EVU-Kurs


Digital teknologi 1 - Programmering og IIoT

Illustrasjonsfoto: Colourbox

En trend i industrien er at bedriftene i økende grad bruker ferdigproduserte maskinvarer som tilpasses gjennom programmering. Her vil du lære om "Industrial Internet of Things (IIoT) og hvordan bruke og programmere en mikrokontroller ved hjelp av Python. 

Dette er ett av åtte emner i serien Virtuell prototyping og digitale tvillinger.

Søknadsfrist: 27.01.2020

Målgruppe:

Videreutdanningstilbudet vil retter seg mot bedrifter, og de ansatte, med økt behov for digital kompetanse. Undervisningstilbudet og teknologien er generisk og derfor også bransjeuavhengig. Noen av eksemplene brukt i undervisningen i enkelte kurs vil være av maritim natur.

Kursbeskrivelse:

I kurset Digital teknologi I vil studenten få en innføring i industriell anvendelse av følgende tema:

  • Introduksjon til programmering i Python
  • Bruk av mikrokontrolleren BBC Micro:Bit
  • IIoT

Undervisningen er samlingsbasert med en kombinasjon av forelesninger/teori og programmering på datalab. I forkant av samlinger må studentene påregne å sette seg inn i relevant teori og pensum på egenhånd. Etter hver samling vil det bli gitt en øving og til slutt gis det en prosjektoppgave som hjemmeeksamen.

Forkunnskaper

Kurset krever ingen forkunnskaper utover fullført videregående skole.

Emnebeskrivelse:

Digital Teknologi 1

Eksamensbeskrivelse:

Eksamensform: Prosjektoppgaver og hjemmeeksamen. Mer informasjon kommer senere.

Eksamenskrav: Deltakelse på samlingene er obligatorisk for å få avlegge eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Tre obligatoriske samlinger i Ålesund vinteren 2020:
 

Første samling: 11.-12.februar 2020

Andre samling: 03.-04.mars 2020
 
Tredje samling: 24.-25.mars 2020

Kursavgift:

12000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden. Deltakere må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Ottar Osen
Førstelektor, Institutt for IKT og realfag
Telefon: 70161283
Mobil: 92661272
Epost: ottar.osen@ntnu.no

Robin Trulssen Bye
Førsteamanuensis, Institutt for IKT og realfag
Telefon: 70161549
Mobil: 40082880
Epost: robin.t.bye@ntnu.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Telefon: 73595216
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

ÅKP AS, DigiCat Norwegian Catapult Centre, NCE Blue Legasea, GCE BLUE Maritime Cluster

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Søkere rangeres etter "først til mølla"- prinsippet dersom det er flere søkere enn studieplasser.

Krav til dokumentasjon.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oversikt over pensum kommer senere

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Studentene må bruke egne laptoper. Tilgang til programvare vil bli gitt i forkant av oppstart. I tillegg til utdelt kursmateriell og kompendium vil det bli gitt tilgang til en web-basert kursportal.

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 11.02.2020
Slutt: 15.05.2020

Søknadsfrist: 27.01.2020

Kursavgift: 12000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IPEV6003

Undervisningssted: Ålesund

Arrangør: NTNU i Ålesund

Kurset er avlyst/utsatt.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.