EVU-Kurs


Vern og overvåking i distribusjonsnett

Elektriske kraftledninger. Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Dette er et av fem nettkurs i et bransjeprogram for elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen. Arbeidsledige og permitterte vil bli prioritert ved opptak. De andre kursene er:

 

Kurset gir en oversikt over utstyr og metoder for feilhåndtering i distribusjonsnett. Det dekker tradisjonelle relevern, jordfeilsvern, og nye digitale løsninger, inklusive sensorer. 

Søknadsfrist: 10.10.2020

Målgruppe:

Personer som jobber med feilhåndtering med fokus på relevern i distribusjonsnett eller som ønsker å dokumentere kompetanse på området.

Kursbeskrivelse:

Kurset gir en oversikt over standard relevern som benyttes i distribusjonsnett, med hovedvekt på vern av luftlinjer og kabler. Relevern som behandles i dybden er overstrømsvern og jordfeilsvern, men distansevern og differensialvern blir også behandlet. Det gis en innføring i beregning av innstillinger av relevern, basert på analyse av forholde under kortslutning og jordfeil. Kurset vil også kort dekke betingelser for å oppnå et selvhelende nett og beskrive digitalisering av stasjoner på stasjons- og prosessnivå. Kurset vil videre komme inn på metoder for feillokalisering og overvåkning av spenning og spenningskvalitet.

 

Læringsformer og aktivitete

Videoforelesninger av grunnleggende teori for relevern (12 timer). Prinsipper og filosofi (2 t), overstrømsvern (2 t), distansevern og differensial vern (2 t), jordfeilsvern (4 t), selvhelende nett og digitalisering (2 t). Tre endags samlinger fordelt over 4 uker der grunnlaget diskuteres og suppleres basert på deltagernes egne erfaringer. Fremtidsutfordringer behandles spesielt. Samling 1: Grunnleggende vernmetoder. Samling 2: Jordfeilsvern. Samling 3: Digitalisering og overvåkningsmetoder. Tre øvinger samt mindre prosjektarbeid med case fra egen bedrift.

Læringsutbytte:

Etter å ha fullført kurset skal deltagerne ha god oversikt over metoder for vern og kontroll i distribusjonsnett. Videre kunne foreta enkle beregninger for innstilling relevern i et nett i endring. Ha godt oversikt over teknologiutvikling og fremtidsutfordringer og muligheter.

Eksamensbeskrivelse:

Vurdering basert på mappevurdering av øvinger og prosjekt.

Tid og sted for kurs/samlinger:

  • Nettforelesninger: 2.-27. november 2020 (20 timer)
  • Hjemmearbeid: 2.-27. november (15 timer)
  • Oppgaver og sluttrapport: 2.-27. november (40 timer)

 

Kursavgift:

0 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Kjetil Uhlen

Hans Kr. Høidalen

Kursform/Undervisning:

Nettbasert/ingen obligatoriske samlinger

Opptakskrav:

Bachelorgrad innen elektroteknikk, reguleringsteknikk, IKT/Telekommunikasjon eller Industriell økonomi eller tilsvarende.

Rangeringsregler for tildeling av plass på kurset:
1. Arbeidsledige og permitterte prioriteres
2. Først til mølla-prinsippet

I merknadsfeltet i søknaden må du oppgi hvilken del av bransjeprogrammet du er knyttet til.

Du må besvare spørsmålet om du er permittert, arbeidsledig eller om du er i jobb, og du må oppgi navn på (siste) arbeidsgiver.

Anbefalte forkunnskaper:

Elektriske kraftsystemer (TET4115) eller tilsvarende kunnskap om distribusjonsnett og feilstrømmer. Noen års erfaring med drift av kraftnett anses også som tilstrekkelig kunnskap.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Kursdetaljer

Startdato: 02.11.2020
Slutt: 27.11.2020

Søknadsfrist: 10.10.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 2,5

Emnekode: ET6202

Undervisningssted: Nett

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.