EVU-Kurs


Strategisk prosjektledelse - Spillbasert teamutvikling og forretningsforståelse i prosjekter

Gruppe studenter rundt et bord med datamaskin blir veiledet av lærer

Foto: Anne-Line Bakken

Dette kurset gir deg en helt unik læringsopplevelse gjennom spillbasert teamutvikling. Her får du «hands on» erfaring som gir forståelse for forretningsmodellens betydning i utviklingen av bærekraftige prosjekter.

Du blir del av et team som sammen skal løse store oppgaver i konkurranse med de andre teamene på kurset, og får møte reelle utfordringer i kampen for å levere det beste prosjektet.

 

Søknadsfrist: 01.02.2021

Målgruppe:

Du er i målgruppen for dette kurset dersom du ønsker å løfte blikket og lære mer om strategisk prosjektledelse og det å fokusere på business-perspektivet i et prosjekt. Deltakerne får prøve seg på å sikre suksess i prosjektet gjennom håndtering av forretningscase, interessenthåndtering, usikkerhetsstyring, håndtering av endringer og gevinstrealisering, samtidig som de får innsikt i hvordan de kan bli bedre teammedlemmer.

Kursbeskrivelse:

På den første samlingen etableres prosjektteamet du skal jobbe i gjennom hele kurset. Dere får en gjennomgang av forskjellige relevante faglige temaer rundt strategier for forretningsforståelse og teamarbeid i prosjekter.

Mellom første og andre samling skal prosjektteamet samarbeide om oppgaver, lese fagstoff og forberede seg til andre samling ved å lese casebeskrivelsen for simuleringen nøye.

På den andre samlingen skal teamet arbeide seg gjennom en todagers profesjonell simulering, der teamet får ulike oppgaver knyttet til et prosjekt, som for eksempel økonomistyring, risikostyring og kommunikasjon med interessenter.

Det er et konkurranseaspekt knyttet til simuleringen og teamene følges tett underveis av fagpersoner som er med og styrer simuleringen for at alle skal lære mest mulig. Når prosjektet er avsluttet og gjennomføringen er evaluert tar faglærer dere gjennom noen eksamensforberedelser.

Tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere viser at simuleringen er et nyttig læringsverktøy der man virkelig får testet ut sine styrker og svakheter innen prosjektfaget. Deltakerne får gjennom simuleringsprogrammet mulighet til å feile uten reelle konsekvenser av valg de tar underveis, og får føle på resultatet av ulike valg med tanke på prosjektets forretningsaspekt. Å få se de umiddelbare følgene av egne valg gjør det mulig å forbedre ferdighetene til deltakerne i et trygt miljø. Dette gir god læring, spesielt når det gjelder viktigheten av håndtering av forretningscase, interessenthåndtering og å følge med på utviklingen av teamet.

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen. Eksamensoppgavene vil bli delt ut ved første samling. Eksamen vil ta for seg problemstillinger knyttet til de sentrale tema som nevnt i temaoversikten.
Eksamenskrav: Deltakeren må levere øvingen mellom første og andre samling, fullføre simuleringen og delta på begge de obligatoriske samlingene.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Oslo våren 2021:

  1. samling: 18. - 19. mars
  2. samling: 26. - 27. april 

Samlingene er obligatoriske. Til andre samling må du ha med egen datamaskin til simuleringen.

Obligatorisk innlevering av individuell oppgave mellom første og andre samling.

Oppstart første dag kl 10.00, avslutning siste dag kl 15.00.

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte kurssamlingene blir gjennomført på andre måter.

Kursavgift:

25000 Kr
Kursavgift info: I kursavgiften inngår
- Undervisning på samlinger
- Tilgang til elektroniske læremidler på internett
- Tilbakemelding og oppfølging av oppgaver og øvinger til den enkelte student
- Sensur av eksamen

Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere:

Jan Alexander Langlo
Førsteamanuensis, Institutt for maskinteknikk og produksjon
Telefon: 73 41 28 67
Epost: jan.a.langlo@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.
Ved flere søkere enn antall plasser på kurset ved søknadsfristen, vil søkere rangeres etter tidspunkt for søknad.

Anbefalte forkunnskaper:

Søkere bør ha gjennomført kurset Praktisk prosjektledelse (PK6200/PK6203/PK6400) eller tilsvarende.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Aaron Shenhar, Dov Dvir (2007): Reinventing project management – The diamond approach to successful growth and innovation. ISBN: 9781591398004. Kapittel 2-8. 

Wenche Aarseth, Asbjørn Rolstadås og Roger Klev (2015) Lederskap i prosjekter, Fagbokforlaget, ISBN 9788245018127. Kapittel 2-7, 9, 12, 15.

Smith, Karl A. 2014. Teamwork and Project Management, 4th edition, ISBN: 9780073534909. Kapittel 2-7. 

Støttelitteratur:

* Artikkel Peter Morris (2012) Reconstructing Project Management Reprised: A Knowledge Perspective. Project Management Journal, Volume 44, Issue 5, side 6–23, October 2013. (17 sider)
* Artikkel Ole Jonny Klakegg (2015) In pursuit of relevance and sustainability. Open Economics and Management Journal, 2015, 2, (Suppl. 1: M3) side10-20 (10 sider)

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Læringsplattformen Blackboard og simuleringsprogram benyttes.

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Forelesere:

  • Førsteamanuensis Jan Alexander Langlo, Institutt for maskinteknikk og produksjon
  • Professor Ole Jonny Klakegg, Institutt for bygg- og miljøteknikk
  • Universitetslektor Marius Lervåg Aasprong, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Kursdetaljer

Startdato: 18.03.2021

Søknadsfrist: 01.02.2021

Kursavgift: 25000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: PK6245

Undervisningssted: Oslo

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.