EVU-Kurs


Praksisveiledning i helse- og sosialtjenesten, Ålesund

Gruppeveiledning i forbindelse med praksisstudier. Foto Margret Gyda Wangen

Videreutdanningen er for deg som er praksisveileder for studenter innen helse- og sosialfag. Utdanningen vil gi deg økte kunnskaper og ferdigheter i å legge til rette for studentenes læring i praksis.

Tematikk:
Praksisveileders rolle, funksjon og ansvar vil være i fokus både i teori og gjennom praktiske øvelser.

Søknadsfrist: 01.02.2021

Målgruppe:

Sykepleiere og andre helse- og sosialfagarbeidere med veiledningsansvar for bachelor-, videre-, og master studenter.

Kursbeskrivelse:

Emnet inneholder blant annet:

  • Kunnskap om relasjon og kommunikasjon i en veiledningskontekst
  • Ferdigheter innen planlegging og gjennomføring av veiledning individuelt og i gruppe 
  • Kunnskap om rammer og gjeldende styringsdokument for utdanningen 
  • Sentrale begreper og teori innen veiledning

Mer info: https://www.ntnu.no/studier/emner/HELA6000/2020/1#tab=omEmnet

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 11.06.2021
Skriftlig hjemmeeksamen som bygger på arbeid med arbeidskravene. Innlevering innen 11. juni 2021 kl 13.00.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset er nettbasert med 3 obligatoriske samlinger, NTNU Campus Ålesund: 

11. mars

29. april

27. mai

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Det er ingen kursavgift, men semesteravgift pt kr 580 til Studentsamskipnaden må betales hvert semester. Ytterligere informasjon om semesteravgift: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Semesteravgift+og+registrering

Fagansvarlig/Forelesere:

Sølvi Røsvik Vågen
Universitetslektor
Telefon: 70161408
Epost: sva@ntnu.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU Videre
Telefon: 73 59 52 16
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Bachelorgrad innen helse- og sosialfag.

Anbefalte forkunnskaper:

Erfaring med praksisveiledning.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oppgis ved studiestart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: PC med officepakke

Praktiske opplysninger:

Hvis det er flere søkere enn det er plass til, rangeres søkerne innbyrdes etter oppnådde konkurransepoeng slik:
  1. Karakterpoeng gis ut fra en vektet gjennomsnittskarakter av alle karakterer på vitnemålet som utgjør opptaksgrunnlaget. (Resultatet multipliseres med 10)
  2. Fullført og bestått utdanning utover opptaksgrunnlaget gir tilleggspoeng som følger:1 poeng for 60 studiepoeng, 0,5 poeng for 30 studiepoeng, 0,25 poeng for 15 studiepoeng. Maksimalt 3 tilleggspoeng.
  3. Poeng for praksis utover opptaksgrunnlaget som følger: Det gis 1 tilleggspoeng per år for inntil 5 års relevant yrkespraksis etter fullført og bestått høyere utdanning og etter at første praksisår etter utdanningen er fullført. (Deltidsarbeid gjøres om til andel av heltid.)
  4. Når flere søkere har lik poengsum, avgjøres rekkefølgen ved alder, med den eldste først, spesifisert etter fødselsdato.

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for å kunne starte kurset. 

Kursdetaljer

Startdato: 11.03.2021
Slutt: 11.06.2021

Søknadsfrist: 01.02.2021

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 5

Emnekode: HELA6000

Undervisningssted: Ålesund

Arrangør: NTNU i Ålesund

Eksamen: 11.06.2021

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.