EVU-Kurs


Executive Project Leadership Program

Europas fremste fagpersoner innen prosjektledelse underviser på programmet, blant annet førseamanuensis Jan Alexander Langlo (t.v.), og professor Bjørn Andersen (t.h.). Foto: Fartein Rudjord

Executive Project Leadership Program er en utdanning for ledere på høyt nivå i prosjektbaserte organisasjoner.

NTNU har Europas største utdannings- og forskningsmiljø innen prosjektledelse og tilbyr Executive Project Leadership Program i samarbeid med Handelshøyskolen BI.

Søknadsfrist: 24.06.2019

Målgruppe:

Målgruppen for programmet er ledere på høyt nivå i prosjektbaserte organisasjoner:

  • Prosjekteiere
  • Porteføljeledere
  • Ledere av store komplekse prosjekter
  • Ledere med resultatansvar i prosjekter
  • Ledere med ansvar for globale prosjekter
  • Personer med god erfaring fra prosjekter som ønsker seg en fremtidig lederkarriere for større og mer komplekse prosjekter eller globale prosjekter

Kursbeskrivelse:

Målet for programmet er å skape en unik utviklingsarena for ledere på høyt nivå i prosjektbaserte organisasjoner. Eksisterende kunnskap utfordres gjennom å rette søkelyset mot beste praksis, ulike tankesett og modeller. Hver enkelt deltager oppfordres til å reflektere over egne erfaringer og oppfatninger, og til å se nye muligheter gjennom den kunnskap som presenteres og utvikles på læringsarenaen. 

Det samlede fagmiljøet i prosjektledelse som står bak dette programmet er unikt i Europa både gjennom sin størrelse og faglige kvalitet, og gjennom sine relasjoner til, og mangeårige samarbeid med, næringsliv og forvaltning.  Fagmiljøet har et stort internasjonalt nettverk og nært samarbeid med de beste fagmiljøer fra mellom andre Berkeley og Stanford i USA, University of Calgary i Canada og Cranfield School of Management i London for å nevne noen. 

Les artikkel om programmet:
- God prosjektledelse handler om å kunne se prosjekter som en del av bedriftens helhetlige strategi


Omfattende erfaring fra industrien
Foreleserne har samarbeidet med en rekke selskaper, mellom andre Statoil, Statsbygg, Skanska, Aker Solutions, NCC, Statens vegvesen, DnB Nor, Fokus Bank, Reinertsen, Norsk Hydro, BackeGruppen, BN Bank, Marintek, Kongsberg Gruppen, Det Norske Veritas, Saga Petroleum, Elkem, Odfjell Drilling, SAS, Sparebank 1, Telenor, Olympic Shipping, BKK, Statnett, FMC Kongsberg, Forsvaret, TINE, Norconsult, Rambøll, CERN, SINTEF og Gjensidige.


Kursgjennomføring
Samlingsbasert med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid.

Eksamensbeskrivelse:

Prosjektoppgave (20-30 sider): Deltakerne skal jobbe med en prosjektoppgave mellom samlingene. Prosjektoppgaven skal presenteres i plenum på siste samling og innleveres etter siste samling. Det blir gitt karakter på denne som teller 100 % av sluttkarakteren.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Programmet består av seks samlinger med følgende hovedtemaer: 

Første samling: 3. - 5. september 2019 - Trondheim
Strategi og lederskap i prosjektbaserte organisasjoner

Andre samling: 1. - 3. oktober 2019 - Trondheim
Prosjekteierrollen, verdiskaping og forretningsforståelse

Tredje samling: 5. - 7. november 2019 - Trondheim
Innovasjon, endringsledelse og organisasjonsutvikling i prosjektbaserte organisasjoner

Fjerde samling: 14. - 15. januar 2020 - Oslo
Prosjektsuksess, governance og kostnadskontroll

Femte samling: 3. - 5. mars 2020 - Oslo
Risiko og usikkerhet, ressursstyring  og planlegging, prosjektporteføljer og program

Sjette samling: 15. - 17. april 2020 - samling i utlandet
Prosjektlederskap i en global kontekst, utfordringer og suksessfaktorer
Dette er en utenlandssamling i samarbeid med Jean Binder, forfatter av boken Global Project Management. I utenlandssamlingen vil vi bruke erfaringer fra fagmiljøer og bedrifter på stedet.

