EVU-Kurs


Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 2-dagers kurs

Hvordan veilede mennesker til å ta bevisste, meningsfulle og fremtidsrettede utdannings- og karrierevalg?

Kurset gir sertifisering i Profråd Karriere og er tilpasset de som fra før har en sertifisering i Profråd Interesse (tidligere Solbergs Interessekartlegging/Interessetest).

Søknadsfrist: 30.09.2020

Målgruppe:

Kursets målgruppe er de som fra før har en sertifisering i Profråd Interesse (tidligere Solbergs Interessekartlegging/Interessetest). Dette kan være ledere, HR-ansvarlige og personalkonsulenter i privat og offentlig virksomhet, studieveiledere, skolerådgivere og lærere, karriereveiledere i NAV og i vekst- og arbeidsmarkedsbedrifter, bemannings- og rekrutteringspersonell, andre yrkesgrupper med interesse for karrierelæring og -utvikling, og studenter med ønske om kunnskap om veiledning og rådgivning.

Kursbeskrivelse:

I møte med et arbeidsliv i endring kan det være utfordrende å planlegge og forutse fremtiden. Ugunstige valg av utdanning/yrke kan ha store omkostninger, både for den enkelte og for samfunnet. Mange ønsker hjelp i forbindelse med forestående karrierevalg og pågående endringsprosesser. Å ta utdannings- og karrierevalg som harmonerer med personlige forutsetninger kan hindre mistrivsel, lav produktivitet og utdanning som ikke fullføres. For at mennesker i dag skal kunne ta meningsfulle og bevisste karrierevalg trengs både oversikt og dømmekraft, selvinnsikt og kreativitet.

2-dagers Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet gir en grundig oversikt over karriereteorier, med vekt på kognitiv teori, personlighetsbegreper, person-miljø-samspill, beslutningsteori, testteori, narrativ teori og erfaringsbasert læring. Deltakerne får trening i relevante kommunikasjonsferdigheter og veiledet trening i å bruke Profrådverktøyet for kartlegging av valgforutsetninger og personlige ressurser.

Det legges gjennom helhetlig karriererådgivning/-veiledning til rette for refleksjon og økt selvinnsikt, samt behov for videre læring og utvikling i møte med arbeidslivets endringer. Områder som kartlegges og utforskes er jobbverdier, beslutningskompetanse, evner og anlegg som ønskes brukt i arbeidslivet, kommunikasjon og samhandling.

Undervisning

Emnet gjennomføres digitalt og består av to dager med undervisning i teori, praktisk trening og problembasert læring. I den nettbaserte undervisningen legges det vekt på dialogbaserte forelesninger, øvelser i grupper, med refleksjoner rundt egen læringsprosess med utgangspunkt i egen kartlegging med karriereverktøyet Profråd Karriere. 

Utstyr

For å få utbytte av undervisningen trenger alle studentene en standard bærbar datamaskin, som inkluderer mikrofon, høyttaler og eventuelt webkamera. Det anbefales at studentene har en stabil internettforbindelse for å greie å følge og delta i synkron digital undervisning. For å få best mulig utbytte av studentaktivitet og kommunikasjon med faglærere, og for å bidra til at gruppen som helhet får en best mulig interaksjon, anbefaler vi sterkt at studentene deltar via eget webkamera. For å sikre en best mulig lydkvalitet på kommunikasjonen anbefales også bruk av hodetelefoner med egen mikrofon. Studentene bør sørge for å ha mulighet til å sitte et sted hvor de kan snakke og samarbeide uforstyrret med medstudenter og lærere gjennom kursdagene.

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen: Individuell hjemmeeksamen.
Eksamenskrav: Deltakelse på samling.
Bestått eksamen gir sertifisering i bruk av Profråd Karriere.

Tid og sted for kurs/samlinger:

En obligatorisk digital samling på to dager 26. - 27. oktober 2020.

Kursavgift:

10500 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til NTNU og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Kristin Landrø
Universitetslektor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 59 28 59
Epost: kristin.landro@ntnu.no

Gunhild Marie Roald
Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Mobil: 41 64 10 21
Epost: gunhild.m.roald@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse
Sertifiseringsbevis på Solbergs Interessekartlegging må legges ved søknaden.
Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Krav til dokumentasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard, Profråd kartleggingsverktøy

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser
Maks antall 15 deltakere. Dersom det blir flere søkere enn antall plasser, prioriteres søknaden etter "først-til-mølla" prinsippet. Det kreves et minimum antall deltakere for at kurset skal gjennomføres. Når du er sertifisert i bruk av verktøyet, er det Management Synergy du henvender deg til for support og kjøp av testtilganger, se Management Synergy

Kursdetaljer

Startdato: 26.10.2020

Søknadsfrist: 30.09.2020

Kursavgift: 10500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: RAD6010

Undervisningssted: Nett

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er avlyst/utsatt.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.