EVU-Kurs


Digital sikkerhet - behov og trusselbilde

Illustrasjon som viser oljeindustrien fra oljeutvinning til endelig forbruker og mange forbindelsene mellom disse som både krever teknologi og kompetanse.

Foto: Colourbox

Dette er et av fire emner på masternivå i Digital sikkerhet som tilbys gjennom bransjeprogrammet for olje-, gass- og leverandørindustrien.

Kurset retter seg primært mot deg som er ansatt eller permittert/arbeidsledig innen olje-, gass- eller leverandørindustrien. Ledige plasser kan tilbys fortrinnsvis permitterte/arbeidsledige, og deretter ansatte i andre bransjer.
 
De andre tre emnene som kommer snart er:
Digital sikkerhet - risikostyring
Digital sikkerhet - ledelse og organisasjon
Digital sikkerhet - teknologisk grunnlag
 

Søknadsfrist: 04.01.2021

Målgruppe:

Passer for alle som ønsker å øke sin kompetanse innen informasjonssikkerhet.

Kursbeskrivelse:

Digitaliseringen transformerer samfunnet vårt, og infrastrukturene og systemene blir stadig mer komplekse, omfattende og integrerte. Våre myndigheter, virksomheter og innbyggere opplever derfor økende avhengighet av velfungerende, sikre, tilgjengelige og pålitelige digitale tjenester.

Faglig innhold:

  • Grunnleggende begreper
  • Historisk bakteppe
  • Trusselbildet
  • Juridiske og etiske aspekter
  • Menneske - Teknologi - Organisasjon
  • Digitale verdikjeder, hendelser og konsekvenser

 

Emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger, arbeid i basisgrupper og egendefinert prosjektarbeid. Det legges opp til at studentene skal jobbe med problemstillinger som er relatert til sin arbeidshverdag, med fokus på teknologiske og organisatoriske utfordringer knyttet til digital sikkerhet. Utover dette utfordres også studentene til å lage digitale presentasjoner og til å gjennomføre fagfellevurderinger av sine medstudenters arbeider.

Det gjennomføres digitale samlinger på NTNUs digitale læringsplattform «Blackboard». Deltagerne deles inn i basisgrupper på 6-8 deltagere. Det gjennomføres 3 fellessamlinger (alle deltagere) à 3 timer, og 4 samlinger i basisgrupper à 3 timer (tirsdager i perioden 12. januar til  til 2. mars 2021). Det forutsettes deltakelse i sanntid på samlingene/ øvingene i gruppe. For å bestå modulen kreves deltakelse på min 6 av 7 digitale samlinger.

Prosjektarbeidene gjennomføres enten individuelt eller i grupper, og skal produsere en artikkel om selvvalgt tema relevant for emnet. Arbeidene inngår i individuell mappe som vurderes med bokstavkarakter A til F.

Hele kurset gjennomføres normalt på 10 uker. Total arbeidsbelastning for deltakerne er ca. 75 timer inkludert eget arbeid.

Eksamensbeskrivelse:

Mappevurdering.
Individuell mappe skal bestå av:
- To digitale presentasjoner
- To fagfellevurderinger
- Ett skriftlig arbeid

Innleveringsfrist for mappen er normalt 3 uker etter siste samling

Tid og sted for kurs/samlinger:

Obligatoriske samlinger/øvinger på nett:

Første samling: 12. januar

Øving: 19. januar

Andre samling: 26. januar

Øving: 2. februar

Tredje samling: 9. februar

Øving: 16. februar

Innlevering for fagfellevurdering: 23. februar

Presentasjon: 2. mars

Kursavgift:

0 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Nils Kalstad
førsteamanuensis,Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonssikkerhet (IIK)

Kontakt:

Hilde Bakke
Studieveileder, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonssikkerhet (IIK)

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Opptakskrav:

1: Fullført bachelorgrad, innen IT eller teknologi/realfag eller tilsvarende 180 studiepoeng
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring. Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Søkere som ikke har en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minst 180 studiepoeng, kan be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget sitt.

Prioritering av søkere:
1. Ansatte, arbeidsledige og permitterte innen olje-, gass- eller leverandørindustrien
2. Permitterte/ledige i andre bransjer
3. I jobb i andre bransjer
4. Dersom det blir flere søkere innenfor hver gruppe enn vi har antall plasser på kurset, prioriteres man etter "først til mølla"-prinsippet (dato for søknad)

I merknadsfeltet i søknaden må du oppgi hvilken del av bransjeprogrammet du er knyttet til.

Du må besvare spørsmålet om du er permittert, arbeidsledig eller om du er i jobb, og du må oppgi navn på (siste) arbeidsgiver.

Mer informasjon:

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Bok:
Whitman og Mattord: "Principles of Information Security", Cengage, sjette utgave, 2019


I tillegg materiale distribuert på læringsplattformen

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Tilgang til egen pc er nødvendig. Digital læringsplattform Blackboard benyttes.

Praktiske opplysninger:

Emnet IIKG6510 overlapper med IMT4115 "Introduction to Information Security management" og tilsvarende EVU-kurs IIKG6503 Introduksjon informasjonssikkerhetsledelse. Kan derfor sammen med andre relevante EVU kurs (Digital sikkerhet - masterkurs) godkjennes som erstatning for IMT4115 eller tilsvarende ved ev. opptak til aktuelt masterprogram ved NTNU (etter søknad/med forbehold).

Kursdetaljer

Startdato: 12.01.2021

Søknadsfrist: 04.01.2021

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 2,5

Emnekode: IIK6510

Undervisningssted: Nettbasert

Arrangør: NTNU i Gjøvik

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.