EVU-Kurs


Digital transformasjon og bærekraft

Illustrasjonsfoto: Colourbox/Sergey Nivens

Ny teknologi endrer samfunnet på mange måter og på mange nivåer, og flere sektorer gjennomgår det som er betegnet som en "digital transformasjon".

I dette nettkurset vil vi se på koblingen mellom utfordringer knyttet til bærekraft og i hvilken grad teknologi kan bidra til å løse problemer som det har vist seg vanskelig å løse politisk. Bærekraft er da ikke bare forstått som forhold som har med miljøskapte utfordringer å gjøre, men også utfordringer som skapes på grunn av den økte digitaliseringen og plattformiseringen i samfunnet.

Kurset er selvdrevet. Det betyr at når du melder deg på og kurset starter, gjennomfører du dette i ditt eget tempo. I første periode våren 2020 vil 2-3 seksjoner (ca en tredel) i kurset være tilgjengelige, og de andre blir tilgjengelige i løpet av de neste par ukene.

Trykk på knappen "søk dette kurset nå" for påmelding til nettkurset.

Nettkurset består av fem moduler, der arbeidsmengden i hver modul tilsvarer omtrent 1,5 studiepoeng. De fire første er åpne for alle og er uten formell eksamen.  Etter at de fire modulene er gjennomført kan du søke opptak til formell eksamen. Bestått eksamen vil gi 7,5 studiepoeng. Modul 5 - Eksamensmodulen inneholder informasjon om og forberedelser til hjemmeeksamen.

Hjemmeeksamen gjennomføres på NTNUs digitale eksamenssystem Inspera fra 15. oktober til 2. november. Det kreves at de fire første modulene er fullført. Søknadsfristen for å ta eksamen i høst er 5. oktober. Etter 5. oktober får du informasjon fra oss om betaling av semesteravgift og om tilgang til eksamenssystemet.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet må lastes opp når du søker. 

Hvis du søker til emnet IØ6572 og du ser i søknaden at generell studiekompetanse allerede er godkjent for deg, trenger du ikke laste opp noe dokumentasjon knyttet til søknaden.

 

Trykk på knappen "søk dette kurset nå" for påmelding til nettkurset. 

Målgruppe:

Dette emnet passer for alle med interesse for hvordan samfunnet endres grunnet utvikling av nye teknologier. Det vil gjelde deg som er berørt av dette på jobben, som lurer på hva konsekvensene av endringene vil være, som er bekymret for fremtiden, eller optimistisk og vil forstå mer av hva som skjer, hva drivkreftene er, hvor langt vi har kommet og hva det er viktig å være oppmerksom på i den videre utviklingen. Emnet passer for politikere, ansatte i privat og offentlig sektor, for pensjonister og alle andre med interesse for hvordan samfunnet utvikles.

Kursbeskrivelse:

Vi er på full fart inn i det NHO kaller dataøkonomien, et samfunn der større verdier skapes gjennom analyse av data enn gjennom produksjon og salg av varer og tjenester. I følge professor Amy Webb er det ni plattformselskaper som dominerer utviklingen i verden, seks amerikanske og ni kinesiske. De er alle plattformselskaper som lever av tilgang til data.

I dette emnet skal vi studere hva den økte digitaliseringen av samfunnet innebærer, hvilke konsekvenser den har for individer, organisasjoner og på samfunnsnivå. Hvilke utfordringer skaper den nye plattformøkonomien og teknologier som bygger på blokkjeder for norske aktører? Hvilke konsekvenser har kunstig intelligens og nye produksjonsteknologier som 3D-print for det norske samfunnet? Hva er det som driver utviklingen? Og hvordan kan ny teknologi bidra til en mer bærekraftig utvikling?

Gjennom å arbeide med dette emnet vil du opparbeide en forståelse av hvor langt teknologiutviklingen har kommet på ulike områder, hvilke typer problemer denne utviklingen bringer med seg og hvilke muligheter for verdiskapende aktiviteter som de nye teknologiene skaper. Du vil videre få et faglig fundament for å kunne forstå og forklare endringer som finner sted som grunnlag for å kunne utvikle planer for videre kompetanseutvikling, som grunnlag for strategisk planlegging eller lignende.

Tema som inngår:

  • Nye muliggjørende teknologier som plattformer, kunstig intelligens, 3D-print, blokkjeder, energiteknologier etc.
  • Virkninger av dataøkonomi og digital økonomi på individer, organisasjoner og samfunn
  • Plattformøkonomi og flersidige markeder
  • Plattformøkonomiens konsekvenser for arbeidstakere og organisering
  • Samspill politikk, teknologiutvikling og bærekraft
  • Det digitale nettsamfunnets politiske økonomi

Undervisning

Emnet leveres som rent nettbaserte aktiviteter på læringsplattformen digit.ntnu.no. Læringsressursene vil bestå av korte filmer som gir oversikter og fordypninger i utvalgte deler av emnet. Videre vil de bestå av tekster som er opphavsmessig klarert for slik bruk, refleksjonsoppgaver-/diskusjonsoppgaver, quizzer og samarbeidsoppgaver i den grad teknologiplattformen legger til rette for dette. Deltakelse i nettbaserte praksisfellesskap.

Læringsutbytte:

Etter å ha gjennomgått dette emnet skal deltakerne ha

  • en grunnleggende forståelse av hvordan samspillet mellom samfunns- og teknologiutvikling kan bidra til mer bærekraftige løsninger på ulike områder i samfunnet
  • en forståelse for hva drivkreftene i digitalisering av samfunnet er, samt hvordan disse drivkreftene virker i samspill med hverandre
  • en forståelse av hvilke konsekvenser utviklingen av muliggjørende teknologier har for utviklingen i ulike sektorer i samfunnet, spesielt med tanke på verdiskaping.
  • innsikt i hva slags kompetanser en trenger for å kunne være en proaktiv aktør i det digitale nettsamfunnet

Eksamensbeskrivelse:

Høsten 2020: Hjemmeeksamen fra 15. oktober - 2. november
Det planlegges å tilby eksamen på nytt i to perioder i løpet av våren 2021. Mer om dette blir lagt ut senere.

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Ingen kursavgift, men alle som tar eksamen må betale semesteravgift til Studentsamskipnaden.

Fagansvarlig/Forelesere:

Arne Krokan
Professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Nettbasert/Kontinuerlig

Opptakskrav:

Det er ingen opptakskrav til nettkurset på digit.ntnu.no. Dersom du vil ta formell eksamen etter at du har gjennomført de fire første modulene kan du velge mellom å ta eksamen på masternivå eller på bachelornivå.
For eksamen i emnet IØ6570 (masternivå) kreves det at du har en bachelorgrad eller tilsvarende (minst 180 studiepoeng fra høgskole/universitet). For eksamen i emnet IØ6572 (bachelornivå) kreves generell studiekompetanse/realkompetanse.
Dokumentasjon på at du fyller kravet må lastes opp når du søker om eksamensadgang via denne nettsiden.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for økonomi

Kursdetaljer

Startdato: På dette kurset kan du selv bestemme når du vil begynne

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IØ6570/IØ6572

Undervisningssted: Nett

Arrangør: NTNU i Gjøvik

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.