Fagansvarlig/Foreleser:

- Førsteamanuensis Jan Alexander Langlo, NTNU
Jan Alexander Langlo, ph.d., er førsteamanuensis ved institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU. Han har 20 års erfaring bak seg som seniorforsker og forskningsleder ved SINTEF, og erfaring som forsker, foreleser, veileder, forfatter, rådgiver og prosjektleder. Langlo har vært en sentral ressurs i å lede aktiviteten i Norsk senter for prosjektledelse, og har vært en sentral ressurs i forskningsprogrammet Prosjekt Norge. Han har gjennom årene jobbet sammen med mange bedrifter, mellom andre Statoil, Statsbygg, Bane NOR, Statens vegvesen, Det norske/Aker BP, Avinor, BKK, Statnett, Kongsberg Gruppen, FMC, Norsk Hydro, Gassco, Forsvaret, TINE, Reinertsen, Aker, Eurocontrol, NCC Anlegg, Norconsult, Rambøll, Metier, WSP Norge, OPAK, Oslo Kommune og CERN. Langlo har nå ansvar for flere etter- og videreutdanningskurs innen prosjektledelse, og er koordinator for etter- og videreutdanningsprogrammet i prosjektledelse ved NTNU.

Forelesere:

- Professor Johan Olaisen, BI
Johan Olaisen, ph.d., er professor i kompetanseledelse ved Handelshøyskolen BI. Han har vært instituttleder for fem av BIs institutter samt rektor ved Norges Markedshøyskole. Olaisen har skrevet og vært medforfatter av 15 bøker og 40 internasjonale artikler. Han har en ph.d. fra University of California, Berkeley og var i perioden 1998-2010 Statoilprofessor ved BI. Han har undervist bedriftsinterne programmer ved BI siden 1985 og har spesialsydd programmer for blant annet Aker Solutions, Odfjell Drilling, Statoil, SAS, Sparebank 1 SR Bank, Sparebank 1 Søre Sunnmøre, Telenor, DNB og Olympic Shipping. Han har vært seniorrådgiver for Performance Group og blant annet arbeidet med Nokia, Ericsson, Electrolux, ABB, Volvo, Maersk, Wilhelmsen og Telenor. Han har også hatt en rekke styreverv i ulike organisasjoner.

- Professor Bjørn Andersen, NTNU
Bjørn Andersen, ph.d., er professor og faggruppeleder i prosjektledelse ved NTNU. Han har jobbet med prosjektledelse, prestasjonsledelse og forbedring av forretningsprosesser i en årrekke. Han er leder for Prosjekt Norge, der mellom andre Det norske oljeselskap, Bane NOR, Gassco, Skanska, Statnett, Statoil, Statsbygg, Telenor, Helsebygg Midt-Norge, Statens Vegvesen og Forsvaret har gått sammen med flere andre bedrifter og utdanningsinstitusjoner for å samarbeide om fagklynger, fagdager og forskningsprosjekter i prosjektledelse.

- Professor Per Morten Schiefloe, NTNU
Per Morten Schiefloe er dr. philos. og professor i sosiologi ved NTNU. Han er også forskningssjef ved NTNU Samfunnsforskning as. Han har ledet en rekke større forskningsprosjekter innenfor organisasjonsfeltet, blant annet i tilknytning til endring og omstilling, kultur, sikkerhet, sosial kapital, distribuert arbeid og prosjektledelse. Han har mange års erfaring som rådgiver innenfor organisasjon og ledelse og er aktiv som foredragsholder, skribent og faglitterær forfatter. Blant virksomheter han har vært engasjert i eller har samarbeidet med i de senere årene er Statoil, SINTEF, Telenor, Siva, Statens Helsetilsyn og Politidirektoratet. Han har vært instituttstyrer og dekanus og vært leder for en lang rekke evalueringsoppdrag innenfor forskning og høyere undervisning.

- Tidl. førsteamanuensis II Roger Klev, NTNU
Roger Klev, ph.d., er sivilingeniør og dr.ing. fra Industriell økonomi ved NTNU og jobber i dag med lederutvikling og organisasjonsutvikling i firmaet Praxes AS. Han har vært forskningssjef i SINTEF og førsteamanuensis ved NTNU, og har i de senere årene jobbet i Reinertsen med ansvar for ledelse og forretningsutvikling. Roger har mottatt to undervisningspriser, han har utviklet, ledet og levert profilerte etter- og videreutdanningstilbud, og han har vært sterkt involvert i gjennomføring av to store, industrielt rettete doktorgradsprogram. Gjennom 25 år har Roger bistått et bredt spekter av norske virksomheter i deres lederutvikling og organisasjonsutvikling, blant annet Norsk Hydro, Reinertsen, BackeGruppen, BN Bank, Marintek, Skanska og Kongsberg Gruppen.

Professor II Jon Lereim, BI
Jon Lereim er sivilingeniør fra NTNU (NTH) og har videreutdannelse fra Canada. Han har vært ansatt i senior leder-roller i blant annet det Norske Veritas, Saga petroleum ASA, Elkem ASA og Aker ASA, samt bygd opp prosjektkontoret til DONG Energy, Danmark. Jon Lereim har vært innleid som prosjektleder på flere større engineering- og byggeprosjekter. Han har vært professor II ved NTNU (NTH) i marine konstruksjoner med fagområde konstruksjonsteknikk. Havsforskningsaktiviteter, undervisning og rådgivning nyttiggjør seg kunnskapene i marine konstruksjoner kombinert med prosjektledelseskompetanse og med særlig fokus på strategisk porteføljestyring av prosjekter, samt kvalitetsledelse, risikostyring og kontraktstyring i prosjekter.

