EVU-Kurs


Praktisk prosjektledelse

Illustasjonsbilde: Jernbaneanlegg med kvinne i hjelm og arbeidstøy i forgrunnen.

Foto: AnneLine Bakken

Et praktisk rettet og fleksibelt kurs i prosjektledelse som gir en grundig innføring i prosjektarbeidsformen. Kurset vil gi deg kompetanse på planlegging og oppfølging av prosjekter. Du vil lære om fasedeling av prosjekt og ulike organisasjons- og gjennomføringsmodeller. 

Emnet kan inngå i basismodulen NTNUs Masterprogram i teknologiledelse og digital omstilling, eller som del av et annet studium ved NTNU hvor det passer inn.

Du kan også ta dette kurset med samlinger i Trondheim: Praktisk prosjektledelse (oppstart 3. mars)

Søknadsfrist: 01.12.2020

Målgruppe:

Emnet passer for alle som ønsker en grundig innføring i prosjektarbeidsformen og som trenger kompetanse på planlegging og oppfølging av prosjekter. Du arbeider for eksempel med prosjektstyring eller prosjektledelse i ved større prosjekter, eller har prosjektlederansvar for mindre/mellomstore prosjekter. Kurset er hovedsaklig rettet mot leveranseprosjekter.

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig hjemmeeksamen 26. mai kl. 10.00 - 28. mai kl. 10.00. Tidsrammen er 48 timer med forventet arbeidsomfang på 8 timer. Alle skriftlige hjelpemidler og alle kalkulatorer er tillatt.
Eksamenskrav: Deltakelse på kurssamlingene og fire godkjente øvingsoppgaver.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen og gjentak.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Oslo våren 2021:

Første samling: 17. - 19. februar
Andre samling: 19. - 21. april

Begge samlingene starter kl 09.30 første dag og avsluttes kl 15.30 siste dag.

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte samlingene blir gjennomført på andre måter.

Kursavgift:

24000 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Agnar Johansen
Professor, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Telefon: 93 05 87 41
Epost: a.johansen@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor Viker Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Fullført grad i teknologi, økonomi eller realfag på 180 studiepoeng.
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring
Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet. Hvis du ikke har en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget ditt.

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i teknologiledelse og digital omstilling, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Første opptak er allerede foretatt og nå lyser vi ut noen restplasser fram til 5. august. Kvalifiserte søkere rangeres da etter først til mølla-prinsippet.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Rolstadås, Olsson, Johansen og Langlo (2016): Praktisk prosjektledelse – Fra idé til gevinst.
Boka kan kjøpes hos Akademika.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Føler meg mye bedre rustet til å ta fatt på prosjektet vårt og har lært ufattelig mye på meget kort tid. Kurset var arbeidskrevende, men utrolig lærerikt og givende. Erfaringen fra kurset er noe som jeg kommer til å dra nytte av i mange år fremover. (Kursdeltaker våren 2018)

Kursdetaljer

Startdato: 17.02.2021
Slutt: 28.05.2021

Søknadsfrist: 01.12.2020

Kursavgift: 24000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: PK6400

Undervisningssted: Oslo

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.