Digital teknologi 1

En trend i industrien er at bedriftene i mindre grad designer maskinvare selv, men bruker ferdige enheter med muligheter for tilpasninger gjennom programmering, enten av selve enheten eller via mikrodatamaskiner eller mikrokontrollere. I dette kurset vil studentene bruke Python til å programmere en enkel mikrokontroller, BBC Micro:Bit.

Dette er ett av åtte emner i serien Digital, fleksibel videreutdanning - Virtuell prototyping og digitale tvillinger.

 

Søknadsfrist: 01.09.2019

Målgruppe:

Videreutdanningstilbudet vil retter seg mot bedrifter, og de ansatte, med økt behov for digital kompetanse. Undervisningstilbudet og teknologien er generisk og derfor også bransjeuavhengig. Noen av eksemplene brukt i undervisningen i enkelte kurs vil være av maritim natur.

Kursbeskrivelse:

I kurset Digital teknologi I vil studenten få en innføring i industriell anvendelse av følgende tema:

  • Introduksjon til programmering i Python
  • Bruk av mikrokontrolleren BBC Micro:Bit
  • IIoT

Undervisningen er samlingsbasert med en kombinasjon av forelesninger/teori og programmering på datalab. I forkant av samlinger må studentene påregne å sette seg inn i relevant teori og pensum på egenhånd. Etter hver samling vil det bli gitt en øving og til slutt gis det en prosjektoppgave som hjemmeeksamen.

Forkunnskaper

Kurset krever ingen forkunnskaper utover fullført videregående skole.

Emnebeskrivelse:

Digital Teknologi 1

Eksamensbeskrivelse:

Eksamensform: Prosjektoppgaver og hjemmeeksamen. Mer informasjon kommer senere.

Eksamenskrav: Deltakelse på samlingene er obligatorisk for å få avlegge eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Tre obligatoriske samlinger i Ålesund høsten 2019:
 

Første samling: 15. og 16. oktober

Andre samling: 5. og 6. november
 
Tredje samling: 26. og 27. november

Kursavgift:

Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden. Deltakere må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Ottar Osen
Førstelektor, Institutt for IKT og realfag
Telefon: 70161283
Mobil: 92661272
Epost: ottar.osen@ntnu.no

Robin Trulssen Bye
Førsteamanuensis, Institutt for IKT og realfag
Telefon: 70161549
Mobil: 40082880
Epost: robin.t.bye@ntnu.no

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Mobil: 91 89 72 61
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

ÅKP AS, DigiCat Norwegian Catapult Centre, NCE Blue Legasea, GCE BLUE Maritime Cluster

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Søkere rangeres etter "først til mølla"- prinsippet dersom det er flere søkere enn studieplasser.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oversikt over pensum kommer senere

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Studentene må bruke egne laptoper. Tilgang til programvare vil bli gitt i forkant av oppstart. I tillegg til utdelt kursmateriell og kompendium vil det bli gitt tilgang til en web-basert kursportal.

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 15.10.2019

Søknadsfrist: 01.09.2019

Kursavgift: Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IE600019

Undervisningssted: Ålesund

Arrangør: NTNU i Ålesund

Kurset er under planlegging.
Du kan ikke søke dette kurs ennå.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.