EVU-Kurs


Læringsteknologi for synshemmede

Foto: Dan Nachtnebel/Statped

Det er en pågående digital revolusjon i skolen. Som student på dette emnet kan du tilegne deg kunnskap, ferdigheter og kompetanse om læringsteknologi for personer med synshemning. Sentralt i faget vil være hvordan læringsteknologi kan brukes for å få gode pedagogiske løsninger.

Søknadsfrist: 01.07.2020

Målgruppe:

- Personer under masterutdanning i spesialpedagogikk, studieretning synspedagogikk
- Personer som ønsker videreutdanning innen læringsteknologi for personer med synshemming. Det kan f.eks. være lærere i ulike skoleslag eller rådgivere hos NAV hjelpemiddelsentral.
- Synspedagoger som ønsker spesialisering på læringsteknologi for personer med synshemming

Kursbeskrivelse:

 Sentrale tema:

 • IKT og læring
 • Universell utforming av IKT-systemer
 • Kompenserende teknikker for synshemmedes i bruk av teknologi 
 • Forstørringsprogrammer
 • Skjermlesere
 • CCTV
 • Interaktive tavler og synshemmede
 • Nettbrett og telefoner for personer med synshemming
 • Digitale lære og lydbøker til personer med synshemming
 • Tilpasning og bruk av MS Windows for personer med synshemming
 • Mac OS X for personer med synshemming
 • Chrome OS for personer med synshemming
 • Koding/programmering i skolen
 • IKT i barnehagen
 • Teknologiske trender innen læringsteknologien. Konsekvenser for personer med synshemning.

 

Kan inngå i masterprogram
Emnet PED6665 kan inngå i en erfaringsbasert mastergrad i spesialpedagogikk, fordypning i synspedagogikk, eller tas som et frittstående emne. Dette erstatter de tidligere emnene PED6662, PED6663 og PED6664.

Det kreves minimum karakter C i snitt på emner i synspedagogikk som skal inngå i masterprogrammet.

Emnet kan også innpasses i ordinær master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk.

Emnebeskrivelse:

PED6665

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen over 48 timer gjennomføres 1.- 2. juni 2021
Emneoppgave og praksisrapport skal være godkjent før eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Emnet gjennomføres høsten 2020 og våren 2021. Samlingene er obligatoriske. De to første samlingene er på Statped midt i Trondheim og den tredje samlingen er lagt til Statped sørøst i Oslo.

Første samling: 22. - 25. september 2020 i Trondheim
Andre samling:  9. - 12. februar 2021 i Trondheim
Tredje samling: 20. - 23. april 2021 i Oslo

Du må selv ordne overnatting.

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan føre til endringer i den planlagte gjennomføringen.

Kursavgift:

20000 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Per Frostad
Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 55 11 51
Epost: per.frostad@ntnu.no

Tore Pukstad
Statped midt
Mobil: 45215727
Epost: tore.pukstad@statped.no

Kontakt:

Silje Benonisen
Statped midt
Mobil: 920 63 418
Epost: silje.benonisen@statped.no

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 91897261
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse.
Vær oppmerksom på at alle andre kurs som kan inngå i Erfaringsbasert masterprogram i spesialpedagogikk har andre opptakskrav.
Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE i det du søker, eller senest innen søknadsfristen.
Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper:

Basiskunnskap om punktskrift og synsfunksjon. Se litteraturliste: Rusten, R (2010): Selvinstruerende kurs i punktskrift. Norges optikerforbund (2005) Den lille øyeboken. Statped (2015) Barn og unge som er svaksynte.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Se foreløpig litteraturliste (pdf).

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard. Ulik teknologi som studentene får låne under studiet.
Deltakere må disponere egen PC som medbringes til samlinger. Siden enkelte av de sentrale hjelpemiddelprogrammene ikke er kompatibel med operativsystemer til Apple-produkter, bør man ha en ordinær PC med Windows operativsystem.

Praktiske opplysninger:

Alle som blir tatt opp til studiet, må legge fram politiattest i forbindelse med opptak, jf. kap. 6 i Forskrift om opptak til høyere utdanning. Nærmere informasjon om politiattest og frist for innsending kommer sammen med eventuelt tilbudsbrev. Du skal altså ikke sende inn politiattest før du eventuelt får tilbud om studieplass.

Klikk her for praktisk informasjon som gjelder dette kurset

Første opptak er gjennomført og søknadsfristen 1. juli gjelder for nye søkere.

Referanser:

Deltaker fra kurset i 2017/2018:
Emnet har vært svært nyttig og lærerikt for meg som jobber med formidling av IKT-hjelpemidler utenfor Statped. Supert og møte andre profesjoner og lære de å kjenne gjennom en felles plattform. Jeg vil anbefale andre å ta dette emnet.

Kursdetaljer

Startdato: 22.09.2020

Søknadsfrist: 01.07.2020

Kursavgift: 20000 Kr

Studiepoeng: 20

Emnekode: PED6665

Undervisningssted: Trondheim og Oslo

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.