EVU-Kurs


Hydroinformatikk for smarte vannsystemer

Det kan fort bli kostbart når avløpsnettet ikke greier å ta unna regnet.

Pumpestasjon i laboratoriet for strømningsteknikk ved TU Berlin. Foto: Sveinung Sægrov

Nye muligheter knyttet til innsamling og registrering av data, avanserte systemer for analyse av digital informasjon og bruk av modeller og algoritmer for å øke utbyttet av tilgjengelig informasjon bidrar til å forandre bygging, drift og vedlikehold av vann og avløpsanlegg. Samtidig gir økende bruk av digitale systemer for lagring av informasjon og for styring og overvåkning av anlegg økt sårbarhet for anleggene. Kurset tar sikte på å gi økt forståelse for hvordan digitalisering vil påvirke hverdagen til ansatte i konsulentselskaper og kommuner og gi konkrete kunnskaper og metoder som kan anvendes i praktisk arbeid.

Søknadsfrist: 15.01.2020

Målgruppe:

Ansatte i kommuner og rådgivende ingeniørfirma med minimum bachelor innen vannfag.

Kursbeskrivelse:

10-11 February - Introduction to smart water systems
Overview of opportunities and challenges
Examples from course participants: Practical problems they have encountered, and could they be solved using smart water systems?
Examples from municipality (Trondheim) and consulting companies (Norconsult/Multiconsult)
Introduction to modeling and platforms for communication and programming

02-03 March - Optimization
Objective function
Neural networks
Genetic algorithms and multicriteria optimization
Machine learning

30-31 March - Uncertainty and multiobjective decision analysis

Probabilistic methods / Bayesian approach to uncertainty analysis, Monte-Carlo method
Decision making basics – attributes, weights, scores, …
Multi objective decision modelling

27-29 April - Smart water systems
Pump selection and pumping station design
Smart pumping stations – from sensors to actuators
Digitalization of water infrastructure – applications in water and wastewater networks

Emnebeskrivelse:

Smarte vannsystemer

Eksamensbeskrivelse:

Oral exam, based on 2 term paper weighed 20 % each (total 40 %) and oral exam including paper presentation weighted 60 %. .
The papers must be accepted before you can take the exam

Tid og sted for kurs/samlinger:

Fire samlinger i Trondheim våren 2020:

Samling 1 – 10. - 11. februar
Samling 2 – 2. - 3. mars
Samling 3 – 30. - 31. mars
Samling 4 - 27. - 29. april

Kursavgift:

21300 Kr
Kursavgift info:
I tillegg kommer Semesteravgift

Rabatter:

Ingen rabatter

Fagansvarlig/Forelesere:

Christos Makropoulos
Professor NTNU, Institutt for bygg og miljøteknikk
Epost: christos.makropoulos@ntnu.no

Franz Tscheikner-Gratl

Marius Møller Rokstad

Kontakt:

Marion Alseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73590070
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskrav er todelt:
1. Fullført relevant bachelorgrad / tre års utdanning i et teknologisk fag fra høgskole/universitet, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i veg og jernbane, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Har du ikke fullført bachelorgrad / tre års utdanning i teknologiske fag fra høgskole/universitet, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.

Søkere rangeres ut i fra karakterer, samt en vurdering av bakgrunn.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oppgis ved kursstart

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Excel, Matlab

Praktiske opplysninger:

Mesteparten av undervisningen vil foregå på engelsk.

 

Kursdetaljer

Startdato: 10.02.2020

Søknadsfrist: 15.01.2020

Kursavgift: 21300 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: VM6011

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.