EVU-Kurs


Kollektivtransport

Illustrasjonsfoto, foto Luth Grafiske

Illustrasjonsfoto, foto Colourbox

Planlegging av kollektivtransport innebærer å ta hensyn til finansiering, organisering, markedstilpasning osv. Målene i Nasjonal transport plan (NTP) gir kollektivtransporten en viktigere rolle framover. Kurset Kollektivtransport gir et teoretisk og praktisk faglig grunnlag for å arbeide med dette innen offentlig forvaltning, rådgivningsvirksomhet eller kollektivselskap.

Søknadsfrist: 05.08.2019

Målgruppe:

Veg- og transportsektoren,fylkeskommuner, kommuner, konsulenter, kollektivselskaper, operatører m.m.

Kursbeskrivelse:

Kursinnhold

 • Kollektivtransportens forutsetninger og rolle i samfunnet, på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.
 • Kollektivtransportens rolle opp mot nasjonale målsetninger.
 • Forholdet mellom kollektivtransport og arealplanlegging/byutvikling.
 • Kollektivtransportens bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske forutsetninger og effekter.
 • Kollektivtransportens infrastruktur


Læringsmål

Kunnskaper (Du skal ha kunnskap om):

 • offentlige transportsystemer
 • hvilken rolle offentlig transport har i et miljøvennlig aspekt
 • forholdet mellom offentlig transport og arealplanlegging
 • forståelse for de ulike reisendes behov
 • betydningen av informasjon og markedsføring av offentlig transport
 • krav som bør stilles til transportmidlene i offentlig transport
 • organisering og økonomiske forhold i offentlig transport
 • utforming av infrastruktur for kollektivtrafikk med hensyn til både effektivitet og tilgjengelighet for reisende.

Ferdigheter (Du skal kunne):

 • arbeide innenfor ulike deler av kollektivsektoren, både som kvalifiserte utredere eller som ansvarlige innen planlegging og drifting av kollektivtransport.

Kompetanse (Du skal kunne):

 • utvikle beslutningsunderlag i samsvar med de transportpolitiske målsetningene
 • Presentere og dokumentere analyser og vurderinger på en klar og oversiktlig måte
 • Løse sentrale oppgaver innen kollektivtransportområdet både selvstendig og som en del av et team.

Undervisningsform

To obligatoriske samlinger med forelesninger og øvingsoppgaver. Mellom samlingene er det selvstudium hvor du arbeider med oppgaver.

Emnebeskrivelse:

Kollektivtransport

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 13.11.2019

Godkjente øvinger teller 30%, og hjemmeeksamen teller 70% av sluttkarakter.

Eksamenskrav: Oppmøte på samlinger og godkjente øvingsoppgaver.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger, en samling i Trondheim og en samling i Lund, Sverige:

Første samling: 16. - 20. september, Trondheim.
Andre samling: 21. - 25. oktober, Lund, Sverige.

Begge samlingene starter kl. 09.00 første dag.

Kursavgift:

20000 Kr
Kursavgift info:

Prisen kan bli endret, og vil minimum være 20 000 kr.

I kursavgiften inngår
 • Undervisning på alle samlinger
 • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
 • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
 • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
 • Sensur av eksamen

Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Rabatter:

Ingen rabatt.

Fagansvarlig/Forelesere:

Trude Tørset
Førsteamanuensis, Institutt for bygg, anlegg og transport
Epost: trude.torset@ntnu.no

Kontakt:

Marion Alseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Statens vegvesen og Lund Tekniske Høgskole.

Opptakskrav:

Skal du ta kurset som enkeltstående kurs kreves:
Generell studiekompetanse
Krav til dokumentasjon

Dersom du skal ta kurset som en del av masterprogrammet er bachelor innen teknologiske fag, samt to års praksis i relevante tekniske fag forkunnskapskravet.

Anbefalte forkunnskaper:

Relevant teknisk fagkompetanse på bachelor-/ingeniørnivå.

Mer informasjon:

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Kompendium, presentasjoner, øvinger, rapporter og notater.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Itslearning.

Praktiske opplysninger:

Kurset kan inngå som valgemne/kurs i Erfaringsbasert masterprogram innen veg og jernbane, studieretning veg. For ansatte i Statens vegvesen og Jernbaneverket gjelder egne interne søknadsfrister for søkning til masterprogrammet. Alle kurs på masterprogrammet kan tas som frittstående enkeltkurs forutsatt at det er ledige plasser. Prioritering av kvalifiserte søkere skjer etter søknadsdato.

Kursdetaljer

Startdato: 16.09.2019
Slutt: 13.11.2019

Søknadsfrist: 05.08.2019

Kursavgift: 20000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: BA6066

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 13.11.2019

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.