EVU-Kurs


Hverdagsaktiviteter i psykisk helsearbeid

Bake, gå tur, drikke kaffe

Foto: Pixabay

Emnet ser på betydningen av aktivitet som ressurs i menneskers hverdag, samt hvordan kunnskapsfeltet kan bidra til å utvide og utvikle forebyggende og helsefremmende tiltak.

Emnet har fokus på hva mennesker gjør, hvorfor de gjør det de gjør, og hvordan aktiviter kan være en ressurs for psykisk helse og psykisk helsearbeid.

Opptaket for høst 2019 er nå avsluttet. 

Søknadsfrist: 01.06.2019

Målgruppe:

Fagpersoner som arbeider med eller har interesse for området psykisk helsearbeid og som ønsker forskningsbasert kompetanse. Emnet egner seg både for deg som ønsker faglig påfyll i arbeidshverdagen og for deg som vurderer å søke videre opptak på studieprogrammet hvor emnet inngår.

Læringsutbytte:


Kunnskap

Etter avsluttet emne skal studenten

  • ha inngående kunnskap innenfor aktivitetsvitenskap med fokus på hverdagsliv. 
  • kunne gjøre kritiske vurderinger knyttet til hvordan hverdagsaktiviteter bidrar innen psykisk helsearbeid. 

Ferdigheter

Etter avsluttet emne skal studenten kunne

  • analysere relevant teori innenfor aktivitetsvitenskap med fokus på hverdagsliv. 
  • foreta faglige resonnementer i forhold til aktivitetsutfordringer som unge, voksne og eldre personer erfarer innenfor områdene hverdagsliv, psykisk helse og deltakelse. 

Generell kompetanse

Etter avsluttet emne skal studenten kunne

  • gjøre selvstendige analyser i forhold til de aktivitetsutfordringer som mennesker erfarer i hverdagen. 
  • analysere og formidle nyskapende bidrag til den enkeltes og samfunnets forståelse av forholdet mellom aktivitet, psykisk helse og deltakelse og hvordan dette forholdet kan påvirkes.

Undervisningsformer

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid og egenstudier Undervises i samlinger a to dager. 

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen over 1 uke:

Leveres ut torsdag 14.november og leveres inn torsdag 21.november.
Innlevering via Inspera digitalt eksamenssystem

Tid og sted for kurs/samlinger:

Samlingene holdes i Trondheim: 

 

Uke 38: 16 og 17 sept

Uke 41: 7 og 8 okt

Uke43: 21 og 22 okt

 

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Selve kurset er kostnadsfritt, men studentene må selv dekke pensumlitteratur og semesteravgift til Studentsamskipnaden pt. 580kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Sissel Alsaker
Professor
Telefon: 73412268
Epost: sissel.alsaker@ntnu.no

Kontakt:

Ann Kristin Bratli
Studieveileder Institutt for psykisk helse
Telefon: 73412171
Epost: ann.k.bratlie@ntnu.no

Stine Stenhaug
Stine Stenhaug - NTNU VIDERE
Telefon: 73595344
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Opptakskrav:

Fullført bachelor i helse- og sosialfagene: Barnevernpedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid (sosionom), sykepleie, vernepleie, førskolelærere/barnehagelærere og lærere og søkere med bachelorgrad i psykologi og andre tilsvarende bachelorprogram innenfor helse- og sosialfag.

Minst to års relevant yrkespraksis etter fullført bachelor.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum publiseres i læringsplattformen Blackboard ved oppstart av emnet

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Læringsplattform: Blackboard
Eksamensinnlevering: Inspera digital eksamen

Praktiske opplysninger:

Emnet inngår også i studiet master i psykisk helse og videreutdanning i psykisk helsearbeid. Studenter ved disse programmene prioriteres ved opptak. 

Maks antall studieplasser: 24. 

Kursdetaljer

Startdato: 16.09.2019
Slutt: 21.11.2019

Søknadsfrist: 01.06.2019

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6405

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.