EVU-Kurs


Farmakologi for ambulansepersonell

Illustrasjonsbilde Yayimages.com

Kurs for ambulansepersonell med behov for kompetanse innen farmakologi.

Søknadsfrist: 06.01.2020

Målgruppe:

Ambulansepersonell.
Søkere som ikke oppfyller opptakskrav kan ta emnet som kurs uten studiepoeng, og vil motta kursbevis.

Kursbeskrivelse:

Faglig innhold:

 • Håndtering og administrering av legemidler
  • Lover og forskrifter
  • Oppbevaring av legemidler
  • Legemiddelformer
  • Bruk av Felleskatalog - ATC-nummer
  • Utdeling av legemiddel
 • Farmakodynamikk
 • Farmakokinetikk
 • Bivirkninger
 • Interaksjoner
 • Barn/eldre/gravide/ammende og legemidler
 • Rusmidler/forgiftninger
 • Gjennomgang av legemiddelgruppers virkningsmekanismer
 • Legemiddelregning

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Det forventes at deltakeren etter gjennomføring av emnet har:

 • kunnskap om generell farmakologi
 • kunnskap om håndtering og administrering av legemidler i ambulansetjenesten
 • kunnskap om anvendelsen av legemidler knyttet til ansvars- og funksjonsområde
 • kunnskap om legemiddelregning

Ferdigheter

Det forventes at deltakeren etter gjennomføring av emnet:

 • behersker feilfri legemiddelregning
 • anvender kunnskap om generell farmakologi og legemiddelhåndtering i utøvelsen av ambulansefaget

Generell kompetanse

Det forventes at deltakeren etter gjennomføring av emnet har et bevisst forhold til de juridiske aspekter og tjenestens retningslinjer

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 25.05.2020
Eksamen vil være 2-delt.

 • Del 1 – Farmakologi, generell og spesiell - bestått/ikkebestått
 • Del 2 - Legemiddelregning – må være feilfri for å få bestått

 • Del 1 og 2 av eksamen er separate deler, hvor deltakerne dersom de får ikke bestått på en del og bestått på den andre delen, kun må gå opp til ny og utsatt eksamen i den delen de ikke har bestått.

 • Eksamen ordinær - uke 21 – 25. mai

Tid og sted for kurs/samlinger:

Det anvendes videoforelesninger og kasuistikker som utgangspunkt for læringsarbeidet. I hovedarbeidsperiodene skal deltakerne se på elektroniske videoforelesninger om sentrale deler av fagstoffet, lese pensumlitteratur, delta i diskusjonsforum, løse flervalgsoppgaver, samt arbeide med skriftlige oppgaver i tilknytning til delemnene.

Modul 1: Generell farmakologi

Arbeidsperiode: Uke 5-8, 27. januar - 21. februar.

Avsluttes med skriveoppgaver

Modul 2: Legemiddelregning

Uke 9-14: 24. februar - 3. april.

Avsluttes med arbeidskrav 1 - fokus på legemiddelregning.

Modul 3: 

Uke 16-19: 13. april - 8. mai

Samling på Øya helsehus - legemiddelberegning tirsdag 21. april kl 10.15-14.00. (Med forbehold om endring av dato.)

Avsluttes med arbeidskrav 2 - hele pensum.

 
 

Kursavgift:

6800 Kr
Kursavgift info: Semesteravgift er en lovpålagt avgift til Studentsamskipnaden som kommer i tillegg til kursavgiften.
Videreutdanningsstudenter betaler semesteravgift for eksamenssemesteret.
(Våren 2019 var den på 580 kroner.)

Rabatter:

Det gis ingen rabatter for dette kurset.

Fagansvarlig/Forelesere:

Thor O. Albriktsen
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM)
Telefon: 73 41 22 77
Epost: thor.o.albriktsen@ntnu.no

Kontakt:

Astrid Østensen
Telefon: 73 59 52 16
Mobil: 91 89 75 81
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse.

 • Hvis du ikke har generell studiekompetanse, men over 25 år (eller fyller 25 i løpet av studieåret) kan du søke om opptak på grunnlag av din realkompetanse. Last opp alle vitnemål, kompetansebevis, kursbevis og arbeidsattester du mener vil være relevante for vår vurdering.
 • Hvis du mangler generell studiekompetanse og ikke får opptak på grunnlag av realkompetanse, kan du du gjennomføre emnet som etterutdanningskurs uten studiepoeng. Når du har fullført og bestått etterutdanningskurset, vil du få kursbevis.
 • Hvis du ikke har vært student/kursdeltaker ved NTNU før, må du laste opp etterspurt dokumentasjon når du søker.

 • Mer informasjon:

  Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

  Pensumlitteratur/kursmateriell:

  Olsen, Lars Andre; Kofoed, Eva; Rygg, Lisbeth Ø. (2018) Håndtering av legemidler, Oslo: Cappelen Damm Akademisk
   
  Nordeng, Hedvig og Spigset, Olav (red) (2018). Legemidler og bruken av dem. 3.utgave, Oslo: Gyldendal Akademisk
   
  Olsen, Lars André (2014). Praktisk medikamentregning. Dose Styrke Mengde, 4.utgave, Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
   
  Alle videoforelesninger.
   

  Annen anbefalt litteratur og studiemateriell

  Felleskatalogen (2019). Lastet ned fra http://www.felleskatalogen.no/medisin

  Helsedirektoratet (2015). Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Rundskriv IS 7/2015. Revidert sist 08/2017.

  Medisinspillet -  https://auxweb.hihm.no/spillet

  Norsk Legemiddelhåndbok (2019). Lastet ned fra http://www.legemiddelhandboka.no

  Varnett https://www.varnett.no 

   

  Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

  Praktiske opplysninger:

  Kursdetaljer

  Startdato: 27.01.2020
  Slutt: 17.06.2020

  Søknadsfrist: 06.01.2020

  Kursavgift: 6800 Kr

  Studiepoeng: 5

  Emnekode: HPAR6001

  Undervisningssted: Nettkurs

  Arrangør: NTNU i Trondheim

  Eksamen: 25.05.2020

  Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

  Hold deg oppdatert

  Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.