EVU-Kurs


Entreprenørskap og forretningsutvikling

Illustrasjonsfoto: ung dame med høretelefoner konsentrert foran laptop

Foto: AdobeStock

På dette kurset vil du lære deg hvordan identifisere muligheter til ny utvikling , og hvordan du går frem for å realisere dem.

Dette studietilbudet kan bli tilbudt på nytt til høsten.   Søknadsfrist: 17.06.2020

Målgruppe:

Målgruppen er primært rettet mot permitterte eller delvis permitterte arbeidstakere innen yrkesgruppene/bransjene: 1) ingeniør, 2) IKT, 3) industriarbeidere og 4) helse.

Andre interesserte er også velkommen til å søke, men søkere fra de fire gruppene blir prioritert.

Nettkurset undervises på norsk og krever ingen spesielle forkunnskaper.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Undervisningen starter på nett 22. juni.

Kursavgift:

0 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Even Haug Larsen

Kursform/Undervisning:

Nettbasert/ingen obligatoriske samlinger

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse/realkompetanse.

I merknadsfeltet i søknaden må du oppgi hvilken yrkesgruppe/bransje du tilhører og om du er permittert, arbeidsledig eller om du er i jobb. Du må oppgi navn på (siste) arbeidsgiver i adressefeltet for arbeidsadresse.

Ved mange søkere vil følgende prioritering ligge til grunn for opptak:

1. Like mange deltagere fra de prioriterte yrkesgruppene: 1) ingeniør, 2) IKT, 3) industriarbeidere og 4) helse.

2. Innen hver av yrkesgruppene gjelder førstemann til mølla prinsippet.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for økonomi

Kursdetaljer

Startdato: 22.06.2020
Slutt: 31.08.2020

Søknadsfrist: 17.06.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IØ6055

Undervisningssted: Nett

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.