EVU-Kurs


VDC-Certificate Program Norge, NTNU - Stanford Center for Professional Development

Heisekran og kontorbygg under oppføring.

NTNU og Stanford Center for Professional Development inviterer til å delta på den andre storskala VDC-sertifiseringen i Norge. Inntil 200 deltakere gjennomfører kurset samtidig og vil i løpet av en ni-månedersperiode delta på i tre samlinger på totalt ni dager. Kurset er unikt i sitt slag i Norge og vil gi deg stort læringsutbytte.

Professor Martin Fischer fra Center for Professional Development  foreleser på kurset.

Kurset gir deg helhetlig kunnskap om Virtual Design and Construction (VDC), implementering av VDC og praktisk anvendelse av VDC i egen organisasjon/team/avdeling/prosjekt. Opplæringen er tilpasset norsk byggenæring.

Kurset med oppstart våren 2021 er fulltegnet og kan ikke ta med flere deltakere.

Det planlegges oppstart av neste gjennomføring fra januar 2022 og endelig informasjon vil komme i løpet av sommeren 2021. 

Meld gjerne din interesse for neste gjennomføring

Les også bloggartikkelen VDC - etterspurt kunnskap i byggenæringen

Søknadsfrist: 15.09.2020

Målgruppe:

Kurset passer for alle som ønsker en helhetlig og dokumentert kompetanse (sertifisering) innen Virtual Design and Construction (VDC) for bruk i alle faser av prosjektets livssyklus innen bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen.

Kursbeskrivelse:

I tillegg til tre samlinger på Gardermoen og i Oslo vil undervisningen også inkludere et onlinekurs gitt av Stanford Center for Professional Development.

Eksamensbeskrivelse:

Deltakeren må få godkjent 6 månedlige rapporter og en sluttrapport. Karakteren beregnes ut fra de tre beste månedlige rapportene (20% hver, totalt 60%) og sluttrapporten (40%). Karakterskala A-F. Alle hjelpemidler er tilgjengelige.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Samlingsbasert kurs over to semester med tre samlinger nettbasert/Oslo/Gardermoen:

  • Første samling: 11. - 15. januar 2021, nettbasert
  • Andre samling: 9. - 10. juni 2021, avhengig av covid-19, nettbasert/Oslo/Gardermoen
  • Tredje samling: 9. - 10. september 2021, avhengig av covid-19, nettbasert/Oslo/Gardermoen 

Undervisningen gis i form av forelesninger, diskusjoner, presentasjoner og oppgaver. Samlingene har obligatorisk oppmøte (minimum 80% deltakelse). Undervisningen vil også inkludere et onlinekurs gitt av CIFE, Stanford University.

I tillegg vil det legges opp til møter med mentor, e-læring samt skriving av prosjektoppgave.

Kursavgift:

49950 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår

  • Undervisning på samlinger
  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
  • Sensur av eksamen

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere:

Kamalan Rashasingham
Koordinator, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Mobil: 971 19 697
Epost: kamalan.rashasingham@ntnu.no

Eilif Hjelseth
Professor, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Mobil: 952 66 100
Epost: eilif.hjelseth@ntnu.no

Martin Fischer
Professor, Stanford University

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE, studieadministrative spørsmål
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse
Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Krav til dokumentasjon

Vi kan ikke godta CV som dokumentasjon på opptakskravet.

For de som ønsker å gå videre og ta en erfaringsbasert master er opptakskravet bachelorgrad innen teknologiske fag samt to års relevant yrkeserfaring.

Anbefalte forkunnskaper:

Minimum to års relevant yrkeserfaring.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oppgis ved oppstart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard.

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Førstemann til mølla-prinsippet gjelder for opptak. Søknaden er individuell slik at du selv må registrere inn søknaden din.

Undervisningen vil foregå både på engelsk og norsk. Innleveringer kan skrives på norsk eller engelsk.

I tillegg til tre samlinger i Oslo/Gardermoen vil undervisningen også inkludere et onlinekurs gitt av Stanford Center for Professional Development.

Hvis du ikke har norsk personnummer, vennligst ta kontakt med videre@ntnu.no

Vi tar forbehold om nok søkere.

 

Kursdetaljer

Startdato: 11.01.2021
Slutt: 11.09.2021

Søknadsfrist: 15.09.2020

Kursavgift: 49950 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: BA6280

Undervisningssted: Nettbasert/Oslo/Gardermoen

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.