Digitalisering og digital transformasjon (Teknologiendring og samfunnsutvikling) - nettbasert

Unge mennesker som holder i mobil, ipad og pc.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

I dette kurset vil du lære om hva som er spesielt med det digitale nettsamfunnet sammenlignet med industrisamfunnet, og om forskjellene mellom digital- og industriell økonomi.

Du vil lære om hvordan nye typer roboter endrer  arbeidslivet, hvordan 3D-print endrer produksjonsprosesser, hvordan kunstig intelligens gir oss både nye muligheter og nye utfordringer, hvordan blokkjeder utfordrer tradisjonelle måter å organisere arbeide på og hvordan nye digitale tjenester endrer måten vi samarbeider og kommuniserer på.  

Du vil også lære om hvorfor delings- og plattformøkonomien vokser og hvilke konsekvenser disse endringene vil ha for samfunnet. Hva betyr dette for din egen organisasjon, for ditt eget liv og for utviklingen i samfunnet? Hva skjer med ulike virksomheters forretningsmodeller og arbeidsprosesser? Og hva skjer med vårt forhold til arbeidet? 

Ved hjelp av sosiale medier og tjenester får du anledning til å etablere praksisfellesskap med andre kursdeltakere, og med andre du har felles interesser med.   

Og om du ikke helt vet hvordan Facebook, Google, Apple, Amazon, Uber og de andre digitale ”enhjørningene” kommer til å endre hverdagen din, så får du innblikk i det også.  

Du får også tilgang til et eget digitalt læringsopplegg som du kan gå gjennom i ditt eget tempo. Eksamen er en individuell hjemmeeksamen som går over 2-3 uker der du skriver et essay over oppgitte problemstillinger.

Kurset har ingen samlinger. Oppstart på nett: 12. februar.

Det finnes også en variant av dette kurset med samlinger i Oslo: Digitalisering og digital transformasjon (Teknologiendring og samfunnsutvikling) - Oslo.

Kurset kan inngå i basismodulen i masterprogrammet i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 10.01.2019

Målgruppe:

Vi har studenter fra privat og offentlig sektor, fra mange ulike bransjer og fagfelt, og fra små og store virksomheter i hele landet. Målgruppen for studiet er personer med høyere utdanning fra tidligere, og som ønsker faglig oppdatering, formell kompetanse og personlig utvikling.

Eksamensbeskrivelse:

Individuell hjemmeeksamen. Utlevering 29. mars. Innlevering 12. april.

Eksamenskrav: Godkjente øvinger.
Samme vurderingsform ved utsatt eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset har ingen samlinger.

Oppstart på nett: 12. februar

Det tilbys også en samlingsbasert variant av dette kurset:
Digitalisering og digital transformasjon (Teknologiendring og samfunnsutvikling) - Oslo.

Kursavgift:

4800 Kr
Kursavgift info:

I kursavgiften inngår:

  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Sensur av eksamen

Fagansvarlig/Forelesere:

Arne Krokan
Professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Telefon: 918 97 473
Epost: arne.krokan@ntnu.no

Kontakt:

Marion Alseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Nettbasert/ingen obligatoriske samlinger

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt: 1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet. Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype, stillingsandel og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt

Les mer om krav til dokumentasjon her
Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Det meste av lesestoffet vil være tilgjengelig på nett.

Dataverktøy el. programvare som benyttes:

En egen læringsplattform, Canvas, vil være nav i kurset. Læringsressursene vil bestå av tekster, film/video, oppgaver som skal løses, diskusjonsoppgaver, bruk av grupper i Facebook, twitter og andre aktuelle sosiale medier.

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Kursdeltaker våren 2017:
Teknologiendring og samfunnsutvikling er det mest spennende og interessante faget jeg har tatt på NTNU, der jeg har fått en større forståelse av hvor Norge og verden som helhet er på vei i en rasende fart innenfor digitalisering og robotisering. Faget burde være obligatorisk for alle som studerer ledelse, eller som skal bli ledere, da det er et fantastisk verktøy som gir kompetanse for å kunne forberede bedrifter på den teknologiske fremtiden.

Kursdeltaker våren 2017:
Teknologi og samfunnsendring er et kurs som fikk meg til å se rekkevidden av den digitaliseringen som skjer som en del av vår felles hverdag. Til daglig tenker man ikke over hvilke konsekvenser dette har både for vareflyt, arbeidsplasser, politikk og prosesser. Gjennom kurset får man en forståelse for det paradigmeskiftet som skjer i vår samtid.

Kursdeltaker våren 2018:
Det er en av de beste studiene jeg har tatt i løpet av mine 5 år ved ulike universiteter/høyskole. Kurset er veldig relevant. Problemstillinger og oppgaver blir aktualisert med reelle eksempler og konkrete løsninger. Anbefaler kurset til andre!

Kursdetaljer

Startdato: 12.02.2019
Slutt: 12.04.2019

Søknadsfrist: 10.01.2019

Kursavgift: 4800 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: SOS6602

Undervisningssted: Nettbasert

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.