EVU-Kurs


Resirkulerende akvakultursystemer - RAS

Fiskekar i forsøkshallene på NTNU Senter for Fiskeri og Havbruk.

RAS forsøksanlegg ved Senter for Fiskeri og Havbruk. Foto: Morten Bondø

Så godt som alle nye landbaserte oppdrettsanlegg som bygges i Norge er resirkuleringsanlegg (RAS), og i tillegg bygges mange av de gamle gjennomstrømsanleggene om til RAS. Resirkulering reduserer vannbehovet betraktelig, gir muligheter for bedre energiutnyttelse, gjør det lettere å ta vare på og utnytte avfall, legger til rette for et godt bakterielt miljø og gir grunnlag for en mer kontrollert og forutsigbar produksjon både i ferskvann og sjøvann.

 

Pga den pågående pandemien tar vi forbehold om endringer i undervisningsopplegget.

Søknadsfrist: 15.01.2021

Målgruppe:

Personer med erfaring fra oppdrett som ønsker ekspertise på resirkuleringsanlegg. Ansatte i akvakulturnæringen, som driftsledere og andre som jobber på oppdrettsanlegg, og andre interesserte som for eksempel akvaveterinærer og fiskehelsebiologer, ansatte i myndighetene, som mattilsynet, i forsikringsselskap som forsikrer RAS og ansatte i leverandørindustrien og lærere ved skoler med undervisning i akvakultur.

Kursbeskrivelse:

Kurset vil gi en bred innføring i resirkuleringsanlegg for akvakultur og hvordan riktig vannbehandling bidrar til å skape et stabilt og optimalt vannmiljø i anlegget. Design, dimensjonering, oppstart, drift, avfallshåndtering, ressursutnyttelse, risikovurdering og handlingsplaner vil bli behandlet.

Emnet vil holde en tverrfaglig profil der teknologisk funksjon og betydningen av biologiske, mikrobiologiske, kjemiske og fysiske faktorer settes i sammenheng.

Kurset dekker resirkuleringsanlegg med ferskvann og sjøvann, for produksjon av smolt, postsmolt, og matfisk, samt marin yngel og påvekstfisk. Kurset vil også gi innsikt i hvordan behovene for valgt teknologi og behandlingsmetoder endrer seg avhengig av art og livsstadium.

Læringsform:

Kurset er samlingsbasert med to obligatoriske samlinger. 

Mellom samlingene skal kursdeltakerne skrive en prosjektoppgave. Oppgaven skal presenteres på samling 2, og godkjent oppgave er obligatorisk for å få godkjent gjennomføring av kurset.

Læringsmål:

Etter fullført kurs, skal deltakeren ha (Kunnskaper):

 • Innsikt i de viktigste biologiske behovene og mekanismene som har betydning for fiskens vekst, overlevelse og velferd i oppdrett og spesielt i resirkuleringssystemer.
 • Oversikt over de ulike former for vannbehandling som er nødvendig i et resirkuleringsanlegg og kunnskap om hvilke enhetsprosesser som kan brukes og prinsippet for hvordan disse virker og påvirker hverandre.
 • Kunnskap om hvilke faktorer som har betydning for driften av resirkuleringsanlegg for ulike vannkilder og stadier og arter av fisk.
 • Ha kunnskaper nok til å kunne evaluere de viktigste delene av et planlagt resirkuleringssystem.

Etter kurset skal deltakeren (Ferdigheter):

 • Bruke korrekte målemetoder og informasjon for å vurdere behovet for og effekten av ulike former for vannbehandling i resirkuleringsanlegg.
 • Kunne drifte et enkelt resirkuleringssystem.

Etter kurset skal deltakeren (Generelle ferdigheter):

 • Forstå faglitteratur om oppdrett og resirkuleringsanlegg på engelsk.
 • Kunne kommunisere godt med leverandører som designer, bygger og leverer resirkuleringssystemer og ha bakgrunn for å vite hvilke deler som er viktige når man skal kjøpe, bygge eller drifte RAS-anlegg.
Kurset er basert på emnet VM6010 Resirkulerende akvakultursystemer - RAS, men er uten formelle studiepoeng.

Det tas forbehold om nok søkere for at kurset skal kunne gjennomføres.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset er samlingsbasert med to obligatoriske samlinger.

