EVU-Kurs


Ultralyd av dialysefistler

Foto: iStock/CristiNistor

Ultralyd benyttes både i planlegging, oppfølging og kontroller av dialysefistler, og er et svært nyttig verktøy fordi undersøkelsen er tilgjengelig, pasientnær, dynamisk, billig, uten ubehag og ufarlig for pasient. Ulempen er at ultralyd er brukeravhengig og krever god kompetanse for å være pålitelig. Vi tilbyr et kurs som gir deltakerne grundig teoretisk og praktisk opplæring i ultralydundersøkelser av dialysefistler. Målet er å gi raske, pasientnære og gode ultralydundersøkelser av slike. Dette vil forkorte diagnoseforløpet og forenkle hverdagen for pasient og behandler.

Søknadsfrist: 01.12.2019

Målgruppe:

Sykepleiere, leger og annet helsepersonell.

Kursbeskrivelse:

Kursdeltakerne skal få undervisning i grunnleggende ultralydfysikk, med vekt på forståelse av prinsippene. Videre får de undervisning i ultralydteknologi; herunder knottologi, innstillinger på apparatet, optimalisering, praktisk bruk av doppler og grunnleggende undersøkelsesteknikk. Deltakerne tilbys undervisning i sirkulasjonssystemets oppbygning og funksjon, herunder særlige forhold ved fistelanleggelse. Videre skal deltakerne få kjennskap til hvordan AV-fistler anlegges, og hvordan man avdekker og behandler komplikasjoner. Det skal legges stor vekt på praktiske øvelser slik at deltakerne får de nødvendige ferdigheter for å kunne utføre enkle ultralydundersøkelser av AV-fistler. Dette slik at de blir i stand til å gi svar basert på observasjoner ved ultralydundersøkelsen og kunnskap som beskrevet ovenfor.

Søkere må ha tilgang til ultralydapparat med mulighet for hastighetsmålinger i studietiden.

Eksamensbeskrivelse:

1-times praktisk teoretisk eksamen. Eksamen gjennomføres 10. og 11. juni.

Eksamenskrav: Deltakelse på samlinger, innlevert og godkjent fire av fire arbeidskrav, innlevert og godkjent praksislogg.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske todagerssamlinger i Trondheim i 2020: 

Første samling uke 6: 5. - 6. februar

Andre samling uke 14: 1. - 2. april

 

Kursavgift:

6500 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden Sit, pt kr 580.

Fagansvarlig/Forelesere:

Lydia Johnsen
Universitetslektor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Epost: lydia.johnsen@ntnu.no

Kristin Rambech
Universitetslektor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Telefon: 73 41 22 33
Epost: kristin.rambech@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
Seniorkonsulent, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

- Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng)

- Krav om skriftlig praksisavtale med sykehus på hjemstedet vedlegges søknaden. Deltakerne må ha tilgang til ultralydapparat med mulighet for hastighetsmåling. I tillegg må det foreligge tillatelse fra avdeling til å gjøre praksisøvelser. Skjema for avtale om praksisplass

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du må laste opp dette innen søknadsfristen går ut. Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper:

Det er anbefalt at deltakerne har en helsefaglig bachelorgrad, men søkere med annen medisinsk utdanning eller tekniske ingeniørfag er også aktuelle.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Et elektronisk kompendium som består av bokkapitler fra kvalitetssikrede bøker og vitenskapelige artikler innen ultralydfysikk, ultralydteknologi, fysiologi, patologi, kirurgi og ultralyddiagnostikk; relatert til arteriovenøse fistler.

Anbefalt litteratur:

Aakhus, Brabrand, Dalen og Husebye: Medisinsk Ultralyddiagnostikk. Klinisk basisbok. Gyldendal Forlag, ISBN 978-82-05-49017-8

 

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder.

Studiet har 12 plasser.

Kursdetaljer

Startdato: 05.02.2020
Slutt: 11.06.2020

Søknadsfrist: 01.12.2019

Kursavgift: 6500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6007

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.