EVU-Kurs


Strategisk planlegging av infrastruktur

Kurset vil gi deg kunnskaper om begreper og metoder i strategisk transportplanlegging, samt transportinfrastrukturen og de aktuelle problemområdene som krever strategiske beslutninger. Strategier for å oppnå mer bærekraftig transport tillegges spesiell vekt.

Søknadsfrist: 01.12.2020

Målgruppe:

Veg- og jernbanesektoren.

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 21.04.2021
30% vekting av øvingsarbeid, 70% vekting av skriftlig hjemmeeksamen.

Eksamenskrav: Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente innleveringsoppgaver.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger på fire dager hver i Trondheim.

Første samling: 15. – 18. februar
Andre samling: 15. - 18. mars

Oppstart kl 10.00 første samlingsdag, slutt kl 16.00 siste samlingsdag (gjelder både første og andre samling).

Mellom samlingene er det selvstudium og obligatoriske innleveringsoppgaver.

Dersom koronasituasjonen tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre fysisk kurssamling, blir kurssamlingene utsatt.

Kursavgift:

31000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i veg og jernbane fra studieåret 2020-2021. Kursavgiften økes til ca 31 000 kr per emne fra og med høstsemesteret 2020.

Studenter som har tatt ett eller flere emner på masterprogrammet før juni 2019, får mulighet til å avslutte erfaringsbasert mastergrad på normert tid med den prisstrukturen som var gjeldende i januar 2019. (Kr 20000)

Overgangsordningen vil vare til juni 2022 for studenter som er tatt opp til minst ett emne på et masterprogram med 90 studiepoeng før januar 2019.

Prisen på emnene kan justeres for pris- og lønnsvekst i overgangsperioden.

Rabatter:

Ingen rabatter.

Fagansvarlig/Forelesere:

Eirin Ryeng
Førsteamanuensis, NTNU Institutt for bygg- og miljøteknikk
Telefon: 73594662
Epost: eirin.ryeng@ntnu.no

Kontakt:

Marion Alseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Bachelor innen teknologiske fag, samt to års praksis i relevante tekniske fag.

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Anbefalte forkunnskaper:

Bachelor- eller ingeniørkompetanse innen relevante teknologiske fag.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oppgis ved kursstart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Kurset inngår i Erfaringsbasert masterprogram innen veg og jernbane. Kurset er et basiskurs og inngår i både studieretning for veg og for jernbane.

Prioritering av kvalifiserte søkere skjer etter søknadsdato.

Praktisk informasjon og betingelser

Referanser:

Grei blanding mellom teori og praktiske eksempler. Mange flinke forelesere.

Kursdetaljer

Startdato: 15.02.2021

Søknadsfrist: 01.12.2020

Kursavgift: 31000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: BA6052

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 21.04.2021

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.