Samling 1 i februar:

 • 22. - 23. Fysisk samling i Trondheim, med kursmiddag mandag kveld. 
 • onsdag 24. FRIDAG ev. egenstudier.
 • 25.-26. Digital samling
Samling 2 i mars:
 • 22. - 23. Digital samling
 • onsdag 24. FRIDAG ev. egenstudier
 • 25. - 26. Digital samling 

Oppstart kl 09.15 mandag begge samlingene.
Avsluttes kl 16.00 siste kursdag på begge samlingene.
Mellom samlingene skal du jobbe med en prosjektoppgave. 

Nærmere info får du dersom du får plass på kurset.

Halvparten av plassene er forbeholdt deltakere som jobber i bransjen. Ved flere søkere enn plasser, vil en fra hver arbeidsplass bli prioritert, og etter det gjelder førstemann til mølla-prinsippet.

Kursavgift:

18000 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Kari Attramadal
Førsteamanuensis II
Telefon: 98 47 13 28
Epost: kari.attramadal@ntnu.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 16
Epost: videre@adm.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Anbefalte forkunnskaper:

Noe praktisk og/eller teoretisk erfaring fra oppdrett eller vannbehandling, Relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå. Deler av forelesningene vil foregå på engelsk, så det er en forutsetning å forstå engelsk.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for naturvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Boka "Aquaculture Engineering" 3rd edition 2013 av Odd-Ivar Lekang

Heftet "Recycling of water in hatchery production - Background Booklet for courses in recycling technology for hatchery production" 2nd edition 2017 av Fjellheim, A.J., Hess-Erga, O.-K., Attramadal, K.J.K., Vadstein, O., NIVA, NTNU, SINTEF, Marine Harvest and Scottish Sea Farms, 28 pp. (Kan kjøpes på kurssamlingen.)

Utvalgte vitenskapelige publikasjoner.

Utdelte forelesningsnotater.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: E-læringssystemet Blackboard - krever pc med internett.

Praktiske opplysninger:

Avmelding

Inntil søknadsfristen utløper, kan du fritt trekke søknaden din via nettsiden du søkte opptak.

Angrerett

Etter at du har fått tilbud om plass, gjelder angrerettloven (lovdata.no). Det betyr at du fritt kan trekke deg fra kurset innen 14 dager etter at du har fått tilbud om kursplass. Hvis du ikke benytter deg av angreretten innenfor fristen, og senere ønsker å trekke deg fra kurset, må kursavgiften betales i sin helhet.

Hvis du ønsker å benytte deg av angreretten, må du gi oss skriftlig melding om dette. Du kan bruke skjema for opplysninger om angrerett (word) skjema for opplysninger om angrerett (odt), eller du kan sende en annen utvetydig erklæring i form av melding/brev til oss. Vi anbefaler at du sender skjema/melding per e-post til videre@ntnu.no. Skriv «Angrerett + navn på kurset» du har fått opptak til i emnefeltet på e-posten.

Når du sender e-posten til videre@ntnu.no vil du få en kvittering til din e-postadresse som bekreftelse på at meldingen er mottatt hos oss. Du kan også sende skjema/brev i posten til NTNU VIDERE, 7491 Trondheim. Merk at det er forbrukeren som må bevise at meldingen er gitt innen fristen, dersom det senere oppstår tvil om dette, jfr. § 20 i loven.

Utsettelse

Hvis du ikke gjennomfører et kurs, kan du be om utsettelse til neste gang kurset arrangeres, men kursavgiften må betales for inneværende semester. Det er kun mulig å be om utsettelse én gang. Dersom kurset heller ikke da gjennomføres, anses kursavgiften som tapt. Vi gjør oppmerksom på at ikke alle kurs kjøres flere ganger. 

Referanser:

Kursdeltaker høsten 2014:
Nyttig faglig påfyll og god arena for å skape nye kontakter på tvers av flere fagfelt.

Kursdeltaker høsten 2014:
Alt i alt meget bra kurs. Sett i sammenheng med kunnskapbehovet i næringen og forventninger arbeidsgiver har til nyansatte med høyere utdanning, bør kurset bli obligatorisk for alle akvakultur-studenter ved NTNU.

Kursdeltaker 2017:
Am really pleased with the program and such programs will help the RAS industry address most of the challenges it faces.

Kursdetaljer

Startdato: 20.02.2021
Slutt: 02.04.2021

Søknadsfrist: 15.01.2021

Kursavgift: 18000 Kr

Emnekode:

Undervisningssted: NTNU Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.