EVU-Kurs


Prosjekteringsledelse

Kurset Prosjekteringsledelse vil deltakerne en teoretisk bakgrunn for arbeidet som prosjekteringsleder.

Kurset Prosjekteringsledelse vil gi deltakerne en teoretisk bakgrunn for arbeidet som prosjekteringsleder.
Foto moodboard

Kurset gir en introduksjon til fagområdet med hensyn til aktualitet, utfordringer og viktighet når det gjelder verdiskaping både for bransjen og for samfunnet. Deltakerne vil bli utfordret til å dele sine praktiske erfaringer med mål om å utvikle og forbedre deres tilnærming til faget.

Søknadsfrist: 15.09.2020

Målgruppe:

Arkitekter, rådgivende eller andre som vil innta en posisjon i prosjekteringsprosessen, enten som prosjekteringsleder, prosjekterende, utførende eller som byggherre/bestiller.

Emnebeskrivelse:

Prosjekteringsledelse

Eksamensbeskrivelse:

En prosjektoppgave er grunnlag for karaktersetting i faget. Oppgaven tar utgangspunkt i prosjekter kursdeltakerne kjenner godt og omhandler sentrale problemstillinger som er relevante kurstemaer. Prosjektoppgaven begrenses til 30 A4 sider inkludert figurer/illustrasjoner. Eventuelle vedlegg kommer i tillegg.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Tre samlinger i Trondheim og Oslo på 3 + 3 + 1 dager, hvor siste samling blir gjennomgang og tilbakemelding på prosjektoppgaven. Oppgaven vil være grunnlag for karaktersetting i faget.


Første samling i Trondheim: 27. - 29. oktober 2020
Andre samling i Oslo: 1. - 3. desember 2020
Tredje samling i Trondheim: 28. januar 2021

Samlingene er obligatoriske.

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte kurssamlingene blir gjennomført på andre måter. 

Kursavgift:

18000 Kr

Rabatter:

Ingen rabatter.

Fagansvarlig/Forelesere:

Geir K. Hansen
Professor, Institutt for arkitektur og planlegging
Mobil: 951 35 520
Epost: geir.hansen@ntnu.no

Vegard Knotten
Førsteamanuensis II, Institutt for arkitektur og planlegging og Veidekke
Epost: vegard.knotten@veidekke.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Arkitektbedriftene i Norge, Norske arkitekters landsforbund, RIF – Rådgivende ingeniørers forening

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
Minimum tre års utdanning fra høgskole/universitet og minst tre års arbeidserfaring innen bygg, anlegg og eiendom.
Annen bakgrunn og praksis kan etter vurdering godkjennes.

Hvis det blir flere søkere enn plasser på kurset, vil plassene bli fordelt slik at både arkitekter, rådgivere, entreprenører og byggherrer blir representert.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp sammen med søknaden din. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Vi kan dessverre ikke godta CV som dokumentasjon på arbeidserfaring.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for arkitektur og design

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Rolstadås, Olsson, Johansen, Langlo; Praktisk prosjektledelse. ISBN 978-82-450-1690-1 
John Eynon; The Design Managers Handbook. ISBN 978-04706-7402-4 
Knut Samset; Prosjekt i tidligfase. ISBN 978-82-519-2346-0 
Aarseth, Rolstadås, Klev; Lederskap I prosjekter. ISBN 978-82-450-1812-7 
I tillegg kommer forelesningstoff, artikler og rapporter som legges ut på Blackboard 

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Kursdeltaker høsten 2016:
Dette er en kraftpakke av et kurs. Det beveger seg fra abstrakte, overordnede konsepter til konkrete, praktiske og lett gjenbrukbare teknikker, grep og løsninger som kan brukes med en gang. En av kursets mange styrker er fokus på rammebetingelser og forventningsavklaringer i et prosjekt, noe som alltid ligger i bunn av et vellykket prosjekt og en vellykket prosjektering.

Kursdeltaker høsten 2016:
Kurset gir deltagere god mulighet til refleksjoner og erfaringsutveksling med andre i bransjen. I tillegg får man en god innføring i aktuelle verktøy og bruken av dem.

Kursdeltaker høsten 2015:
Godt faglig innhold, engasjerte foredragsholdere og gode samlinger hvor man tar fri fra kontorhverdagen.

Kursdetaljer

Startdato: 27.10.2020

Søknadsfrist: 15.09.2020

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: AAR6006

Undervisningssted: Trondheim/Oslo

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.