EVU-Kurs


Universell utforming for svaksynte

Foto: Pixabay.com

Blinde og svaksynte har mange utfordringer når de skal bevege seg i omgivelsene, og de bør derfor også i stor grad bistå i design og utforming av bygde miljøer. Dette kurset vil dyktiggjøre fagfolk til å ta hensyn til disse brukergruppenes behov, samt gi en forståelse for hvordan blinde og svaksynte kan inkluderes i designarbeidet.

Søknadsfrist: 01.10.2020

Målgruppe:

Ingeniører innen byggfag, arkitekter, designere, kommuneansatte i teknisk avdeling, politikere og andre med interesse for universell utforming.

Kursbeskrivelse:

Tema som tas opp på kurset
 • Forskjellen på normalseende og svaksynte
 • Synets utvikling fra nyfødt til ferdig utviklet syn
 • Synsprosessen
 • Persepsjon
 • Lystekniske termer
 • Synsfysiologi
 • Dybdesynet
 • Paradigmatiske strukturer
 • Lyskilder og lysarmaturer
 • Stedsidentitet, tid, bevegelse
 • Med lys og kontraster som verktøy
 • Lover og forskrifter
Læringsutbytte
Etter endt kurs skal kandidaten
 • vise god forståelse for svaksyntes behov, 
 • ivareta svaksyntes behov i byggeprosesser hvor byggeplaner skal evalueres, 
 • beherske analysemetoder for behovsvurdering, 
 • bidra med tilrettelegging og matching av hjelpemidler og belysning 
 • ha god innsikt i internasjonalt og norsk lovverk mhp universell utforming spesifikt for svaksynte. 
 
Læringsformer og aktiviteter
Daglig vekselvis undervisning og øvingsoppgaver i en uke, til sammen 45 timer. Øvingsoppgavene består i å gå ut og finne gode og dårlige eksempler på forrige undervisningstema. Oppgavene foregår i grupper der minst en svaksynt er med per gruppe. Når oppgaven er utført skal funnene presenteres i plenum. En vesentlig del av læringen skjer gjennom en prosjektoppgave i gruppe hvor veiledning tilbys. 
 

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 30.11.2020
Selvvalgt prosjektoppgave som utføres i gruppe. Prosjektoppgavens ide skal forhåndsgodkjennes før kandidatene kan starte oppgaven. Forventet arbeidsomfang per kandidat er 3 uker for prosjektoppgaven. Oppgaven teller 100%. Eksamenskrav: Deltakelse i 5 gruppeoppgaver.
Vurdering: Bestått/ikkebestått.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Samling:

2. - 6. november kl 08.00-16.00 alle dager.

Sted:

Øvre Vollgate 7, Oslo.

Kursavgift:

9400 Kr
Kursavgift info:

I tillegg kommer semesteravgift, p.t. 620 kr.

Fagansvarlig/Forelesere:

Jonny Nersveen
Førsteamanuensis
Telefon: 61135172
Mobil: 93445121
Epost: jonny.nersveen@ntnu.no

Alf Dalby
Koordinator
Mobil: 90542714
Epost: alf.dalby@ntnu.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 16
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut. Krav til dokumentasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Kurskompendium

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 02.11.2020
Slutt: 15.12.2020

Søknadsfrist: 01.10.2020

Kursavgift: 9400 Kr

Studiepoeng: 10

Emnekode: VB6106

Undervisningssted: Øvre Vollgate 7, Oslo

Arrangør: NTNU i Gjøvik

Eksamen: 30.11.2020

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.