EVU-Kurs


Separasjon og analyse i kjemi

Emnet bygger på Grunnleggende kjemi 1-3, Grunnleggende organisk kjemi og Uorganisk kjemi og gir en teoretisk innsikt og praktisk erfaring med ulike separasjons- og analysemetoder som er relevante i forbindelse med undervisning i skolen.

 

Søknadsfrist: 01.12.2020

Målgruppe:

Lærere som ønsker kompetanse til å undervise i kjemi i den videregående skolen, eller undervise i kjemidelen av naturfaget på ungdomstrinnet og i Vg 1.

Kursbeskrivelse:

Faglig innhold

Emnet tar for seg grunnleggende kromatografiteknikker som TLC, papir kromatografi, GC og HPLC, samt andre analyseteknikker som blant annet NMR, UV/VIS, MS. Undervisningen vil knyttes til læreplanmålene for videregående opplæring der det er naturlig. Ved samlingene vil teori, laboratoriearbeid og fagdidaktikk være integrert. I tillegg vil det gis opplæring i bruk av tradisjonelt og nytt utstyr, samt øvelse i å tilrettelegge praktisk kjemiarbeid i skolehverdagen.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger, gruppediskusjoner og praktisk laboratoriearbeid på samlingene. Mellom samlingene: Individuelt arbeid med veiledning og ukentlig arbeidsoppgaver.

Det legges vekt på at undervisningen på samlingene skal gjøre studentene i best mulig stand til å arbeide individuelt og å samarbeide mellom samlingene. I tillegg prioriteres læringsaktiviteter på samling som studenten ikke kan gjøre individuelt, f.eks. laboratoriearbeid. 

Læringsutbytte:

Læringsmål

Kunnskap

Kandidaten kan

 • gjøre rede for det teoretiske grunnlaget for separasjon og analyse i kjemi
 • gjøre rede for ulike metoder for formidling av analytiske teknikker i skolen
 • gi eksempler på aktuelle læringsressurser som kan brukes for undervise i separasjon og analyse i kjemi
 • gi eksempler på hvordan man kan organisere praktiske aktiviteter i kjemiundervisning som handler om separasjon og analyse i kjemi

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • bruke ulike læringsressurser i undervisningen
 • anvende en del eksperimentelle metoder
 • fornye og videreutvikle sin faglige kompetanse
 • formidle fagstoff og forskningsresultater fra fagfeltet separasjon og analyse
 • behandle relevante kjemikalier og utstyr som kan brukes i separasjon og analyse
 • samarbeide med andre for å løse teoretiske og praktiske oppgaver
 • anvende utvalgte eksperimentelle metoder innen separasjon og analyse
 • kunne tilrettelegge for læringsaktiviteter i skolen innen separasjon og analyse

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • fremskaffe og bruke relevant og pålitelig informasjon innen separasjon og analyse og utøve kildekritikk
 • arbeide i prosjekter, både selvstendig og sammen med andre, samt formidle resultatene av arbeidet
 • formidle fagstoff og resultater

Eksamensbeskrivelse:

Individuell skriftlig eksamen (3 t).

Eksamenskrav: Deltakelse på forelesninger og laboratoriearbeid på samlingene . Obligatoriske innleveringer og selvstendig arbeid med eget forsøk og analyse av IKT-baserte læringsressurser.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset har obligatoriske samlinger våren 2021. 

Samlingsdatoer kommer senere.

Kursavgift:

5000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til NTNU, og studentene må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Lise Kvittingen
Professor, Institutt for kjemi
Telefon: 73 59 66 22
Epost: lise.kvittingen@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse, samt kjemikunnskaper tilsvarende KJ6001, KJ6002, KJ6003, KJ6004 og KJ6006, eller tilsvarende.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper:

Kandidatene bør beherske matematikk tilsvarende 1T (teoretisk matematikk i Vg 1).

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 01.01.2021

Søknadsfrist: 01.12.2020

Kursavgift: 5000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: KJ6008

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er under planlegging.
Du kan ikke søke dette kurset ennå.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.