EVU-Kurs


Bærekraftig bedriftsøkonomi og forretningsanalyse

Illustrasjon: Grønn plante vokser opp av haug med mynter

Foto: Mostphotos/iamnoonmai

I dette kurset lærer du hvordan økonomistyring kan anvendes for å bidra til bærekraftige forretningsmodeller. Med utgangspunkt i etablerte teknikker problematiseres hvordan bedriftsøkonomi kan bidra til bærekraftstenkning. Vi ser også med utgangspunkt i miljøledelse hvordan bærekraft kan rapporteres og slik utfylle regnskapets begrensede syn på verdiskapning.

Les mer i bloggartikkelen.

Emnet kan inngå i basismodulen NTNUs Masterprogram i teknologiledelse og digital omstilling, eller som del av et annet studium ved NTNU hvor det passer inn.

Søknadsfrist: 01.12.2020

Målgruppe:

Beslutningstakere og brukere av økonomisk informasjon i privat sektor. Deltagere fra offentlig og frivillig sektor er også velkomne, men hovedfokus i kurset vil være private virksomheter.

Kursbeskrivelse:

Emnet tar for seg bedriftsøkonomisk analyse og styring med vinkling inn mot trippel bunnlinje, det vil si økonomisk profitt, miljømessig ansvarlighet og bedriftens sosiale samfunnsansvar. Det er rettet mot hvordan ledere kan bruke forretningsanalyser («business analytics») til å ta bedre beslutninger, og til å sikre at forretningsanalyser knyttes til å oppnå resultater langs en trippel bunnlinje.

Kursinnhold

 • Bedriftsøkonomisk analyse og modellering – teori
 • Analysemodeller og -metoder for praktisk bruk
 • Lovverk vedrørende samfunnsrapportering (regnskapsloven)
 • Viktige standarder som «Global Reporting Initiative» (GRI) krav i miljøstyringssystemer som EMAS og ISO 14001 samt annet relevant regelverk
 • Beregning og kvantifisering av miljø og samfunnskonsekvenser, inklusive vurderinger i et livsløpsperspektiv (organisatorisk LCA)
 • Bruk av rapportering inn i miljøstyring og bruk i strategisk arbeid og virksomhetsstyring

Læringsformer og aktiviteter
Emnet er seminarbasert med to obligatoriske samlinger på henholdsvis tre og to dager. På samlingene vil det bli forelesninger, diskusjoner og case. Mellom samlingene vil du jobbe med en øving. I tillegg blir det arrangert nettmøter med faglærer og/eller studentassistenter for spørsmål og for erfaringsutveksling mellom studentene. 

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten skal ha:

 • Dyptgående innsikt i bedriftsøkonomisk analyse og modellering
 • God kjennskap til hvilke modeller som brukes i ulike beslutningssammenhenger og hvilke kriterier som gjelder for å velge ulike modeller
 • Kjenne til og kunne vurderer miljø- og samfunnskonsekvenser av bedriftens virksomhet i et livsløpsperspektiv
 • Forstå grunnlaget for "trippel bunnlinje"-tenking og konsekvensene for strategiske vurderinger av virksomheten

Ferdigheter:

Studenten skal være i stand til å:

 • Vurdere og velge ut egnede analysemodeller
 • Gjennomføre egne bedriftsøkonomiske analyser gjennom å skille mellom relevant og irrelevant informasjon
 • Reflektere over og evaluere analyser utført av andre

Generell kompetanse:

Studenten kan:

 • Kritisk vurdere forutsetningene økonomiske analyser bygger på

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen (80%) og øving (20%) Hjemmeeksamen gjennomføres fra 16. april kl. 0900 til 21. april kl. 1500.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger våren 2021:
Første samling på nett:  20.  og 21. januar, og felles oppgaveløsing på nett 22. januar.
Andre samling:  11. - 12. mars

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte samlingene blir gjennomført på andre måter.

Kursavgift:

24000 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Ottar Michelsen
Førsteamanuensis, Institutt for industriell økonomi og ledelse
Mobil: 91 55 59 83
Epost: ottar.michelsen@ntnu.no

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 91 89 72 61
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. En bachelorgrad i teknologi, realfag eller økonomi av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minimum 180 studiepoeng , kan du be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget ditt.

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for økonomi

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 20.01.2021

Søknadsfrist: 01.12.2020

Kursavgift: 24000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IØ6550

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.