- Professor Ralf Müller, BI
Ralf Müller er professor i prosjektledelse ved Handelshøyskolen BI og underviser også ved mange andre institusjoner over hele verden. Han foreleser i og forsker rundt temaene ledelse, styringsmodeller, prosjektledelse i organisasjoner, forbedringer og suksessfaktorer. Han har skrevet og deltatt i over 200 akademiske publikasjoner, den siste boken heter Governance and Governmentality for Projects. I 2016 fikk han PMI Fellow of the Institute Award, i 2015 PMI Research Award og i 2012 IPMA Research Award. Før han ble akademiker jobbet han i 30 år som konsulent innen prosjektledelse, styringsmodeller og prosjektkontor i ulike organisasjoner og bedrifter i mer enn 50 land.

- Professor Ole Jonny Klakegg, NTNU 
Ole Jonny Klakegg, NTNU, har 25 års erfaring innen forskning, undervisning og konsulentvirksomhet innen prosjektledelse. Han er også FoU Direktør i WSP Norge, Skandinavias største konsulentfirma innen prosjektledelse. Klakegg har doktorgrad på temaet eierstyring av store investeringsprosjekter. Tidligere var det usikkerhetsstyring som var det mest fremtredende fokusområdet. Hans erfaringsbakgrunn inkluderer analyser av et stort antall prosjekter innen bygg, anlegg, transport, helse, forsvar og organisasjonsutvikling i offentlig og privat sektor. Han er ofte foredragsholder og har skrevet en rekke bøker, rapporter og artikler om prosjektledelse og eierstyring av prosjekter.

 - PhD Jean Binder
Jean Binder, PhD er leder for prosjekttjenester i Credit Suisse i Zürich. Han har skrevet boken Global Project Management: Communication, Collaboration and Management across borders. Binder underviser i global prosjektledelse ved Universitetet i Fribourg, Sveits, ved Universitetet i Sydney, Australia og ved NTNU. Som forsker er han svært opptatt av global prosjektledelse, kulturelle aspekter og virtuelle team. Binder har over 20 års erfaring fra internasjonale bedrifter i Brasil, Portugal, Belgia, England og Sveits.

Kursavgift:

195000 Kr
Kursavgift info: Prisen inkluderer seks samlinger à tre dager, bedriftsbesøk, lunsj alle dager, felles middag første kveld på alle samlinger og dokumentasjon. Deltakerne faktureres kr 97.500 i 2019 og kr 97.500 i 2020. Hotell og reiser ordnes og dekkes av den enkelte selv

Rabatter:

Ingen rabattordninger gjelder for dette kurset.

Fagansvarlig/Forelesere:

Jan Alexander Langlo
Førsteamanuensis, Institutt for maskinteknikk og produksjon
Mobil: 92248747
Epost: jan.a.langlo@ntnu.no

Kontakt:

Nina Lødøen
Rådgiver
Mobil: 92253465
Epost: nina.lodoen@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut. Hvis du har lastet opp/sendt inn dokumentasjon tidligere, trenger du ikke gjøre dette på nytt. Les mer om krav til dokumentasjon her.

Anbefalte forkunnskaper:

1. Minst 180 studiepoeng (normalt tre år) fra høgskole/universitet, primært i form av en avsluttet grad/utdanning (f. eks.: bachelor, cand.mag. eller treårig høgskoleutdanning).
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Praktiske opplysninger:

Executive Project Leadership Program gir 30 studiepoeng og kan søkes godkjent inn som del av masterprogram i organisasjon og ledelse ved NTNU/Master of Management ved Handelshøyskolen BI.

Praktisk informasjon og betingelser

Referanser:

Dette studiet med kombinasjon av dyktige foreleseren og svært kompetente medstudenter, har vært krevende og lærerikt. Å kombinere erfaringer fra deltakerne med dykk inn i forskningsverdenen vil jeg si har vært en viktig suksessfaktor. Kontinuerlig dialog og aktiv deltakelse fra samtlige har gjort det intenst og utviklende. Jeg har tilegnet meg mye ny kunnskap, fått strukturert og reflektert over mine erfaringer, og ikke minst har jeg knyttet relasjoner til profesjonelle utøvere av fagfeltet som jeg håper å opprettholde kontakt og utveksle erfaringer med også videre. Et studie som anbefales på det varmeste. (Kursdeltaker høst 2015 – vår 2016)

Les intervju med tidligere deltagere

Kursdetaljer

Startdato: 03.09.2019
Slutt: 30.05.2020

Søknadsfrist: 24.06.2019

Kursavgift: 195000 Kr

Studiepoeng: 30

Emnekode: PK6235

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er avlyst/utsatt.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.