EVU-Kurs


Bærekraftig bedriftsøkonomi og forretningsanalyse

Foto: Mostphotos/iamnoonmai

Emnet tar for seg bedriftsøkonomisk analyse og styring med vinkling inn mot trippel bunnlinje. Det er rettet mot hvordan ledere kan bruke forretningsanalyser («business analytics») til å gjøre bedre beslutninger. En del av emnet settes av til å sikre at forretningsanalyser knyttes til å oppnå resultater langs en trippel bunnlinje, det vil si økonomisk profitt, miljømessig ansvarlighet og bedriftens sosiale samfunnsansvar.

Emnet kan inngå i basismodulen NTNUs Masterprogram i teknologiledelse og digital omstilling, eller som del av et annet studium ved NTNU hvor det passer inn.

Søknadsfrist: 05.08.2020

Målgruppe:

Beslutningstakere og brukere av økonomisk informasjon i privat sektor. Deltagere fra offentlig og frivillig sektor er også velkomne, men hovedfokus i kurset vil være private virksomheter.

Kursbeskrivelse:

Kursinnhold

 • Bedriftsøkonomisk analyse og modellering – teori
 • Analysemodeller og -metoder for praktisk bruk
 • Lovverk vedrørende samfunnsrapportering (regnskapsloven)
 • Viktige standarder som «Global Reporting Initiative» (GRI) krav i miljøstyringssystemer som EMAS og ISO 14001 samt annet relevant regelverk
 • Beregning og kvantifisering av miljø og samfunnskonsekvenser, inklusive vurderinger i et livsløpsperspektiv (organisatorisk LCA)
 • Bruk av rapportering inn i miljøstyring og bruk i strategisk arbeid og virksomhetsstyring

Læringsformer og aktiviteter
Emnet er seminarbasert med to obligatoriske samlinger på henholdsvis tre og to dager. På samlingene vil det bli forelesninger, diskusjoner og case. Mellom samlingene vil du jobbe med en øving. I tillegg blir det arrangert nettmøter med faglærer og/eller studentassistenter for spørsmål og for erfaringsutveksling mellom studentene. 

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten skal ha:

 • Dyptgående innsikt i bedriftsøkonomisk analyse og modellering
 • God kjennskap til hvilke modeller som brukes i ulike beslutningssammenhenger og hvilke kriterier som gjelder for å velge ulike modeller
 • Kjenne til og kunne vurderer miljø- og samfunnskonsekvenser av bedriftens virksomhet i et livsløpsperspektiv
 • Forstå grunnlaget for "trippel bunnlinje"-tenking og konsekvensene for strategiske vurderinger av virksomheten

Ferdigheter:

Studenten skal være i stand til å:

 • Vurdere og velge ut egnede analysemodeller
 • Gjennomføre egne bedriftsøkonomiske analyser gjennom å skille mellom relevant og irrelevant informasjon
 • Reflektere over og evaluere analyser utført av andre

Generell kompetanse:

Studenten kan:

 • Kritisk vurdere forutsetningene økonomiske analyser bygger på

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen (80%) og øving (20%)

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Trondheim høsten 2020:
Første samling:  02. - 04. september 2020
Andre samling: 15. - 16. oktober 2020

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte samlingene blir gjennomført på andre måter.

Kursavgift:

24000 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Ottar Michelsen
Førsteamanuensis, Institutt for industriell økonomi og ledelse
Mobil: 91 55 59 83
Epost: ottar.michelsen@ntnu.no

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 91 89 72 61
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. En bachelorgrad i teknologi, realfag eller økonomi av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minimum 180 studiepoeng , kan du be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget ditt.

Gjeldende rangeringsregler

Første opptak er allerede foretatt og nå lyser vi ut noen restplasser fram til 5. august. Kvalifiserte søkere rangeres da etter først til mølla-prinsippet.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for økonomi

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 02.09.2020

Søknadsfrist: 05.08.2020

Kursavgift: 24000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IØ6550

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.