for meg at jeg kun hadde beveget meg i overflaten av dette fagfeltet. Gjennom dette studiet har jeg nå fått en dybdekunnskap som gjør meg i stand til å forstå andre menneskers utfordringer og ikke minst hjelpe dem med å utvikle ferdigheter og kapasiteter som behøves for å overvinne de samme utfordringene. Etter dette studiet føler jeg meg selvsikker og kompetent i møtet med andre mennesker som strever med å nå sine mål. Det jeg synes var spesielt bra med dette studiet var at det ga både dybde- og breddekompetanse. Det at vi jobbet med en case gjennom et helt år, ga meg muligheten til å praktisere det jeg hadde lært. Dette er et studium jeg anbefaler på det sterkeste. Det er svært gode forelesere, profesjonalitet i alle ledd og den kvalitetsbevisstheten som kjennetegner Olympiatoppen

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Frode Moen , Førsteamanuensis II, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Mobil: 93248750
Epost: frode.moen@ntnu.no
Tore Stiles , Professor, Psykologisk institutt
Telefon: 73597898
Epost: tore.stiles@ntnu.no

Kontakt

Hege Fauskanger Lie , Studieveileder, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73591795
Epost: hege.f.lie@ntnu.no
Annveig Skurseth , NTNU VIDERE
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.